Regio

Als uw activiteiten zich concentreren in een regio, dan is er een grote kans dat u kunt profiteren van regionaal stimuleringsbeleid. Wij zetten interessante subsidies in de regio voor u op een rij. Bekijk welke kansen er liggen voor úw project.

In het Programma EFRO Noord-Nederland (EFRO-NNL) ligt de focus op het versterken van het ondernemers- en innovatieklimaat in Friesland, Groningen en Drenthe.
De komende jaren wordt er via het programma EFRO Oost fors geïnvesteerd in de economie van Overijssel en Gelderland. Innovatie en samenwerking staan centraal.
De provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland willen met het subsidieprogramma OPZuid de concurrentie- en exportpositie van de regio versterken.
Kansen voor West III is een economisch stimuleringsprogramma voor Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Kernthema’s zijn ‘klimaatneutraal’ en ‘circulair’.
In Friesland wordt volop geïnnoveerd. In haar werkprogramma wil Friesland haar economie versterken via zeven werkdoelen.
Groningen wil de komende jaren aan de slag met thema's als water en energie. Dat wil ze samen met het bedrijfleven en onderwijs doen. U bent dus uitgenodigd.
Drenthe ziet kennis en innovatie als basis voor een sterk bedrijfsleven. Waar mogelijk koppelt ze dat aan het nationale topsectorenbeleid.
Overijssel kent een sterke maakindustrie die vooral uitblinkt in transportmiddelen, kunststoffen en machines. Deze basis wil de provincie verder versterken. Hierbij staat een verdere vergroening van de industrie centraal.
Gelderland investeert tot 2020 100 miljoen euro in de economie van de toekomst. Een interessante belofte, ook voor het bedrijfsleven dat actief innoveert in deze provincie.
Met vier dynamische campussen (Chemelot, Health, Greenport en Smart Services) en een actief en op groei gericht beleid is Limburg een prima voedingsbodem voor innovatieve bedrijven.
In de provincie Noord-Brabant draait alles om innovatie. En daar hoort ook een actief stimuleringsbeleid bij.
Zeeland faciliteert uw innovatie met kennis, een technologische infrastructuur en investeringsmiddelen.
Met innovatie- en ontwikkelingsclusters op gebieden als maritiem, energie en agri en een meer dan levendige start-up scene zit u als innovatief bedrijf goed in Noord-Holland.
Zo'n beetje alle sectoren en kennisgebieden zijn in Zuid-Holland vertegenwoordigd. In welke sector u dus ook actief bent, met groei- en innovatie-ambities moet u in Zuid-Holland zijn.
Drie thema's staan voor Utrecht centraal: gezond leven, groene economie en diensteninnovatie.
Flevoland biedt veel ruimte aan ondernemerschap. De provincie ziet groeikansen voor de logistieke sector en wil daarnaast het mkb versterken.