Noord-Nederland (EFRO)

In het Programma EFRO Noord-Nederland 2021-2027 (EFRO-NNL) ligt de focus op het versterken van het ondernemers- en innovatieklimaat in Friesland, Groningen en Drenthe. Europa en het Rijk leveren een flinke financiële bijdrage.

Noord-Nederland ingekleurd op landkaart

Nieuwe innovaties ontwikkelen

De drie noordelijke provincies staan voor de uitdaging om, op basis van bestaande sterkten en competenties, nieuwe innovaties te ontwikkelen en die te laten uitgroeien tot nieuwe specialisaties. Bedrijven, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden die hiermee aan de slag gaan, kunnen een beroep doen op het subsidieprogramma EFRO-NNL. Er is een budget van 127,5 miljoen euro beschikbaar. De Europese steun is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Prioriteiten en doelstellingen

Het programma EFRO-NNL heeft twee prioriteiten, elk met eigen specifieke doelstellingen:

Prioriteit 1: Een slimmer en innovatiever Noord-Nederland

 • Ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoeren van geavanceerde technologieën
 • Ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële overgang en ondernemerschap.

Prioriteit 2: Een groener en innovatiever Noord-Nederland

 • Bevorderen van hernieuwbare energie
 • Ontwikkelen van slimme energiesystemen, netwerken en opslag op lokaal niveau
 • Bevorderen van de overgang naar een circulaire economie.

De genoemde doelstellingen zijn in het programma uitgewerkt aan de hand van de volgende uitgangspunten (‘pijlers’):

 • Benutten van kansen, dit gaat gepaard met het valoriseren van kennis vanuit de transities die voor Noord-Nederland van groot belang zijn (naar een circulaire, groene, gezonde en digitale samenleving).
 • Verbeteren van het innovatie-ecosysteem, dit betekent: werken aan een klimaat waarin ondernemers en andere partijen continu worden getriggerd om kansen te herkennen en te benutten. Een beter innovatie-ecosysteem is slim, groen en heeft impact.
 • Versterken van randvoorwaarden, dit gaat over human capital, innovatief ondernemerschap, grensoverschrijdende samenwerking en digitale vaardigheden. Goede randvoorwaarden zijn de basis om tot een creatief innovatie-ecosysteem te komen.

Aanvraagrondes

De eerste subsidieregeling van EFRO-NNL was de ‘Tender Valorisatie 2022’, deze liep van half september tot en met eind november 2022. De subsidie is in de basis bedoeld voor Noord-Nederlandse mkb’s en is bestemd voor het ontwikkelen, testen en demonstreren van een vernieuwd prototype product, dienst of proces. Samenwerking met andere bedrijven, innovatiehubs of kennisinstellingen is daarbij belangrijk – het gaat erom dat beschikbare kennis en kunde wordt gedeeld. De subsidie kan oplopen tot 600.000 euro per project.

Meer weten?

Als alleen de beste projecten subsidie krijgen – het uitgangspunt bij een tenderregeling – dan is het van groot belang dat uw project optimaal aansluit bij de doelstellingen van dit EFRO-programma. Onze regio-experts zorgen samen met u voor een optimale vormgeving van het projectvoorstel en de bijbehorende begroting, om zo de slaagkans te vergroten. Bel ons via 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement