WBSO-mededeling: RVO biedt laatste kans

Wie in 2021 van de WBSO gebruik heeft gemaakt, had uiterlijk 31 maart 2022 de WBSO-mededeling moeten doen. Binnenkort verstuurt subsidieverstrekker RVO de laatste reminders om alsnog deze mededeling te doen. Binnen twee weken moet u dan de gerealiseerde uren melden.

Verplichte WBSO-mededeling

RVO vermeldt in een WBSO-beschikking altijd het totale aantal S&O-uren en eventueel de kosten en uitgaven die toegekend zijn. Na afloop van het kalenderjaar moet u melden hoeveel S&O-uren en eventueel kosten en uitgaven u daadwerkelijk heeft ‘gerealiseerd’. U moet de mededeling ook doen wanneer u geen uren heeft besteed aan de WBSO-projecten en u geen voordeel heeft geclaimd bij de Belastingdienst.

Kom in actie

Op zeer korte termijn ontvangen bedrijven die de realisatie nog niet hebben doorgegeven een brief van RVO met daarin het bericht dat ze dit uiterlijk binnen twee weken moeten doen. Dus als u de mededeling onverhoopt heeft vergeten, is het nog steeds zaak dat u in actie komt en snel reageert. Een bestuurlijke boete is helaas onvermijdelijk, maar u kunt ten minste nog uw gerealiseerde S&O-uren veilig stellen. Zo voorkomt u een correctie naar nul euro van de afgegeven WBSO-beschikking. Want dat zou pas echt zonde zijn.

Hoogte bestuurlijke boetes

De hoogte van de bestuurlijke boete voor het niet voldoen aan de mededelingsplicht is volgens de wet maximaal 2.500 euro (zie artikel 26 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen). Er zijn echter beleidsregels gepubliceerd waarin de volgende categorieën met bijbehorende bedragen vermeld staan:

  • geen mededeling: 300 euro
  • te late mededeling, waarbij de realisatie van het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering lager is dan het bedrag dat op de S&O-verklaring is vermeld als bedrag aan S&O-afdrachtvermindering: 200 euro
  • te late mededeling, waarbij de realisatie van het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering ten minste gelijk is aan het bedrag dat op de S&O-verklaring is vermeld als bedrag aan S&O-afdrachtvermindering: 100 euro
  • te late mededeling na beëindiging van de inhoudingsplicht: 100 euro.

Als er sprake is van een herhaalde overtreding – dit betekent wanneer er binnen vijf jaar aan bovenstaande niet voldaan wordt – verdubbelt RVO het bedrag.

Vragen?

Heeft u vragen over de WBSO-mededeling of andere WBSO-onderwerpen? Neem direct contact op met uw PNO-consultant, bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement