MIT subsidie

Bent u als mkb actief op het gebied van innovatie? Dan kunt u misschien gebruikmaken van ondersteuning uit het topsectorenbeleid van de overheid. Dat kan via de MIT subsidie (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Deze subsidie bestaat uit verschillende instrumenten, die interessante kansen bieden voor bedrijven die werken aan technische innovaties. Heeft u plannen voor een haalbaarheidsproject of een R&D-project dat u gaat uitvoeren samen met anderen? In 2022 starten nieuwe MIT-subsidierondes. Begin op tijd met de subsidieaanvraag.

mit subsidie

Doel van de MIT-subsidie

De MIT-subsidie is in het leven geroepen om mkb-innovaties beter aan te laten sluiten bij de agenda’s van de topsectoren. De overheid wil innovatieve mkb’s laten meeprofiteren van het topsectorenbeleid waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen samenwerken aan innovatie. Elke topsector heeft daarvoor een agenda opgesteld, en financiële middelen beschikbaar gesteld om deze agenda uit te voeren. Sinds 2021 sluit de MIT-regeling aan bij het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Voor wie is de MIT bedoeld?

De MIT-subsidie is speciaal bedoeld voor innoverende mkb’s in of rondom de volgende topsectoren:

 • Agri&Food
 • Chemie (en Biobased)
 • Creatieve Industrie
 • Energie
 • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
 • Life Sciences & Health (LSH)
 • Logistiek & Transport
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
 • Water & Maritiem

Voorstellen voor innovatieprojecten moeten binnen de programma’s van deze negen topsectoren vallen.

MIT-subsidie-instrumenten

Elke topsector heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze programma’s. Bent u als mkb actief in zo’n sector? Dan kunt u in 2022 weer MIT-subsidie aanvragen voor de volgende MIT-onderdelen

 • haalbaarheidsprojecten: subsidie tot 20.000 euro
 • R&D-samenwerkingsprojecten: subsidie tot 350.000 euro indien u samenwerkt met tenminste één ander mkb aan een innovatieproject. Toekennning van de subsidie gebeurt op basis van rangschikking van de aanvragen.
 • kennisvouchers: deze vouchers hebben een subsidiewaarde van 3.750 euro, u kunt ze gebruiken voor het stellen van kennisvragen aan kennisinstellingen.
 • TKI-innovatiemakelaars
 • TKI-netwerkactiviteiten

Voorbeelden van MIT subsidieprojecten

PNO heeft al honderden ondernemers geholpen bij een succesvolle MIT-subsidieaanvraag.

MIT-subsidie aanvragen? Vul quickscan in!

De experts van PNO vragen de MIT-subsidie al vele jaren met succes aan. Ze zijn als geen ander bekend met de valkuilen en verborgen ‘finesses’ van de regeling. Heeft u plannen voor een R&D-samenwerkingsproject? Vul de quickscan in! De MIT-experts van PNO helpen u graag bij het uitwerken van uw plannen tot een optimale subsidieaanvraag. Of neem direct contact op via 088-838 13 81 of het contactformulier:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.
  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement