Oost-Nederland (EFRO)

Dankzij een krachtenbundeling van Europa, het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland wordt er de komende jaren weer fors geïnvesteerd in de Oost-Nederlandse economie. Het nieuwe subsidieprogramma EFRO Oost wil bij mkb’s in de regio zowel innovatie als samenwerking stimuleren.

EFRO

Slim en groen

De regionale economie van Oost-Nederland versterken via slimme en groene investeringen. Dat is het doel van het nieuwe Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland, kortweg EFRO Oost. Europa, het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland stellen voor dit subsidieprogramma een budget van 126 miljoen euro beschikbaar.

Innovatie en samenwerking

EFRO Oost is zowel een innovatie- als een samenwerkingsprogramma. De subsidies zijn niet alleen bedoeld om innovatie in het mkb te stimuleren, ze moeten ook leiden tot meer samenwerking tussen mkb’s onderling en met grote bedrijven en kennisinstellingen. Daarbij zijn ‘slim’ en ‘groen’ de sleutelwoorden: ‘slim’ duidt op innovatie en ‘groen’ op de energietransitie.

Concurrentiekracht

Het nieuwe subsidieprogramma wordt deels gefinancierd met EU-middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland leggen geld bij. Aan de basis van het programma staat het Europese regiobeleid, gericht op het bevorderen van de concurrentiekracht van de regio’s.

Aanvraagrondes

De eerste openstelling van EFRO Oost staat gepland van 15 september 2022 tot 15 maart 2023. Er zal dan worden gezocht naar innovatieprojecten die in de ontwikkelings- of demonstratiefase verkeren (TRL 4-8). Per project kan de subsidie oplopen tot 750.000 euro. In totaal is voor deze ronde een budget van 15 miljoen euro beschikbaar, dit wordt verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Na deze ronde zullen er nog regelmatig openstellingen volgen.

Meer weten?

Om in aanmerking te komen voor subsidie, is het van cruciaal belang dat uw project goed in elkaar steekt en dat u een heldere en overtuigende aanvraag indient. Onze regio-experts helpen u daar graag bij!

Heeft u ideeën voor slimme of groene innovaties in Oost-Nederland? Bijvoorbeeld op het gebied van (duurzame) voedings-, materiaal- of medische technologie? Bel ons dan via 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.
    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement