WBSO-mededeling doen: uiterlijk 31 maart

Wanneer u in 2022 met succes WBSO heeft aangevraagd, moet u uiterlijk 31 maart 2023 ‘een WBSO-mededeling doen’. Dit is het administratieve sluitstuk van de jaarlijkse WBSO-cyclus waarbij u de werkelijke realisatie van uren, kosten en uitgaven aan subsidieverstrekker RVO doorgeeft. Een optimale mededeling betekent al snel een extra voordeel van tienduizenden euro’s.

WBSO-mededeling over 2022

‘Een WBSO-mededeling doen’ betekent dat bedrijven die in 2022 een WBSO-beschikking hebben ontvangen, de werkelijk gerealiseerde speur- en ontwikkelingsuren en de eventuele R&D-kosten en -uitgaven moeten opgeven. Dit doen ze bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). U geeft in de mededeling één jaartotaal aan S&O-uren op en voert de kosten en uitgaven op die u in 2022 voor uw WBSO-projecten heeft gemaakt. Het moet wel gaan om kosten en uitgaven die aangevraagd en beschikt zijn door RVO.

RVO-portaal

De mededelingen en het melden van de BSN’s (Burgerservicenummers) lopen via het RVO-portaal. Het betreffende formulier staat nog niet online, maar RVO stelt dit op korte termijn open. Alle WBSO-aanvragers van 2022 krijgen een mail met uitleg over het melden. Op dat moment is het formulier voor de betreffende aanvrager ook beschikbaar. Voor het inloggen op het portaal is minimaal eHerkenning niveau 3 (EH3) nodig en wanneer PNO de melding namens u doet, is een ketenmachtiging vereist.

Schuiven is toegestaan!

Voor bedrijven die meerdere WBSO-projecten over verschillende aanvraagperiodes hebben ingediend, loont het de moeite om te kijken of ‘schuiven met uren’ zinvol is. Daar wordt mee bedoeld dat u uren van het ene project mag verschuiven naar het andere project wanneer u daaraan meer tijd heeft besteed. Totaalbedragen van kosten en uitgaven mogen met elkaar uitgewisseld worden. Ook het schuiven van uren (en kosten en uitgaven) tussen verschillende aanvraagperiodes is mogelijk. Hoe precies het schuiven met uren werkt, leggen we uit in onderstaande animatie. Uiteraard geldt het ‘schuiven’ ook voor kosten en uitgaven.

Benieuwd naar uw maximale WBSO-voordeel? Maak gebruik van de PNO WBSO-rekentool die uitrekent welke ‘schuifacties’ zorgen voor een optimaal resultaat.

Opletten bij over-realisatie in één aanvraagperiode

Het is verstandig dat u de mededeling goed voorbereidt. Zo voorkomt u problemen bij een eventuele RVO-controle. U moet namelijk zelf bepalen welke uren per aanvraagperiode in aanmerking komen voor de WBSO. Zodra u dit gedaan heeft, meldt u het jaartotaal aan RVO. Het is echter niet vanzelfsprekend dat u alle gerealiseerde uren op de toegekende WBSO-projecten kunt melden. Bij twijfel raadpleegt u uw PNO-adviseur.

WBSO-voordeel optimaal benutten

Het belang van ‘een WBSO-mededeling doen’ is cruciaal. Een zorgvuldige opgave van uren en kosten bepaalt namelijk het maximale WBSO-voordeel dat bedrijven genieten. Wanneer u minder uren en kosten opvoert dan op de beschikking vermeld stonden, betekent dat een lagere WBSO-opbrengst. Andersom werkt het helaas niet zo: meer uren en kosten melden dan beschikt is, betekent niet een hogere opbrengst. PNO verzorgt voor zijn relaties vanzelfsprekend de WBSO-mededeling. We helpen u daarbij om het maximale uit de WBSO te halen.

Onderliggende documenten geven doorslag

Voor een optimaal WBSO-voordeel, is het belang van ‘een WBSO-mededeling doen’ essentieel. Het maximale WBSO-voordeel dat u krijgt, hangt af van een precieze opgave van uren en kosten. Daarbij hoort een nauwkeurige administratie waarmee u uren en kosten verantwoordt met onderliggende documenten. Uw WBSO-projectadministratie kan, naast de urenadministratie, bestaan uit de volgende (digitale) stukken: (klad-)aantekeningen, berekeningen, beschrijving en vastlegging van testen en testresultaten, correspondentie, foto’s/ video’s van prototypes en testen, labjournaal, opdrachten/offertes, schetsen, tekeningen, vergaderstukken, voortgangsrapportages en eindrapportage.

In het geval van (out of pocket) kosten moet u bijvoorbeeld denken aan facturen en betalingsbewijzen.

Tip: verzorgt PNO de WBSO-aanvraag voor u? Dan kunt u het proces via het WBSO-portaal volgen en documenten inleveren. We bieden onze klanten ook een handboek aan met tips voor optimaal voordeel.

Doe de WBSO-mededeling op tijd

Het is belangrijk dat u de mededeling tijdig indient. In ieder geval uiterlijk 31 maart 2023. Doet u dit niet, dan legt RVO een boete op. Wij adviseren u daarom ruim vóór deze datum de mededeling te doen. Ook bedrijven die zelf WBSO hebben aangevraagd, kunnen gebruikmaken van de kennis en tools van PNO. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement