MIT subsidie

Werkt u als mkb samen op het gebied van innovatie? Maak dan gebruik van ondersteuning uit het topsectorenbeleid van de overheid. Dat kan via de MIT-subsidie (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren).

Doel van de MIT-subsidie

De rijksoverheid heeft de MIT-subsidie in het leven geroepen om mkb-innovaties beter te laten aansluiten bij de agenda’s van de topsectoren. Hiermee laat ze innovatieve mkb’s meeprofiteren van het beleid waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen samenwerken aan innovatie. Elke topsector heeft daarvoor een agenda opgesteld, en financiële middelen beschikbaar gesteld om deze agenda uit te voeren. Sinds 2021 sluit de MIT-regeling aan bij het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Voor wie is de MIT-subsidie bedoeld?

De MIT-subsidie is speciaal bedoeld voor innoverende mkb’s in of rondom de volgende topsectoren:

 • Agri&Food
 • Chemie (en Biobased)
 • Creatieve Industrie
 • Energie
 • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
 • Life Sciences & Health (LSH)
 • Logistiek & Transport
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
 • Water & Maritiem.

Wat valt er onder de MIT-subsidie?

Elke topsector heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de programma’s. Voor mkb’s die in zo’n sector actief zijn, is er MIT-subsidie beschikbaar voor:

 • R&D-samenwerkingsprojecten Artificial Intelligence (AI)
 • TKI-Netwerkactiviteiten
 • TKI-Innovatiemakelaars
 • haalbaarheidsprojecten
 • kennisvouchers
 • R&D-samenwerkingsprojecten.

Voor elk van deze onderdelen zijn er jaarlijkse aanvraagrondes. De deadlines in 2023 zijn de volgende:

 • R&D-samenwerkingsprojecten AI: 21 maart tot en met 9 mei
 • TKI-Netwerkactiviteiten: 4 april tot en met 29 juni
 • TKI-Innovatiemakelaars: 4 april tot en met 29 juni
 • haalbaarheidsprojecten: 4 april tot en met 12 september NB De ervaring leert dat op de eerste dag het subsidieplafond wordt overschreden. Dus zorg dat u er op tijd bij bent, want op is op!
 • kennisvouchers: 4 april tot en met 31 oktober
 • R&D-samenwerkingsprojecten: 6 juni tot en met 12 september NB Innoverende mkb’s die internationaal actief (willen) zijn binnen een R&D-samenwerkingsproject, kunnen in aanmerking komen voor subsidie uit het Eurostars-programma.

Onze MIT-successen

PNO heeft al honderden ondernemers geholpen bij een succesvolle MIT-subsidieaanvraag, zo ook Nubes met zijn project ‘Betaalbare AGV-oplossingen voor het mkb‘. Van het in 2022 aantal ingediende MIT-aanvragen voor haalbaarheidsstudies was 60% succesvol en voor R&D AI-samenwerkingsprojecten was dat 56%, tegenover een landelijk gemiddelde van minder dan 15%!

MIT-visual-2023

MIT-subsidie aanvragen?

De experts van PNO vragen de MIT-subsidie al vele jaren met succes aan. Ze zijn als geen ander bekend met de valkuilen en verborgen ‘finesses’ van de regeling en helpen u graag bij het uitwerken van uw plannen tot een optimale subsidieaanvraag, óók in 2023. Belangstelling? Neem contact op via 088-838 13 81 of via het contactformulier:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement