Luchtvaart in Transitie subsidie gelanceerd

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de tijdelijke subsidieregeling Luchtvaart in Transitie (LiT) gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe regeling is om vanuit de luchtvaart een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Door onder meer het versnellen van innovaties voor toepassing van waterstof als energiedrager en het wegnemen van knelpunten zoals grote risicovolle schaalsprongen in de technologie.

Wat is het doel van de LiT-subsidie?

Het LiT- programma is een project in het kader van het Nationaal Groeifonds. Het draagt economisch bij aan het versterken van de positie van de Nederlandse luchtvaartsector in de transitie naar duurzame luchtvaart. De LiT-subsidie is specifiek gericht op het:

 • verder op orde brengen van de kennisbasis van de Nederlandse luchtvaartsector na 2030
 • versterken van het innovatief vermogen van het mkb met het oog op verduurzaming van de luchtvaart.

De regeling streeft naar het versnellen van de realisatie van de doelstellingen rond verduurzaming van de luchtvaart. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in de luchtvaartklimaatdoelstellingen voor 2030 en klimaatneutraal vliegen in 2050.

Wie kunnen LiT-subsidie aanvragen?

De LiT-subsidie staat open (mkb-)ondernemers, onderzoeks- en kennisinstellingen afhankelijk van het soort project.

Welke projecten komen in aanmerking?

De regeling bestaat uit twee stimuleringsmodules:

 • ondersteunend onderzoek (OO): gericht op het verder op orde hebben van de kennisbasis na 2030 in het kader van het LiT programma. Het is een financieel instrument om onderzoeksprojecten te stimuleren die bijdragen aan de beleidsdoelstelling tot verduurzaming van de luchtvaart.
 • versterken innovatievermogen mkb (VIM): gericht op het versterken van het innovatief vermogen van het mkb door een stimulans te geven om kennis, markonderzoek en (R&D-)samenwerking tussen bedrijven in het luchtvaartecosysteem te vergroten.

Module OO

De module OO richt zich vooral op de ontwikkeling van (technologie voor) schone vliegtuigen. De doelstelling van de module is de ontwikkeling van de kennisbasis die nodig is om ook na afloop van het project LiT door te kunnen gaan met de verduurzaming van de luchtvaart en de transitie naar waterstof vliegen. Binnen de module OO wordt technologie ontwikkeld waarvan de kennisinstituten verwachten dat hiernaar in de toekomst vraag gaat ontstaan. De kennisvragen hebben betrekking op de kennisgebieden ’slimme structuurdelen’ en ‘mogelijk maken van vliegen op waterstof’:

 • ‘slimme structuuronderdelen’: is gericht op het efficiënter kunnen vliegen waarbij de volgende generatie structuuronderdelen intelligent gestuurd moeten zijn en zich moeten kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn: nieuwe slimme en milieuvriendelijke (composiet)materialen en de fabricagemethoden; recycling van composietdelen, thermoharder en thermoplast.
 • ‘mogelijk maken van vliegen op waterstof’: gericht op het wegnemen van technische obstakels voor vliegen op waterstof. Voorbeelden hiervan zijn: onderzoek naar thermisch management op vliegtuigniveau; onderzoek naar waterstofverbranding in vliegtuigmotoren.

Module VIM

De module VIM is gericht op het versterken van het innovatief vermogen van het mkb dat actief is in de luchtvaartsector. Er zijn hiervoor drie instrumenten:

 • kennis- en testvouchers (voor individuele mkb’s): kennisvraag over de vernieuwing van een product, productieproces of dienst in de luchtvaart laten beantwoorden door een kennisinstelling
 • haalbaarheidsprojecten (voor onder meer mkb’s en onderzoeks- en kennisinstellingen): het project moet de technische en economische risico’s in kaart brengen van een innovatieproject binnen de luchtvaartsector
 • R&D-samenwerkingsprojecten (samenwerking van minimaal twee mkb’s): mkb’s die samenwerken om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen in de luchtvaartsector.

