Regeling compensatie transitievergoeding

Moet u als werkgever een transitievergoeding betalen aan één of meerdere medewerkers die u recent heeft ontslagen of (binnenkort) gaat ontslaan? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van die uitbetaalde transitievergoeding.

Compensatie transitievergoeding

Transitievergoeding en compensatie

Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers verplicht een transitievergoeding uit te betalen aan werknemers die ze ontslaan. Sinds 1 januari 2020 hebben alle werknemers recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst. De berekening van de transitievergoeding is wettelijk vastgelegd en kan al gauw enkele duizenden euro’s bedragen voor dienstverbanden van enkele jaren.

Slapende dienstverbanden

Het feit dat werkgevers geen loondoorbetalingsverplichting hebben voor werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, is een belangrijke reden voor werkgevers om deze groep werknemers vaak niet op eigen initiatief te ontslaan. Ze kosten de werkgever immers niets. Als een werkgever deze werknemers zou ontslaan, dan moeten zij –  soms forse – transitievergoedingen betalen. Iets wat niet elke werkgever wil of kan. Zie hier het ontstaan van zogeheten ‘slapende dienstverbanden’.

Compensatie transitievergoeding als middel tegen slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft bepaald dat een werkgever op basis van goed werkgeverschap verplicht is om een slapend dienstverband te beëindigen, als de arbeidsongeschikte werknemer dat verzoekt. De werkgever moet de werknemer dan een bedrag betalen ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Werkgevers kunnen sinds 1 april 2020 compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die ze hebben uitbetaald aan werknemers die ze na langdurige ziekte (twee jaar) hebben ontslagen.

Hoe komt u in aanmerking voor compensatie van de transitievergoeding?

Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet het UWV – op basis van een individueel samen te stellen dossier – in ieder geval kunnen vaststellen dat:

  • er sprake was van een arbeidsovereenkomst
  • de werknemer ziek uit dienst is gegaan
  • de werkgever de transitievergoeding heeft betaald
  • de transitievergoeding correct is berekend.

Met ingang van 2021 is de compensatieregeling verruimd, en kunnen ook kleine werkgevers (met minder dan 25 medewerkers) die hun medewerkers een transitievergoeding moeten betalen na ontslag vanwege bedrijfsbeëindiging, compensatie aanvragen. Daarbij vervalt de eis dat de betreffende medewerker langdurig ziek moet zijn geweest.

Meer weten?

Voor werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald, geldt dat zij de compensatie moeten aanvragen binnen een bepaalde periode na de betaling. Wilt u meer weten over de precieze ‘spelregels’ van deze regeling? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement