Wat is het Technology Readiness Level van uw innovatieproject?

De Technology Readiness Level schaal is een hulpmiddel voor organisaties bij het bepalen van de fase waarin hun innovatieproject zich bevindt en welke subsidie daarvoor bedoeld is. Wat is het Technology Readiness Level (TRL) van uw project?

Wat is de Technology Readiness Level schaal?

In de jaren negentig heeft NASA de Technology Readiness Level (TRL) schaal ontwikkeld. Voor het Horizon Europe-programma maakt de Europese Commissie ook gebruik van de TRL-schaal om de rijpheid van een bepaalde technologie te meten of aan te geven. Er zijn negen Technology Readiness Levels die zijn onderverdeeld in vier fases. TRL 1 is het laagste en TRL 9 het hoogste:

Discovery fase Omschrijving
TRL 1 – basic principles observed fundamenteel onderzoek: onderzoeken van het innovatieve idee en basisprincipes van de innovatie
TRL 2 – technology concept formulated toegepast onderzoek: formuleren van technologische concept en praktische toepassingen
TRL 3 – experimental proof of concept proof of concept: onderzoeken van toepasbaarheid van het concept op experimentele basis
Development fase
TRL 4 – technology validated in lab implementatie en test prototype: op labschaal testen van proof-of-concept van innovatie
TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) validatie prototype: onderzoeken van werking van technologische concept in een relevante omgeving
TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) demonstratie prototype in testomgeving: uitgebreid testen en demonstreren van concept in een relevante testomgeving
Demonstration fase
TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment demonstratie prototype in operationele omgeving: testen en demonstreren van concept in gebruikersomgeving om werking in een operationele omgeving te bewijzen
TRL 8 – system complete and qualified product/ dienst is compleet en operationeel: innovatie krijgt definitieve vorm; technologische werking is getest en bewezen
Deployment fase
TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space) marktintroductie product/dienst/procédé: innovatie technisch en commercieel gereed; productierijp en klaar voor lancering in gewenste marktomgeving

 

Veel innovatieve producten doorlopen in het productontwikkelingstraject de verschillende stadia van de TRL-schaal. Het is mogelijk dat er herhalingen nodig zijn tussen verschillende TRL-niveaus, vooral tijdens de ontwikkelingsfase. De TRL-schaal is een effectieve manier om de mate van rijpheid van een bepaalde technologie of product aan te geven. Het is een meetsysteem dat een gemeenschappelijk begrip geeft van de technologiestatus van een project en zich richt op de gehele innovatieketen.

Hoe is relatie TRL versus Horizon Europe-projectvoorstellen?

Horizon Europe heeft de TRL-schaal gekozen als indicator om projectvoorstellen beter in het programma te positioneren (zoals vermeld staat in de jaarlijkse werkprogramma’s van Horizon Europe). De uniforme TRL-schaal stelt aanvragers én beoordelaars in staat om zich aan te passen aan de verwachtingen van de Europese Commissie.

Bijvoorbeeld: een hogere TRL in de tekst van een subsidieoproep betekent dat de EC op zoek is naar een innovatie die in de praktijk toegepast kan worden, bijvoorbeeld in een proeftuin, praktijkopstelling of bij een eerste gebruiker. Een lagere TRL in de tekst van een subsidieoproep duidt op de verwachting van een meer fundamenteel onderzoeksproject.

Een ander gebruik van de TRL is een aanduiding van het ‘beginpunt’. Dit verwijst naar de rijpheid van de gegeven technologie/product/proces aan het begin van het project. In dit geval dient een bepaalde TRL als ‘ondergrens’. Bijvoorbeeld: bij de EIC Accelerator moet het beginpunt TRL 6 of groter zijn. Dit betekent dat de subsidie niet geschikt is voor R&D-intensieve projecten, die typisch zijn voor producten die in lagere TRL-niveaus worden gepositioneerd. Het is eerder geschikt voor rijpe projecten met een grotere kans om op de markt te komen. Veel andere subsidies echter ondersteunen eerder R&D-intensieve projecten, ongeacht of in de subsidieoproep specifiek een TRL-niveau wordt vermeld of niet.

Gebruik Technology Readiness Levels door andere subsidieverstrekkers

Behalve de Europese Commissie maakt ook subsidieverstrekker RVO gebruik van de TRL-schaal, net als provinciale en regionale subsidieverstrekkers. Enkele voorbeelden:

Subsidie (uitvoerder RVO) TRL
MIT R&D-samenwerking 4-6
Topsector Energie 5-7
DEI+ subsidie 6-8

Wat is het TRL van mijn innovatieproject?

Wilt u weten wat het TRL van uw innovatieproject is? Of welke Europese of nationale subsidie het beste aansluit bij uw TRL? Neem contact op met onze experts. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement