MOOI subsidie

Om de verduurzamingsopgaven voor 2030 te halen, zijn forse inspanningen nodig. Met de MOOI-subsidie zet het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in op integrale innovatieve energieoplossingen. 

MOOI-subsidie

MOOI subsidie en de bijbehorende thema’s

MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. Het gaat om een nieuwe subsidie voor energie- en klimaatinnovaties, die bedrijven in 2020 voor het eerst konden aanvragen. De subsidieregeling heeft een budget van in totaal 65 miljoen euro voor het tijdvak 2020-2021. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zet het geld in voor innovatieprojecten rondom vier hoofdthema’s, ook wel aangeduid als ‘Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s’ (MMIP’s):

  • Hernieuwbare Energie op Zee (10,1 miljoen euro)
  • Hernieuwbare Energie op Land (10,9 miljoen euro)
  • Gebouwde omgeving (27 miljoen euro)
  • Industrie (17 miljoen euro euro)

MOOI subsidie ondersteunt integrale innovatieve energieoplossingen

De MOOI subsidie (onderdeel van het Topsector Energie (TSE)-subsidieprogramma) richt zich op de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve energie-oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Sterke samenwerkingsprojecten met een multidisciplinaire (integrale) aanpak komen voor de subsidie in aanmerking. De innovatie die daarbij centraal staat, moet goed aansluiten op de Nederlandse klimaatdoelen en het missiegedreven innovatiebeleid (met specifieke thema’s en onderwerpen). De regeling biedt met name kansen voor nieuwe innovaties die nu nog niet rijp zijn voor commerciële marktintroductie, en die leiden tot eerste toepasbare producten en diensten in of omstreeks 2030.

Aanvragen en budgetten

De MOOI subsidie bestaat uit een bijdrage aan de directe projectkosten en kan oplopen tot een subsidiebedrag van 4 miljoen euro per project. Voor samenwerkingsprojecten rondom het thema Gebouwde Omgeving is de maximale subsidie zelfs 7 miljoen euro. De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen: een voorronde en een tweede fase. Aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe: de beste projecten krijgen subsidie (kwaliteit gaat dus boven snelheid).

Meer weten over de MOOI subsidie?

Heeft u plannen of ideeën die zouden kunnen aansluiten bij de MOOI subsidie of een andere TSE-subsidie? Neem dan contact op met onze energiespecialisten. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.
    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement