Internationaal

Samenwerken over de grens kan veel opleveren: behalve subsidies ook kennis, netwerken en bekendheid. Wij zetten voor u de subsidies op een rij die internationaal veel kansen bieden voor innoverende ondernemers.

Horizon Europe is een ambitieus onderzoeks- en innovatieprogramma van ruim 95 miljard euro als opvolger van Horizon 2020.
Met Connecting Europe Facility (CEF) Transport subsidieert de EU projecten die bijdragen aan de verbetering van de Europese transport-infrastructuur. Tot 2020 is hiervoor ruim 24 miljard euro beschikbaar.
DHI
Met DHI-subsidie kunt u financiƫle steun aanvragen voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies in een buitenlandse markt.
INTERREG is een subsidieregeling voor innovatieve en duurzaamheidsprojecten die Europa versterken, waarbij over de grens wordt samengewerkt.
Met de Eurostars-subsidie kunt u Europese subsidie aanvragen voor grensoverschrijdende R&D projecten. Eurostars-subsidie kan oplopen tot 500.000 euro per project.