MIT subsidie

Werkt u als mkb samen op het gebied van innovatie? Maak dan gebruik van ondersteuning uit het topsectorenbeleid van de overheid. Dat kan via de MIT-subsidie (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren).

mit subsidie

Doel van de MIT-subsidie

De MIT-subsidie is in het leven geroepen om mkb-innovaties beter te laten aansluiten bij de agenda’s van de topsectoren. De overheid wil innovatieve mkb’s laten meeprofiteren van het beleid waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen samenwerken aan innovatie. Elke topsector heeft daarvoor een agenda opgesteld, en financiële middelen beschikbaar gesteld om deze agenda uit te voeren. Sinds 2021 sluit de MIT-regeling aan bij het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Voor wie is de MIT-subsidie bedoeld?

De MIT-subsidie is speciaal bedoeld voor innoverende mkb’s in of rondom de volgende topsectoren:

 • Agri&Food
 • Chemie (en Biobased)
 • Creatieve Industrie
 • Energie
 • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
 • Life Sciences & Health (LSH)
 • Logistiek & Transport
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
 • Water & Maritiem.

Wat valt er onder de MIT-subsidie?

Elke topsector heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de programma’s. Voor mkb’s die in zo’n sector actief zijn, is er MIT-subsidie beschikbaar voor:

 • R&D-samenwerkingsprojecten
 • haalbaarheidsstudies
 • kennisvouchers
 • TKI-Netwerkactiviteiten
 • TKI-Innovatiemakelaars.

Voor elk van deze onderdelen zijn er jaarlijkse aanvraagrondes. De rondes van 2022 zijn inmiddels gesloten. Nieuwe rondes worden verwacht in 2023.

NB Innoverende mkb’s die internationaal actief (willen) zijn binnen een R&D-samenwerkingsproject, kunnen in aanmerking komen voor subsidie uit het Eurostars-programma.

Onze MIT-successen

PNO heeft al honderden ondernemers geholpen bij een succesvolle MIT-subsidieaanvraag. Van het aantal ingediende MIT-aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten is maar liefst twee derde succesvol! Dat is structureel ver boven het marktgemiddelde.

MIT-resultaten-2017-2021

MIT-subsidie aanvragen?

De experts van PNO vragen de MIT-subsidie al vele jaren met succes aan. Ze zijn als geen ander bekend met de valkuilen en verborgen ‘finesses’ van de regeling en helpen u graag bij het uitwerken van uw plannen tot een optimale subsidieaanvraag, óók in 2023. Belangstelling? Neem contact op via 088-838 13 81 of via het contactformulier:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.
  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement