Regeling compensatie transitievergoeding

 

Heeft u sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding moeten betalen aan een of meerdere werknemers die u na langdurige afwezigheid vanwege ziekte heeft ontslagen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van die uitbetaalde transitievergoeding.

Compensatie transitievergoeding

Transitievergoeding nu en in 2020

Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers verplicht een transitievergoeding uit te betalen aan werknemers die ze ontslaan. Alleen als de arbeidsovereenkomst korter dan twee jaar heeft geduurd of als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer eindigt, is geen vergoeding verschuldigd. Sinds 1 januari 2020 hebben alle werknemers recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst. De berekening van de transitievergoeding is wettelijk vastgelegd en kan al gauw enkele duizenden euro’s bedragen voor dienstverbanden van enkele jaren.

Slapende dienstverbanden

Het feit dat werkgevers geen loondoorbetalingsverplichting hebben voor werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, is een belangrijke reden voor werkgevers om deze groep werknemers vaak niet op eigen initiatief te ontslaan. Ze kosten de werkgever immers niets. Als een werkgever deze werknemers zou ontslaan, dan moeten zij – soms forse – transitievergoedingen betalen. Iets wat niet elke werkgever wil of kan. Zie hier het ontstaan van zogeheten ‘slapende dienstverbanden’.

Compensatie transitievergoeding als middel tegen slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft bepaald dat een werkgever op basis van goed werkgeverschap verplicht is om een slapend dienstverband te beëindigen, als de arbeidsongeschikte werknemer dat verzoekt. De werkgever moet de werknemer dan een bedrag betalen ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Werkgevers kunnen sinds 1 april 2020 compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die ze hebben uitbetaald aan werknemers die na langdurige ziekte (twee jaar) zijn ontslagen. Het geeft hen de mogelijkheid om ook uitbetaalde transitievergoedingen in het verleden (voor dienstverbanden die zijn beëindigd vanaf 1 juli 2015) gecompenseerd te krijgen.

Hoe komt u in aanmerking voor compensatie van de transitievergoeding?

Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet het UWV – op basis van een individueel samen te stellen dossier – in ieder geval kunnen vaststellen dat:

  • er sprake was van een arbeidsovereenkomst
  • de werknemer ziek uit dienst is gegaan
  • de werkgever de transitievergoeding heeft betaald
  • de berekening van de transitievergoeding juist heeft plaatsgevonden.

Wanneer aanvragen?

Werkgevers konden compensatie aanvragen tot en met 30 september 2020 als ze de transitievergoeding (volledig) hebben betaald voor 1 april 2020. Wanneer u de transitievergoedingen heeft betaald op of na 1 april 2020 moet u de compensatie aanvragen binnen zes maanden na betaling. Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    * = verplicht veld.

    Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement