Internationaal

DHI
Met DHI kunt u subsidie aanvragen voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies in een buitenlandse markt.