Om gebruik te maken van VIM-module moeten activiteiten gericht zijn op industrieel en/of fundamen[1]teel onderzoek naar: nieuwe aandrijflijnen; elektrisch-thermische huishouding; nieuwe ontwerpconcepten en -materialen; ultra-efficiënte structurele componenten; kosteneffectieve fabricagetechnologieën voor nieuwe vliegtuigconfiguraties na 2030.

LiT-aanvraagrondes, -subsidie en budget

Aanvragers dienen gedurende bepaalde aanvraagrondes een aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Module OO:

Er zijn twee aanvraagrondes:

 • 28 mei 2024 tot en met 15 juli 2024: budget 5,25 miljoen euro
 • 1 april 2026 tot en met 1 juni 2026: budget 5,25 miljoen euro

De subsidie bedraagt maximaal:

 • 100% van de in aanmerking komende kosten voor fundamenteel onderzoek
 • 50% van de in aanmerking komende kosten voor industrieel onderzoek of een haalbaarheids[1]studie
 • 25% van de in aanmerking komende kosten voor experimentele ontwikkeling.

Onderzoeksprojecten hebben een minimum omvang van 125.000 euro en een maximum van 1,25 miljoen euro met een projectduur van maximaal vijf jaar. RVO kent subsidie toe op volgorde van rangschikking van de aanvragen. Dat wil zeggen dat de beste projecten subsidie krijgen. Projecten scoren hoger wanneer ze bijvoorbeeld meer bijdragen aan de doelstellingen van de subsidie en die van Project Luchtvaart in Transitie en hun bijdrage aan de Nederlandse economie groter is.

Module VIM:

Er zijn zes aanvraagrondes voor drie instrumenten:

 • 28 mei 2024 tot en met 2 december 2024: kennis- en testvouchers (budget 300.000 euro waarvan de helft voor kennisvouchers en de helft voor testvouchers)
 • 28 mei 2024 tot en met 9 december 2024: haalbaarheidsprojecten (budget 1,9 miljoen euro)
 • 2 april 2025 tot en met 6 mei 2025: R&D-samenwerkingsprojecten (budget 3,8 miljoen euro)
 • 2 april 2026 tot en met 1 december 2026: kennis- en testvouchers (budget 300.000 euro waarvan de helft voor kennisvouchers en de helft voor testvouchers)
 • 2 april 2026 tot en met 9 december 2026: haalbaarheidsprojecten (budget 1,9 miljoen euro)
 • 2 april 2027 tot en met 3 mei 2027: R&D-samenwerkingsprojecten (budget 3,8 miljoen euro)

De subsidie bedraagt maximaal:

 • kennisvouchers: 50% van de kosten voor het beantwoorden van uw kennisvraag bij een kennisinstelling tot een maximum van 15.000 euro
 • testvouchers: 50% van de kosten voor het uitvoeren van de test tot een maximum van 15.000 euro
 • haalbaarheidsproject: 50% van de kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage tot een maximum van 100.000 euro
 • R&D-samenwerkingsproject: maximaal 50% van de totale in aanmerking komende kosten tot een maximum van 350.000 euro met een minimum van 25.000 euro en een maximum van 175.000 euro per deelnemer

RVO beoordeelt de vouchers en haalbaarheidsprojecten op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. First come, first serve! De R&D-samenwerkingsprojecten worden beoordeeld volgens het tender-principe. Dat wil zeggen dat de beste projecten subsidie krijgen. Projecten scoren hoger wanneer er bijvoorbeeld meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces, of dienst wordt verwacht en de kwaliteit van de R&D samenwerking hoger is.

Wat kan PNO voor u doen?

Heeft u een idee voor een nieuw product, proces of een nieuwe dienst voor een schonere luchtvaart? De experts van PNO helpen u graag bij het uitwerken van uw plannen tot een optimale subsidieaanvraag. Ze zijn daarin zeer succesvol. Geïnteresseerd? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement

  .