MIT subsidie

 

Bent u als mkb actief op het gebied van innovatie? Dan kunt u misschien gebruikmaken van ondersteuning uit het topsectorenbeleid van de overheid. Dat kan via de MIT subsidie (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Deze subsidie bestaat uit verschillende instrumenten, die interessante kansen bieden voor bedrijven die werken aan technische innovaties.

mit subsidie

Doel van de subsidieregeling

De MIT subsidie is in het leven geroepen om mkb-innovaties beter aan te laten sluiten bij de agenda’s van de topsectoren. De overheid wil innovatieve mkb’s laten meeprofiteren van het topsectorenbeleid waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen samenwerken aan innovatie. Elke topsector heeft daarvoor een agenda opgesteld, en financiële middelen beschikbaar gesteld om deze agenda uit te voeren.

Voor wie is de MIT bedoeld?

De MIT subsidie is speciaal bedoeld voor innoverende mkb’s in of rondom de volgende topsectoren:

 • Agri&Food
 • Chemie (en Biobased)
 • Creatieve Industrie
 • Energie
 • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
 • Life Sciences & Health (LSH)
 • Logistiek & Transport
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
 • Water & Maritiem

Voorstellen voor innovatieprojecten dienen binnen de programma’s van deze negen topsectoren te vallen.

MIT subsidie-instrumenten

Elke topsector heeft financiële middelen beschikbaar gesteld om deze programma’s uit te voeren. Bent u als mkb actief in zo’n sector? Dan kon u in 2020 een beroep doen op de volgende subsidie-instrumenten:

 • haalbaarheidsprojecten: subsidie kan oplopen tot 20.000 euro en is bedoeld om technische en economische risico’s in kaart te brengen van een ‘eigen’ technische innovatie. Mkb’s konden een haalbaarheidsproject indienen van 7 april 2020 (09:00 uur) tot en met 10 september 2020 (17:00 uur). Toekennning van de subsidie gebeurt op volgorde van binnenkomst.
 • R&D-samenwerkingsprojecten: subsidie tot 350.000 euro indien u samenwerkt met tenminste één ander mkb aan een innovatieproject. Partijen konden een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot) van 11 juni 2020 (09:00 uur) tot en met 10 september 2020 (17:00 uur). Toekennning van de subsidie gebeurt op basis van rangschikking van de aanvragen.
 • kennisvouchers: deze vouchers hebben een subsidiewaarde van 3.750 euro. U kunt ze gebruiken voor het stellen van kennisvragen aan kennisinstellingen.

Voorbeelden van MIT subsidieprojecten

PNO heeft al honderden ondernemers geholpen bij een succesvolle MIT subsidieaanvraag.

MIT subsidie track record

MIT subsidie aanvragen?

Indien u  gebruik wilt maken van de MIT subsidie, is het essentieel om de aanvraag op tijd en volledig in te dienen. In 2021 komt er naar verwachting een nieuwe MIT aanvraagronde. Onze experts helpen u graag bij het opstellen of voorbereiden van een subsidieaanvraag die optimaal aansluit op uw innovatieplannen. Neem contact op via 088-838 13 81 of het contactformulier:

Stuur ons uw bericht  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  * = verplicht veld.

  Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement