WBSO-mededeling doen: uiterlijk 31 maart

Wanneer u in 2023 met succes WBSO heeft aangevraagd, moet u uiterlijk 31 maart 2024 ‘een WBSO-mededeling doen’. Dit is het administratieve sluitstuk van de jaarlijkse WBSO-cyclus waarbij u de werkelijke realisatie van uren, kosten en uitgaven aan subsidieverstrekker RVO doorgeeft. Een optimale mededeling betekent al snel een extra voordeel van tienduizenden euro’s.

WBSO-mededeling over 2023

‘Een WBSO-mededeling doen’ betekent dat bedrijven die in 2023 een WBSO-beschikking hebben ontvangen, de werkelijk gerealiseerde speur- en ontwikkelingsuren en de eventuele R&D-kosten en -uitgaven moeten opgeven. Dit doen ze bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). In de mededeling moeten ze één jaartotaal aan S&O-uren opgeven en kosten en uitgaven opvoeren die ze in 2023 voor de WBSO-projecten hebben gemaakt. Het moet gaan om kosten en uitgaven die zijn aangevraagd bij en beschikt door RVO.

RVO-portaal

Het melden van de realisatie en van de BSN’s (Burgerservicenummers) gaat via het RVO-portaal. Het betreffende formulier voor het doen van de mededeling staat inmiddels online. RVO zal de formulieren voor het melden van de BSN’s van de WBSO-medewerkers van 2023 ook snel online zetten. Alle WBSO-aanvragers van 2023 hebben hierover een notificatiemail ontvangen. Voor het inloggen op het portaal is minimaal eHerkenning niveau 3 (EH3) nodig. PNO kan u prima ondersteunen met het doen van de mededeling. Wanneer wij de melding namens u doen, is een ketenmachtiging vereist.

Schuiven is toegestaan!

Voor bedrijven die meerdere WBSO-projecten over verschillende aanvraagperiodes hebben ingediend, loont het de moeite om te kijken of ‘schuiven met uren’ zinvol is. Daar wordt mee bedoeld dat u uren van het ene project mag verschuiven naar het andere project wanneer u daaraan meer tijd heeft besteed. Totaalbedragen van kosten en uitgaven mag u met elkaar uitwisselen. Ook het schuiven van uren en kosten en uitgaven tussen verschillende aanvraagperiodes is mogelijk. Hoe precies het schuiven met uren werkt, leggen we uit in onderstaande animatie. Uiteraard geldt het ‘schuiven’ ook voor kosten en uitgaven.

 

Benieuwd naar uw maximale WBSO-voordeel? Neem dan contact op met uw PNO-consultant.

WBSO-voordeel optimaal benutten

Het belang van ‘een WBSO-mededeling doen’ is cruciaal. Een zorgvuldige opgave van uren en kosten bepaalt namelijk het maximale WBSO-voordeel dat bedrijven genieten. Wanneer u minder uren en kosten opvoert dan op de beschikking vermeld stonden, betekent dat een lagere WBSO-opbrengst. Andersom werkt het helaas niet zo: meer uren en kosten melden dan beschikt is, betekent niet een hogere opbrengst. PNO verzorgt voor zijn relaties vanzelfsprekend de WBSO-mededeling. We helpen u daarbij om het maximale uit de WBSO te halen.

Onderliggende documenten geven doorslag

Voor een optimaal WBSO-voordeel, is het belang van ‘een WBSO-mededeling doen’ essentieel. Het maximale WBSO-voordeel dat u krijgt, hangt af van een precieze opgave van uren en kosten en uitgaven. Daarbij hoort een nauwkeurige administratie waarmee u uren en kosten verantwoordt met onderliggende documenten. Uw WBSO-projectadministratie kan, naast de urenadministratie, bestaan uit de volgende (digitale) stukken: (klad-)aantekeningen, berekeningen, beschrijving en vastlegging van testen en testresultaten, correspondentie, foto’s/ video’s van prototypes en testen, labjournaal, opdrachten/offertes, schetsen, tekeningen, vergaderstukken, voortgangsrapportages en eindrapportage.

In het geval van (out of pocket) kosten moet u bijvoorbeeld denken aan facturen en betalingsbewijzen.

Doe de WBSO-mededeling op tijd

Het is belangrijk dat u de mededeling tijdig indient. In ieder geval uiterlijk 31 maart 2024. Doet u dit niet, dan legt RVO een boete op. Wij adviseren u daarom ruim vóór deze datum de mededeling te doen. Ook bedrijven die zelf WBSO hebben aangevraagd, kunnen gebruikmaken van de kennis en tools van PNO. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement