OPZuid-subsidieprogramma gaat in februari open

De eerste van in totaal twee openstellingen in 2024 van het OPZuid-subsidieprogramma 2021-2027 loopt van 19 februari tot en met 12 april. Limburg, Noord-Brabant en Zeeland willen met dit programma de concurrentie- en exportpositie van de regio versterken. Het totale budget voor deze eerste ronde is 25 miljoen euro.

Versnellen van maatschappelijke transities

OPZuid (voluit: Programma EFRO 2021-2027 Zuid-Nederland) is een subsidieprogramma van de drie zuidelijke provincies: Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Zij willen met OPZuid de innovatiekracht van Zuid-Nederland benutten én versterken, met als doel zowel maatschappelijke als economische impact te genereren. Het budget van OPZuid is bestemd voor Zuid-Nederlandse innovatieprojecten die bijdragen aan de noodzakelijke versnelling van maatschappelijke transities op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid. Deze sluiten aan bij de Europese Green Deal en het Europese en nationale innovatiebeleid. Versterking van de (inter)nationale concurrentie- en exportpositie van de regio staat steeds centraal.

Twee OPZuid-openstellingen

Voorheen was het OPZuid-subsidieprogramma gefocust op eerdergenoemde transitiethema’s, maar in 2024 richt het programma zich op twee beleidsdoelstellingen, namelijk een ‘Slimmer Europa’ (gericht op innovatiebevordering) en een ‘Groener Europa’ (gericht op de energietransitie). In een project kunt u nu dus één of meer van de volgende transitiethema’s combineren:

 • energie
 • klimaat
 • grondstoffen
 • landbouw & voeding
 • gezondheid.

In 2024 zijn er twee identieke openstellingen:

 • de eerste ronde is van 19 februari tot en met 12 april
 • de tweede ronde is van 16 september tot en met 1 november.

De subsidieverstrekker kan binnen één van deze twee openstellingen subsidie verstrekken voor innovatieprojecten die een bijdrage leveren aan één of meer van de maatschappelijke transities. Specifiek gaat het om projecten die gericht zijn op:

 • energie:
  • innovatie van het opwekken van hernieuwbare energie
  • het ontwikkelen van slimme energiesystemen
 • klimaat:
  • waterveiligheid en overlast stedelijk gebied
  • watertekort en droogte landelijk gebied
 • grondstoffen:
  • de circulaire maakindustrie en gebruikscyclus met een focus op materialen/grondstoffen en bouwmethoden en smart industry
  • de circulaire bouwsector met een focus op materialen/grondstoffen en bouwmethoden
 • landbouw & voeding:
  • de duurzame verwaarding van reststromen
  • technologieontwikkeling en opschaling voedselverwerkingsindustrie in het kader van de eiwittransitie
  • smart farming en precisielandbouw
 • gezondheid:
  • preventie
  • behandelmethoden en technieken voor gepersonaliseerde zorg.

Belangrijke aspecten

Bij het aanvragen van OPZuid-subsidie zijn de volgende zaken van belang:

 • Projecten moeten bestaan uit minimaal twee samenwerkingspartners. Dat kunnen zijn: Zuid-Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties en intermediaire organisaties als Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, campussen en valorisatieorganisaties.
 • De samenwerking hoeft niet per definitie te bestaan uit mkb’s. Het project moet wel ten goede komen aan het mkb.
 • De ‘slimme’ en ‘groene’ innovaties die Zuid-Nederland voor ogen heeft, moeten de transities bevorderen en kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn. Wanneer het project draait om een technologische innovatie moet er sprake zijn van een TRL-niveau van 6 – 9.

Subsidiebedrag en budget

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 35% van de projectkosten die voor subsidie in aanmerking komen tot een maximum van 2 miljoen euro per project. Daarnaast is er vanuit de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid tot 15% additionele cofinanciering voor projecten die overwegend ten goede komen aan Noord-Brabant. Zowel voor een ‘Slimmer Europa’ als voor een ‘Groener Europa’ is er per aanvraagronde 12,5 miljoen euro beschikbaar. In totaal is dat 25 miljoen euro per aanvraagronde.

Over de beoordelingscriteria

De OPZuid-subsidieregeling is een tenderregeling. Ingediende subsidieaanvragen worden gerangschikt aan de hand van diverse criteria, waarna subsidie wordt toegekend op volgorde van rangschikking. Een belangrijk criterium is dat het te ondersteunen project ten goede moet komen aan de duurzame ontwikkeling van Zuid-Nederland. Ook moet het project ten goede komen aan het mkb. Het samenwerkingsverband bestaat in principe uit Zuid-Nederlandse partijen, al mogen partijen buiten Limburg, Noord-Brabant en Zeeland wel meedoen als dit een aantoonbare meerwaarde heeft voor de regio. Van belang is verder nog dat het project innovatief is, maatschappelijke impact heeft en in financieel-economisch opzicht toekomstperspectief biedt.

OPZuid-subsidie aanvragen? Wij helpen u!

We zeiden het al: OPZuid is een tenderregeling, wat betekent dat alleen de beste projecten subsidie krijgen. Het is dus van het grootste belang dat uw project goed in elkaar steekt en dat u een overtuigende subsidieaanvraag indient. Een goede voorbereiding is daarbij het halve werk – denk met name aan het concretiseren van uw ideeën en het zoeken naar samenwerkingspartners. Onze consultants helpen u daar graag bij! Heeft ú ideeën voor slimme en/of groene innovaties in Zuid-Nederland? Of misschien in een andere regio? Aarzel niet, bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement