MIT subsidie

 

Bent u als mkb actief op het gebied van innovatie? Dan kunt u misschien gebruikmaken van ondersteuning uit het topsectorenbeleid van de overheid. Dat kan via de MIT subsidie (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Deze subsidie bestaat uit verschillende instrumenten, die interessante kansen bieden voor bedrijven die werken aan technische innovaties.

MIT subsidie

Doel van de MIT subsidie

De overheid wil innovatieve mkb’s laten meeprofiteren van het topsectorenbeleid waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen samenwerken aan innovatie. Elke topsector heeft daarvoor een agenda opgesteld, en financiële middelen beschikbaar gesteld om deze agenda uit te voeren. Bent u als mkb actief in zo’n sector? Dan kunt u een beroep doen op de volgende MIT-subsidie-instrumenten:

 • subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten (tot maximaal 350.000 euro per project)
 • subsidie voor ‘eigen’ technische haalbaarheidsstudies (tot 20.000 euro).
 • kennisvouchers (ter waarde van 3.750 euro) die u kunt inruilen voor advies en raadpleging van relevante kennisinstellingen.

Voor wie is de MIT bedoeld?

De MIT subsidie is speciaal bedoeld voor innoverende mkb’s in de volgende topsectoren:

 • Agri&Food
 • Chemie (en Biobased)
 • Creatieve Industrie
 • Energy
 • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
 • Life Sciences & Health (LSH)
 • Logistiek
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
 • Water & Maritiem

MIT subsidie resultaten 2014-2018

MIT subsidie aanvragen?

Wilt u gebruikmaken van een van de subsidiemogelijkheden uit de MIT? De MIT is een meerjarenprogramma dat werkt met strikte aanvraagrondes per subsidieonderdeel. De nieuwe aanvraagronde gaat op 7 april 2020 open. Onze experts helpen u bij het opstellen of voorbereiden van een subsidieaanvraag die optimaal aansluit op uw innovatieplannen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht.

Stuur ons uw bericht


* = verplicht veld | Het PNO Privacy Statement is van toepassing