MIT subsidie

 

Bent u als mkb actief op het gebied van innovatie? Dan kunt u misschien gebruikmaken van ondersteuning uit het topsectorenbeleid van de overheid. Dat kan via de MIT subsidie (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Deze subsidie bestaat uit verschillende instrumenten, die interessante kansen bieden voor bedrijven die werken aan technische innovaties. Werkt u aan een MIT-subsidieaanvraag voor een haalbaarheidsonderzoek? Op 20 april (9.00 uur) gaat het MIT-loket open. Zorg dat u een van de eerste indieners bent, want bij eerdere rondes was het geld al na de eerste dag op! 

mit subsidie

Doel van de MIT-subsidie

De MIT subsidie is in het leven geroepen om mkb-innovaties beter aan te laten sluiten bij de agenda’s van de topsectoren. De overheid wil innovatieve mkb’s laten meeprofiteren van het topsectorenbeleid waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen samenwerken aan innovatie. Elke topsector heeft daarvoor een agenda opgesteld, en financiële middelen beschikbaar gesteld om deze agenda uit te voeren. Nieuw is dat vanaf 2021 de MIT regeling aansluit bij het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Voor wie is de MIT bedoeld?

De MIT subsidie is speciaal bedoeld voor innoverende mkb’s in of rondom de volgende topsectoren:

 • Agri&Food
 • Chemie (en Biobased)
 • Creatieve Industrie
 • Energie
 • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
 • Life Sciences & Health (LSH)
 • Logistiek & Transport
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
 • Water & Maritiem

Voorstellen voor innovatieprojecten moeten binnen de programma’s van deze negen topsectoren vallen.

MIT subsidie-instrumenten

Elke topsector heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze programma’s. Bent u als mkb actief in zo’n sector? Vraag dan vanaf 20 april MIT-subsidie aan voor een van de volgende subsidie-instrumenten (uitgezonderd R&D-samenwerkingsprojecten):

 • haalbaarheidsprojecten: de subsidie bedraagt maximaal 20.000 euro en is bedoeld om technische en economische risico’s in kaart te brengen van een ‘eigen’ technische innovatie.  Toekenning van de subsidie gebeurt op volgorde van binnenkomst. NB De ervaring leert dat u op dag 1 een aanvraag moet indienen, omdat anders het budget uitgeput is!
 • R&D-samenwerkingsprojecten: subsidie tot 350.000 euro indien u samenwerkt met tenminste één ander mkb aan een innovatieproject. Toekennning van de subsidie gebeurt op basis van rangschikking van de aanvragen. Aanvragen kan vanaf 1 juni tot en met 9 september 2021.
 • kennisvouchers: deze vouchers hebben een subsidiewaarde van 3.750 euro. U kunt ze gebruiken voor het stellen van kennisvragen aan kennisinstellingen.
 • TKI-innovatiemakelaars
 • TKI-netwerkactiviteiten

Voorbeelden van MIT subsidieprojecten

PNO heeft al honderden ondernemers geholpen bij een succesvolle MIT subsidieaanvraag.

MIT haalbaarheidssubsidie aanvragen: wie het eerst komt, het eerst maalt!

Wanneer u de MIT haalbaarheidssubsidie aanvraagt, is het essentieel dat u de aanvraag zo snel mogelijk én volledig indient. Toekenning gebeurt namelijk volgens het principe van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dien daarom een aanvraag in op dag 1 van de indieningsronde, want anders bent u te laat! Onze experts helpen u graag bij het opstellen of voorbereiden van een subsidieaanvraag die optimaal aansluit op uw innovatieplannen. Neem contact op via 088-838 13 81 of het contactformulier:

Stuur ons uw bericht  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  * = verplicht veld.

  Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement