Zeeland

Bedrijven moeten vernieuwen om concurrerend te blijven. De provincie Zeeland begrijpt dat heel goed. Om de broodnodige innovatie te faciliteren, wil Zeeland zorgen voor kennis, een technologische infrastructuur en investeringsmiddelen. Dat is voor u, als Zeeuwse organisatie met innovatieaspiraties, goed om te weten.

Ambities van Zeeland

Bent u als organisatie in Zeeland gevestigd, dan helpt het als u weet waar uw provincie naar toe wil. Als uw ambities namelijk aansluiten op die van ‘uw’ provincie is de kans groot dat er stimuleringsbeleid is waarvan u gebruik kunt maken. Het kan hierbij om van alles gaan: het verlagen van drempels, het vereenvoudigen van regelgeving en het beschikbaar stellen van subsidies.

Zeeland heeft een innovatieagenda waarmee ze veelbelovende initiatieven een steun in de rug wil geven. Daarbij speelt digitalisering een belangrijke rol. Zeeland pakt het slim aan en maakt van een ‘zwakte’ een sterkte. Waar andere provincies beschikken over een ruime keuze aan kennis- en innovatieclusters, zal Zeeland het veel meer op eigen kracht moeten doen. En op die van u, want de provincie realiseert zich heel goed dat een innovatief bedrijfsleven het fundament is voor een gezonde economie.

Subsidies in Zeeland

De provincie Zeeland stelt uiteenlopende subsidies beschikbaar. Wij noemen hieronder een aantal subsidies die voor u mogelijk interessant kunnen zijn:

SUBSIDIE BEKNOPTE OMSCHRIJVING
Interreg B Noordzee Subsidie voor projecten waarin wordt samengewerkt aan oplossingen voor grote regionale vraagstukken op het gebied van economie, ecologie en transport
OPZuid Voor versterking van technologische ontwikkelingen op topniveau in Zuid-Nederland
Scheldemondfonds Stimuleert grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties, eventueel in samenwerking met private partijen, in de Euregio Scheldemond
Interreg 2 Zeeeën Subsidieert projecten langs het Kanaal en de Noordzee van Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland
Interreg V Vlaanderen-Nederland Subsidie voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Zuid-Nederlandse en Vlaamse mkb’s, gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot in de grensregio.
CrossRoads2 Sustainable Energy Voor projecten op het gebied van innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt in de regio Vlaanderen-Nederland
Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij (EFMZV) Een bijdrage aan de verwezenlijking van het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid. Centraal daarbij staat een duurzaamgebruik en instandhouding van de hulpbronnen
MIT MKB Zuid Zeeuwse mkb’s kunnen gebruik maken van deze subsidie, bedoeld voor haalbaarheidsonderzoeken en R&D- samenwerkingsprojecten

 

Meer weten?

Bent u als organisatie bezig met innovatie en wilt u weten of u kunt ‘meeliften’ op de plannen van Zeeland? Neem dan contact op met PNO Consultants in Rotterdam. Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement