MOOI-subsidie

 

Om de verduurzamingsopgaven voor 2030 te halen, zijn forse inspanningen nodig. Met de nieuwe MOOI-subsidie zet het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in op integrale innovatieve energie-oplossingen.

MOOI-subsidie

MOOI-subsidie en de bijbehorende thema’s

MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie.  Hoewel Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de MOOI-subsidie heeft aangekondigd moet hij de regeling nog wel publiceren. De volgende thema’s komen in aanmerking voor financiering:

  • Hernieuwbare Energie op Zee
  • Hernieuwbare Energie op Land
  • Gebouwde omgeving
  • Industrie

De officiële publicatie van de wettekst, naar verwachting begin 2020, moet duidelijk maken hoe de thema’s precies ingevuld worden.

MOOI-subsidie ondersteunt integrale innovatieve energie-oplossingen

De MOOI-subsidie, onderdeel van de TSE-subsidies, ondersteunt integrale innovatieve energie-oplossingen die nu nog niet rijp zijn voor commerciële marktintroductie. Oplossingen moeten leiden tot eerste toepasbare producten en diensten in 2030. Vroegtijdige samenwerking waarbij innovatieve marktpartijen aan elkaar gerelateerde innovaties in samenhang oppakken, is hiervoor essentieel.

Aanvragen en budgetten

De MOOI-subsidie wordt een tenderregeling. Dit betekent dat de beste projecten subsidie krijgen. Kwaliteit gaat hier boven snelheid. Het beschikbare budget voor 2020 en 2021 bedraagt 65 miljoen euro en wordt als volgt verdeeld:

  • Hernieuwbare Energie op Zee: 10,1 miljoen
  • Hernieuwbare Energie op Land: 10,9 miljoen
  • Gebouwde omgeving: 27 miljoen
  • Industrie: 17 miljoen

Samenwerkende partijen kunnen vanaf begin tot midden april 2020 een eerste projectvoorstel indienen bij subsidieverstrekker RVO. Definitieve indiening vindt dan naar verwachting in september plaats. In januari komt hier meer duidelijkheid over.

Meer weten?

Heeft u plannen of ideeën die zouden kunnen aansluiten bij de MOOI-subsidie of een andere TSE-subsidie? Neem dan contact op met onze energie-specialisten. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


* = verplicht veld | Het PNO Privacy Statement is van toepassing

Stuur ons uw bericht


* = verplicht veld | Het PNO Privacy Statement is van toepassing