Groningen

Groningen zet in Noordervisie 2040 uiteen hoe ze de toekomst van deze meest Noordelijke provincie ziet. Er zijn kansen en uitdagingen op gebieden als milieu, economie en bereikbaarheid. Concrete gebieden waar de provincie de komende jaren aan de slag wil, zijn de thema’s water en energie. En krimp en werk, waarbij onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar moeten aansluiten. Thematische ruimte genoeg dus om als Gronings innovatief bedrijf op aan te sluiten.

Ambities van Groningen

Als u in Groningen bent gevestigd is het belangrijk dat u weet waar de provincie naar toe wil. Als uw doelen en activiteiten namelijk aansluiten op die van ‘uw’ provincie is de kans groot dat er stimuleringsbeleid is waarvan u gebruik kunt maken. Het kan hierbij om van alles gaan: het verlagen van drempels, het vereenvoudigen van regelgeving en het beschikbaar stellen van subsidies. Voor Groningen staan energie en water centraal. Zo zet de provincie in op het verbeteren van de waterveiligheid en het behoud van voldoende drinkwater. Maar ook de verdere ontwikkeling van de Eemsdelta krijgt veel aandacht. Evenals – vanzelfsprekend – de energietransitie.

In het Programma Energietransitie neemt de provincie stappen om de afhankelijkheid van aardgas te verkleinen en een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Energiebesparing, duurzame opwekking via bijvoorbeeld wind en biomassa, en de ontwikkeling van een nieuw soort energiesysteem, dat vraag en aanbod beter op elkaar afstemt, bieden de komende jaren meer dan voldoende uitdaging. Uitdagingen waarin u, als innovatief bedrijf, graag uw tanden in wil zetten?

Subsidies in Groningen

De provincie Groningen stelt uiteenlopende subsidies beschikbaar. Wij noemen hieronder een aantal subsidies die voor u mogelijk interessant kunnen zijn:

SUBSIDIE BEKNOPTE OMSCHRIJVING
Groninger Ondernemersregeling Regeling voor organisaties die opleidingsprogramma’s aanbieden voor ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering, innovatie of het vergroten van exportmogelijkheden. Er is ook een voucherregeling waarmee advies kan worden ingewonnen over bijvoorbeeld het opstarten van een bedrijf
Innovatie en verduurzaming landbouw Voor projecten gericht op verduurzaming van de landbouw en een positieve invloed op de biodiversiteit en bodemkwaliteit
Innovatief en duurzaam MKB Innovatieve en duurzame projecten in het mkb die ook een stimulerende werking hebben op de economie in Groningen
Investeringsfonds Groningen Dit (revolverende) fonds is bedoeld voor de vestiging, groei en vernieuwing van het mkb in Groningen
Operationeel programma EFRO Voor vernieuwing binnen het Noord-Nederlandse mkb; denk aan innovaties in producten, diensten en processen
Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 Dit programma ondersteunt projecten die bijdragen aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland
Regionale Investeringssteun Groningen 2019 (RIG) Regeling met als doel de provincie economisch te versterken en daarmee zoveel mogelijk Groningers aan het werk te krijgen.
Fonds Nieuwe Doen Groningen Fonds voor maatchappelijke initiatieven gericht op zorg, leefbaarheid en energie
Startsubsidie Lokale Energietransitie Subsidie die kan worden aangevraagd door een energiecollectief (groep bewoners en/of bedrijven) om een energieproject te kunnen opstarten
SamenZONderAsbest Een proef waarbij eigenaren van asbestdaken in samenwerking met lokale energiecoöperaties asbestdaken saneert en vervangt door zonnedaken

 

Meer weten?

Bent u als organisatie bezig met innovatie en wilt u weten of u kunt ‘meeliften’ op de plannen van Groningen? Neem dan contact op met PNO Consultants in Groningen.¬†Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht.

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement