Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft een enorm potentieel en wil dat graag benutten. Dat potentieel blijkt alleen al uit het enorme aantal innovatie- en ontwikkelingsclusters. Zo’n beetje alle sectoren en kennisgebieden zijn hier vertegenwoordigd: space, bio, horti, high tech, er is zelfs een ‘law valley’. Waarmee we maar willen zeggen: in welke sector u ook actief bent, met groei- en innovatie-ambities moet u in Zuid-Holland zijn.

Ambities van Zuid-Holland

Als u in Zuid-Holland bent gevestigd, is het belangrijk dat u weet waar de provincie naartoe wil. Als uw doelen en activiteiten namelijk aansluiten bij die van ‘uw’ provincie, is de kans groot dat er stimuleringsbeleid is waarvan u gebruik kunt maken. Het kan hierbij om van alles gaan: het verlagen van drempels, het vereenvoudigen van regelgeving en het beschikbaar stellen van subsidies.

Zo wil Zuid-Holland sterk inzetten op een verdere ontwikkeling van de Medical Delta, waarbij ook aandacht bestaat voor faciliteiten voor starters, lab-faciliteiten en valorisatie-instrumenten. Een ander thema dat voor de provincie van belang is, is de biobased economy. Met het havengebied in Rotterdam, een sterke chemie-industrie en multinationals met eigen R&D-locaties is er een stevig fundament voor de innovatie-ambities van Zuid-Holland.

Subsidies in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland stelt uiteenlopende subsidies beschikbaar. Wij noemen hieronder een aantal subsidies die voor u interessant kunnen zijn:

SUBSIDIE BEKNOPTE OMSCHRIJVING
Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland Voor het verduurzamen van Zuid-Hollandse bedrijventerreinen (thema’s: energie, klimaatbestendigheid, circulaire transitie)
Actieprogramma luchtkwaliteit Zuid-Holland Voor activiteiten die bijdragen aan een goede luchtkwaliteit in Zuid-Holland
Campussen Middelen om de ontwikkeling van campussen Leiden Bio Science Park, TU Delft Campus en Space Campus Noordwijk te versnellen
Energietransitie in mobiliteit Voor innovatie bij mobiliteit gericht op energietransitie
Experimenten vernieuwingen mobiliteit Voor projecten die bijdragen aan het aantrekkelijker en efficiënter maken van het openbaar vervoer
Kansen voor West II EFRO Cofinanciering voor projecten op het gebied van innovatie en duurzame energie
MIT MKB Bedoeld om het innovatieve mkb te laten profiteren van het topsectorenbeleid
Mobiliteit Voor het realiseren van verkeer- en vervoerbeleid op regionaal niveau in samenhang met landelijk beleid
Regionale netwerken topsectoren Zuid-Holland Gericht op samenwerking tussen de provincie en regionale partners op de gebieden Havenindustrieel Complex, de Greenports en de kennisas

 

Meer weten?

Bent u als organisatie bezig met innovatie en wilt u weten of u kunt ‘meeliften’ op de plannen van Zuid-Holland? Neem dan contact op met PNO Consultants in Den Haag. Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement