Oost-Nederland (EFRO)

Dankzij een krachtenbundeling van Europa, het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland wordt er de komende jaren weer fors geïnvesteerd in de Oost-Nederlandse economie. Het nieuwe subsidieprogramma EFRO Oost wil bij mkb’s in de regio zowel innovatie als samenwerking stimuleren.

EFRO

Slim en groen

De regionale economie van Oost-Nederland versterken via slimme en groene investeringen. Dat is het doel van het nieuwe Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland, kortweg EFRO Oost. Europa, het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland stellen voor dit subsidieprogramma een budget van 126 miljoen euro beschikbaar.

Innovatie en samenwerking

EFRO Oost is zowel een innovatie- als een samenwerkingsprogramma. De subsidies zijn niet alleen bedoeld om innovatie in het mkb te stimuleren, ze moeten ook leiden tot meer samenwerking tussen mkb’s onderling en met grote bedrijven en kennisinstellingen. Daarbij zijn ‘slim’ en ‘groen’ de sleutelwoorden: ‘slim’ duidt op innovatie en ‘groen’ op de energietransitie.

Concurrentiekracht

Het nieuwe subsidieprogramma wordt deels gefinancierd met EU-middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland leggen geld bij. Aan de basis van het programma staat het Europese regiobeleid, gericht op het bevorderen van de concurrentiekracht van de regio’s.

Welke activiteiten komen voor subsidie in aanmerking?

Subsidie is mogelijk voor de volgende activiteiten:

 • innovatieprojecten gericht op een slimmer (prioriteit 1) en groener (prioriteit 2) Oost-Nederland
 • testprojecten (activiteiten in proeftuinen of living labs) en demonstratieprojecten

De activiteiten moeten passen in een of meer van de technology readiness levels (TRL) 6 tot en met 8.

Subsidiepercentages en -bedragen

De subsidiepercentages en -bedragen zijn de volgende:

 • maximaal 40% van de subsidiabele kosten voor niet-mkb’s
 • maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor mkb’s
 • de subsidie varieert tussen minimaal 350.000 en maximaal 1 miljoen euro per aanvraag.

Aanvraagrondes en budgetten

De aanvraagrondes en budgetten zijn de volgende:

 • Aanvragen voor innovatieprojecten kunnen worden ingediend van 15 september 2022 tot en met 30 november 2023 (was 15 maart 2023). Het budget voor deze aanvraagperiode is in totaal 23,25 miljoen euro (15,75 miljoen euro voor priorieteit 1 en 7,5 miljoen euro voor prioriteit 2).
 • Aanvragen voor test- en demonstratieprojecten kunnen worden ingediend van 1 maart 2023 tot en met 28 februari 2024. Het budget voor deze aanvraagperiode is in totaal 8,25 miljoen euro (4,5 miljoen euro voor prioriteit 1 en 3,75 miljoen euro voor prioriteit 2).

Aanvragen worden verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dus wacht niet af en kom in actie!

Meer weten?

Om in aanmerking te komen voor subsidie, is het van cruciaal belang dat uw project goed in elkaar steekt en dat u een heldere en overtuigende aanvraag indient. Onze regio-experts helpen u daar graag bij! Heeft u ideeën voor slimme of groene innovaties in Oost-Nederland? Bijvoorbeeld op het gebied van (duurzame) voedings-, materiaal- of medische technologie? Bel ons dan via 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement