Versterk uw innovatiestrategie met Impact Assessment Services

Met onze Impact Assessment Service krijgt u waardevolle inzichten in de sociale, economische en milieu-impact van uw initiatieven. Bij deze service gaat het niet alleen om meten; het gaat erom dat u strategische, gekwantificeerde beslissingen kunt nemen die de toekomst van uw innovatietraject vormgeven.

Meer inzicht voor weloverwogen beslissingen

Onze Impact Assessment Service omvat een reeks gespecialiseerde evaluaties, zoals:

 • sociaal-economische kosten-batenanalyse (KBA): bepaal de economische levensvatbaarheid van uw project of beleid door de kosten af te wegen tegen de baten. Deze analyse geeft u een duidelijk inzicht in de financiële en sociaaleconomische haalbaarheid van het project.
 • broeikasgas-berekening: inzicht in de broeikasgasemissies (BKG) die verband houden met uw product of dienst, inclusief Scope 1-, 2- en 3-emissies. Met onze berekeningen kunt u de klimaatimpact van uw project aantonen, wat bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen.
 • levenscyclusanalyse (LCA): krijg een volledig beeld van de milieu-impact van uw product of dienst. Deze analyse omvat verschillende categorieën van milieueffecten, waaronder klimaatverandering, ecotoxiciteit, water, fossiele en minerale schaarste, eutrofiëring en landgebruik. Zo bieden we concrete aanknopingspunten voor duurzame innovatie in de hele waardeketen.

Relevantie voor innovatie- en investeringsprojecten

Het inzicht dat u verkrijgt via de Impact assessment Service is essentieel om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen die aansluiten bij uw strategische doelen en maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarnaast helpt het u beter om uw project te positioneren voor externe financiering en subsidieregelingen. Daarbij profiteert u van onze ervaringen met effectbeoordelingen voor subsidieaanvragen, waaronder regelingen als Horizon Europe, IPCEI, LIFE, CEF (AFIF, Transport, Energie) en het Innovation Fund.

Diepgaande expertise en solide staat van dienst

Een team van ervaren specialisten met een solide trackrecord van meer dan 90 referentieprojecten is betrokken bij de opzet en uitvoering van onze dienstverlening. Zij begrijpen de nuances van impactmeting en beschikken over een grondige kennis van methodologieën voor impactmeting.

Excellente dienstverlening

Sociaal-economische kosten-batenanalyse (KBA):

 • kosten-batenanalyse: ons model sluit aan op de KBA-richtlijnen van de Europese Commissie en kan worden aangepast aan verschillende methodologieën.
 • gemonetariseerde impactdatabases: u profiteert van uitgebreide databases met onder andere gemonetariseerde impact van externe effecten.

BKG-berekening:

 • climate impact focus: onze BKG-berekeningen zijn in lijn met het BKG-protocol en de BKG-berekeningsmethodologie van het Innovation Fund, inclusief Scope 1, 2 en 3 emissies.
 • we vullen uw data aan met gegevens uit gelicentieerde databases over milieu-emissies.

levenscyclusanalyse (LCA):

 • naleving van internationale normen: onze LCA’s voldoen aan de ISO-normen 14040/44 en daarmee aan de relevante sectorvereisten.
 • gespecialiseerde software en databases: we beschikken over licenties voor Ecoinvent-databases en gebruiken gespecialiseerde LCA-software om uw impact te berekenen.

Wilt u meer weten?

De Impact Assessment Service biedt u het inzicht dat noodzakelijk is voor een duurzame innovatie. Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van deze service, neem dan contact op met de experts van PNO en EGEN. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement