Zeeland

Bedrijven moeten vernieuwen om concurrerend te blijven. De provincie Zeeland begrijpt dat heel goed. Om de broodnodige innovatie te faciliteren, wil Zeeland zorgen voor kennis, een technologische infrastructuur en investeringsmiddelen. Dat is voor u, als Zeeuwse organisatie met innovatieaspiraties, goed om te weten.

Ambities van Zeeland

Bent u als organisatie in Zeeland gevestigd, dan helpt het als u weet waar uw provincie naar toe wil. Als uw ambities namelijk aansluiten op die van ‘uw’ provincie is de kans groot dat er stimuleringsbeleid is waarvan u gebruik kunt maken. Het kan hierbij om van alles gaan: het verlagen van drempels, het vereenvoudigen van regelgeving en het beschikbaar stellen van subsidies.

Zeeland heeft een innovatieagenda waarmee ze veelbelovende initiatieven een steun in de rug wil geven. Daarbij speelt digitalisering een belangrijke rol. Zeeland pakt het slim aan en maakt van een ‘zwakte’ een sterkte. Waar andere provincies beschikken over een ruime keuze aan kennis- en innovatieclusters, zal Zeeland het veel meer op eigen kracht moeten doen. En op die van u, want de provincie realiseert zich heel goed dat een innovatief bedrijfsleven het fundament is voor een gezonde economie.

Innoveren in Zeeland?

Bent u als organisatie bezig met innovatie en wilt u weten of u kunt ‘meeliften’ op de plannen van Zeeland? Neem dan contact op met PNO Consultants in Rotterdam.┬áBel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons uw bericht