Onderwijs- en onderzoek-subsidies

Overheden zijn zich bewust van het belang van een goed opgeleide beroepsbevolking. Zij sluiten daarom het Sociaal Akkoord of het Techniekpact, passen wetten aan en introduceren subsidieregelingen op gebieden als jeugdwerkloosheid, praktijkleren, werkgelegenheid, employability, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, opleidingsfondsen, samenwerkingsverbanden van werkgevers- en werknemers en arbeidsmarktregio’s worden zoveel mogelijk hierbij betrokken. Welk aandeel heeft u in deze ontwikkelingen?

Via Erasmus+ kunt u subsidie krijgen voor onderwijsvernieuwing - binnen Europees verband - van mbo, hbo, wo en primair en voortgezet onderwijs.
Het nieuwe ESF+ programma (Europees Sociaal Fonds) voor 2021-2027 is volledig gericht op mensen met een slechte arbeidsmarktpositie.
Met de Comenius-beurs kunnen professionals in het onderwijs financiering aanvragen voor onderwijs-innovatieprojecten.