Chemie

 

De chemische procesindustrie vervult nationaal en internationaal een centrale rol in innovatieprojecten en bij investeringen met een duurzaam karakter. Dit wordt onder meer gestimuleerd via het Europese subsidieprogramma Horizon 2020, dat specifieke programmaonderdelen kent voor onder andere duurzame procestechnologie, polymeren, nieuwe chemicaliën en biobased economy.

PNO in de chemiesector

Van duurzame procestechnologie tot de overgang naar biobased feedstock, tot hergebruik en recyclen van afvalstromen, tot de productie van advanced materials; de Europese chemiesector is overal bij betrokken. Wie ‘chemie’ zegt, zegt innovatie en samenwerking. Voortdurend worden in de sector projecten opgestart die als doel hebben een groot probleem aan te pakken. Daarbij brengt PNO Consultants consortia van wel twintig partijen bijeen die gezamenlijk het onmogelijke tot stand brengen. Overheden, waaronder de EU, herkennen het belang van de sector en stellen dan ook ruime middelen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies, beschikbaar om de chemie zijn oplossingsgerichte rol te kunnen laten vervullen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de innovatiethema’s voor de chemiesector of over wat PNO voor u kan doen? Bel 088-838 13 81 of stuur ons een bericht.