Chemie

De chemische procesindustrie vervult nationaal en internationaal een centrale rol in innovatieprojecten en bij investeringen met een duurzaam karakter. Dit wordt onder meer gestimuleerd via het Europese subsidieprogramma Horizon 2020, dat specifieke programmaonderdelen kent voor onder andere duurzame procestechnologie, polymeren, nieuwe chemicaliën en biobased economy.

PNO in de chemiesector

Van duurzame procestechnologie tot de overgang naar biobased feedstock, tot hergebruik en recyclen van afvalstromen, tot de productie van advanced materials; de Europese chemiesector is overal bij betrokken. Wie ‘chemie’ zegt, zegt innovatie en samenwerking. Voortdurend worden in de sector projecten opgestart die als doel hebben een groot probleem aan te pakken. Daarbij brengt PNO Consultants consortia van wel twintig partijen bijeen die gezamenlijk het onmogelijke tot stand brengen. Overheden, waaronder de EU, herkennen het belang van de sector en stellen dan ook ruime middelen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies, beschikbaar om de chemie zijn oplossingsgerichte rol te kunnen laten vervullen.

Belangrijk voor deze sector in 2020 zijn innovaties op het gebied van:

Chemistry of Advanced Materials:

  • Programmalijn superieure materialen (met een lagere milieu–impact)
  • Programmalijn biobased materials (polymere materialen van biobased grondstoffen)
  • Programmalijn sluiten van de keten (Circulaire Economie, afval als grondstof).

Chemical Conversion, Process technology & Synthesis:

  • Programmalijn energie-efficiëntie (verbeterde energie-efficiëntie van processen in de chemie)
  • Programmalijn grondstofefficiëntie (processen, productieroutes, selectief scheiden etc)
  • Programmalijn conversie van biobased materiaal (bioraffinage, biostromen, biomassa etc).
  • Programmalijn katalysatoren & biomassa (inzet van vernieuwbare uitgangsmaterialen).

Chemistry of Life:

  • Programmalijn chemie van leven (health, medische moleculen, biomedische materialen, voeding en biochemie, cellulaire processen en constructie van moleculen en eiwitten).

Chemical Nanotechnology & Devices:

  • Programmalijn chemische nanotechnologie (diagnostiek, energieconversie, sensoren etc)
  • Programmalijn chemische analyse (als essentiële factor voor technologische innovatie).

Meer weten?

Wilt u meer weten over de innovatiethema’s voor de chemiesector?
Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht.