INNOWWIDE: derde call gaat in najaar 2024 open

Is een landsgrens een belemmering voor een goede innovatie? Je zou denken van niet, maar in de praktijk zijn er best veel obstakels. Daarom helpt INNOWWIDE bedrijven om nieuwe markten buiten Europa te betreden met goede hightech-innovaties. Subsidieverstrekker RVO meldt dat de derde call van het programma in het najaar van 2024 opengaat en dat alle thema’s zijn toegestaan.

Wat is INNOWWIDE? Voor wie?

INNOWWIDE is een Europees subsidieprogramma voor het tijdvak 2022-2027. Het programma wil innovatieve mkb’s (uit alle technologiesectoren) helpen om hun innovaties uit te rollen buiten Europa. Die hulp is hard nodig: bedrijven bereiden zich vaak niet goed voor op een nieuw doelland, of laten kansen onbenut omdat ze opzien tegen te veel onbekende factoren in het nieuwe land.

Welke projecten ondersteunt INNOWWIDE?

INNOWWIDE verstrekt uitdrukkelijk geen exportsubsidies. De subsidie is alléén bedoeld voor het uitvoeren van een ‘viability assessment project’ (levensvatbaarheidonderzoek). Kort gezegd: het uitvoeren van een studie naar de kansen voor een innovatief product in een nieuw land. De volgende punten zijn van belang.

  • Aanvrager: het aanvragende bedrijf moet behoren tot het innovatieve (hightech) mkb, en moet geregistreerd zijn in de EU, IJsland, Israël, Noorwegen of Turkije.
  • Product: het project en de studie moeten betrekking hebben op een concreet, technisch innovatief product (inclusief diensten en R&D) waarvoor de aanvrager een nieuwe product-markt combinatie zoekt.
  • Regio: de studie moet gericht zijn op een markt in een nieuw doelland in Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië of Oceanië. Het project moet worden uitgevoerd met minstens één lokale partner in het doelland (bijvoorbeeld een klant, eindgebruiker, leverancier of een ander technologiebedrijf).

Welke voordelen biedt de studie?

Het doel van de studie is het verkennen van de belangrijkste randvoorwaarden in het doelland. Denk aan onderzoek naar de commerciële marktkansen en technische, juridische en/of sociaal-economische aspecten. De studie geeft de aanvrager inzicht in de kansen voor de innovatie op de beoogde doelmarkt. Inclusief eventuele risico’s en/of obstakels (bijvoorbeeld op het gebied van transport, ICT, energie-infrastructuur of ontbrekende technologie).

De studie is ook vaak de start voor een nadere samenwerking tussen de aanvrager en internationale partners, gericht op de kansrijke introductie van de beoogde innovatie, of van nieuwe, andere of verbeterde toepassingen van de innovatie.

Hoeveel INNOWWIDE-subsidie kunt u aanvragen?

Een INNOWWIDE-subsidie bestaat uit een vast bedrag van 60.000 euro per ‘viability assessment project’. Doorgaans geldt als ondergrens een bedrag van 86.000 euro aan projectkosten (zoals kosten voor personeel, uitbesteding, reis en verblijf, afschrijvingen van apparatuur enzovoorts). Een project mag een duur hebben van zes maanden. De subsidie is overigens niet bedoeld voor projecten die primair bestaan uit zakenreizen, workshops, matchmaking-evenementen of PR-activiteiten.

Aanvraagrondes en budget

Het aanvragen van een INNOWWIDE-subsidie kan alleen binnen officiële rondes. De aanvraagronde van 2024 gaat in het najaar open. Een bedrijf mag slechts één aanvraag indienen. Het subsidiebudget voor deze ronde is nog niet bekend. Het budget vorig jaar bedroeg ruim 4 miljoen euro; genoeg voor 70 projecten. Alleen de beste projecten ontvangen subsidie. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de kwaliteit van het projectplan, en de ‘impact’ van de innovatie voor het doelland.

Wat kan PNO voor u doen?

Ziet u als hightech mkb kansen om uw top-innovatie te introduceren op nieuwe, internationale markten? En wilt u die kansen onderzoeken met een lokale partner in het beoogde land? Laat ons weten waar en met wie! PNO helpt bij het benutten van subsidies als INNOWWIDE of andere regelingen die het beste passen bij uw plannen. Bel 088-8381381 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement