OPZuid-subsidieprogramma gaat in september open

Het nieuwe OPZuid-subsidieprogramma voor 2021-2027 gaat definitief van start. De eerste openstelling loopt van 12 september tot en met 4 november 2022. Limburg, Noord-Brabant en Zeeland willen met dit programma de concurrentie- en exportpositie van de regio versterken.

Versnellen van maatschappelijke transities

Een serie regionale voorlichtingsbijeenkomsten markeerde eerder dit jaar de start van het nieuwe OPZuid-subsidieprogramma voor de periode 2021-2027. De Europese Commissie draagt aan dit programma ruim 105 miljoen euro bij vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Rijk voegt hier ruim 19 miljoen euro aan toe, en ook de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland leggen geld bij.

Het budget van OPZuid is bestemd voor Zuid-Nederlandse innovatieprojecten die bijdragen aan de noodzakelijke versnelling van maatschappelijke transities op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid. Deze sluiten aan bij de Europese Green Deal en het Europese en nationale innovatiebeleid. De ‘slimme’ en ‘groene’ innovaties die Zuid-Nederland voor ogen heeft, moeten de transities bevorderen en kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn. Versterking van de (inter)nationale concurrentie- en exportpositie van de regio staat steeds centraal.

Over de nieuwe subsidieregeling

OPZuid (voluit: Programma EFRO 2021-2027 Zuid-Nederland) is een subsidieprogramma van de drie zuidelijke provincies: Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Zij willen met OPZuid de innovatiekracht van Zuid-Nederland benutten én versterken, met als doel zowel maatschappelijke als economische impact te genereren.

Oorspronkelijk zou het nieuwe OPZuid-subsidieprogramma in juni van start gaan. Er werd toen echter besloten de openstelling uit te stellen tot september. Het proces rond de officiële goedkeuring door de Europese Commissie was nog niet volledig afgerond, waardoor de beschikbare middelen nog niet vrijgegeven konden worden. In juli kwam deze goedkeuring alsnog, maar dit betekende wel dat er in 2022 slechts één openstelling komt: van 12 september tot en met 4 november (17:00 uur). Er is dan een totaalbedrag van 30 miljoen euro te verdelen, dit is het gehele jaarbudget voor 2022.

Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die bestaan uit Zuid-Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties en intermediaire organisaties als Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, campussen en valorisatieorganisaties. De subsidie is bestemd voor innovatieprojecten die een bijdrage leveren aan de genoemde maatschappelijke transities. Specifiek gaat het om projecten die gericht zijn op:

 • energie:
  • een duurzaam en slim lokaal/regionaal energiesysteem
  • duurzame energieopwekking met opslag, conversie en slimme uitwisseling met het net
 • klimaat:
  • waterveiligheid en overlast stedelijk gebied
  • watertekort en droogte landelijk gebied
 • grondstoffen:
  • de circulaire maakindustrie en gebruikscyclus met een focus op materialen/grondstoffen en bouwmethoden en smart industry
  • de circulaire bouwsector met een focus op materialen/grondstoffen en bouwmethoden
 • landbouw & voeding:
  • de duurzame verwaarding van reststromen
  • technologieontwikkeling en opschaling voedselverwerkingsindustrie in het kader van de eiwittransitie
  • smart farming en precisielandbouw
 • gezondheid:
  • preventie
  • behandelmethoden en technieken voor gepersonaliseerde zorg.

Het voornemen bestaat om het genoemde totaalbudget van 30 miljoen euro evenredig te verdelen over de vijf transitiethema’s. De hoogte van de subsidie is 35% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 1 miljoen euro.

Over de beoordelingscriteria

De OPZuid-subsidieregeling is een tenderregeling. Ingediende subsidieaanvragen worden gerangschikt aan de hand van diverse criteria, waarna subsidie wordt toegekend op volgorde van rangschikking.

Een belangrijk criterium is dat het te ondersteunen project ten goede moet komen aan de duurzame ontwikkeling van Zuid-Nederland. Ook moet het midden- en kleinbedrijf (mkb) deel uitmaken van het samenwerkingsverband dat de subsidie aanvraagt. Het samenwerkingsverband bestaat in principe uit Zuid-Nederlandse partijen, al mogen partijen buiten Limburg, Noord-Brabant en Zeeland wel meedoen als dit een aantoonbare meerwaarde heeft voor de regio. Van belang is verder nog dat het project innovatief is, maatschappelijke impact heeft en in financieel-economisch opzicht toekomstperspectief biedt.

OPZuid-subsidie aanvragen? Wij helpen u!

We zeiden het al: OPZuid is een tenderregeling, wat betekent dat alleen de beste projecten subsidie krijgen. Het is dus van het grootste belang dat uw project goed in elkaar steekt en dat u een overtuigende subsidieaanvraag indient. Een goede voorbereiding is daarbij het halve werk – denk met name aan het concretiseren van uw ideeën en het zoeken naar samenwerkingspartners. Onze consultants helpen u daar graag bij!

Heeft ú ideeën voor slimme en/of groene innovaties in Zuid-Nederland? Of misschien in een andere regio? Aarzel niet, bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement