Internationaal

Een internationale focus kan veel opleveren: behalve subsidies ook kennis, netwerken en bekendheid. Wij zetten voor u de subsidies op een rij die internationaal veel kansen bieden voor innoverende ondernemers.

Horizon Europe is het ambitieuze EU-onderzoeks- en innovatieprogramma van ruim 95 miljard euro.
DHI
Interesse in buitenlandse markten? Via de DHI-regeling kunt u subsidie krijgen voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten.
Met de Eurostars-subsidie kunt u Europese subsidie aanvragen voor grensoverschrijdende R&D projecten. Eurostars-subsidie kan oplopen tot 500.000 euro per project.
Het Innovation Fund financiert klimaatinnovaties en koolstofarme technologie├źn.
Interreg is een subsidieregeling voor duurzaamheidsprojecten en innovaties die Europa versterken, waarbij over de grens wordt samengewerkt.
Werkt u aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor het nieuwe LIFE subsidieprogramma.
Met CEF Transport, onderdeel van de Connecting Europe Facility (CEF), subsidieert de EU grote projecten die bijdragen aan de verbetering van de Europese transportinfrastructuur.
Het Digital Europe Programme (DIGITAL) is een ambitieus EU-subsidieprogramma dat de digitale transformatie in Europa ondersteunt en versnelt.
De Green Deal is interessant voor bedrijven die werken aan innovaties die Europa schoner en duurzamer maken.