Slimme technologie sneller toepassen in de zorg

Uitgekiende technologische oplossingen kunnen veel betekenen voor de gezondheidszorg. Denk maar aan de bekende pacemaker, het apparaatje dat het hartritme regelt. ZorgTech is een Zuid-Hollands programma om dit soort zorginnovaties te versnellen. Enkele tientallen projecten hebben al steun ontvangen, en dankzij een nieuwe aanvraagronde worden dat er straks alleen maar meer.

Waarom ZorgTech?

Bedrijven en zorgpartijen die innovatieve technologische zorgoplossingen aandragen, hebben vaak moeite om hun weg te vinden in het ingewikkelde landschap van verzekeraars, overheden, zorgaanbieders en zorgafnemers. Ook de certificering staat een brede toepassing van innovaties in de weg. En dat terwijl de gezondheidszorg voor grote uitdagingen staat – uitdagingen waarvoor technologische oplossingen juist uitkomst kunnen bieden.

In Zuid-Holland wil men deze situatie doorbreken. Via het innovatieprogramma ZorgTech van InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, vinden kansrijke innovaties sneller hun weg naar de gezondheidszorg. In InnovationQuarter zijn het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, regionale overheden, kennisinstellingen en medische centra verenigd.

ZorgTech richt zich op een drietal doelen:

 • bedrijven ondersteunen bij het opschalen van hun technologische oplossingen in de zorg, onder meer via innovatieprojecten
 • het Zuid-Hollandse ecosysteem versterken op het gebied van ontwikkeling en implementatie van zorgtechnologie
 • een gezamenlijke visie en agenda voor zorgtechnologie ontwikkelen.

Steun voor technologische zorginnovaties

ZorgTech werkt met verschillende voucherrondes. Hiermee kan (financiële) steun verkregen worden bij toepassing van technologische zorginnovaties. 23 projecten hebben al een subsidievoucher ontvangen met een waarde tot 70.000 euro per project. Voordat we nog iets dieper ingaan op de kenmerken van het programma zelf en op de nieuwe voucherronde die nu van start is gegaan, willen we hier enkele gesubsidieerde projecten noemen:

 • Wearable voor Parkinsonpatiënten: toepassing van een slim apparaatje dat bij Parkinsonpatiënten een beginnende verstijving van het lichaam herkent en de drager tijdig een seintje geeft om zijn/haar motoriek aan te passen.
 • Continue glucosemeting voor diabetespatiënten: toepassing van een sensor met micronaalden voor glucosemetingen, gekoppeld aan de cloud voor data-uitwisseling. Geschikt voor alle vormen van diabetes.
 • Opvoeden met ondersteuning van robot Luna: toepassing van een opvoedrobot voor ouders van kinderen tot 2,5 jaar die helpt de ouder-kindrelatie te versterken en meer eigenwaarde en autonomie te verkrijgen bij de opvoeding.
 • Automatisch meten van schroeflengte in botten met lasertechnologie: toepassing van een geautomatiseerde oplossing op basis van lasertechnologie, om bij complexe botbreuken de juiste lengte te bepalen van de schroeven die gebruikt worden om de botten vast te zetten.

Samenwerken en projectresultaten delen

Een belangrijke voorwaarde voor toekenning van een projectvoucher is de vorming van een sterk (regionaal) projectconsortium. Zo’n consortium bestaat minimaal uit één technologiebedrijf en één zorgorganisatie. In sommige rondes werden ook eisen gesteld om een gemeente of lab te laten aanhaken.

Bij ZorgTech zijn diverse bestaande field- en living labs aangesloten, waaronder Medical Delta Living Labs, Basalt SmartLab, Create4Care en het Dutch Optics Centre van TNO. Hier worden de resultaten van de projecten gedeeld, wat de innovatiekracht van de regio ten goede komt.

Nieuwe voucherronde 2022-2023

Naast projectvouchers worden vanuit ZorgTech ook andere vouchers verstrekt, waaronder programmavouchers en adviesvouchers. Voor deze twee categorieën is op 1 september een nieuwe aanvraagronde van start gegaan, deze duurt tot 30 juni 2023:

 • Een programmavoucher kan worden ingezet om financiële steun te krijgen voor deelname aan een programma dat helpt om dichter bij een financieringsaanvraag te komen. Het moet dan gaan om een Investor Readiness programma van een erkende dienstverlener. Dit kan een generiek acceleratieprogramma zijn, maar ook een speciaal maatwerkprogramma voor de zorg. De voucher vergoedt tot 100% van de subsidiabele kosten, waarbij een maximaal subsidiebedrag geldt van 25.000 euro.
 • Een adviesvoucher kan worden ingezet om financiële steun te krijgen voor een deskundig advies van een erkende dienstverlener over (deelonderwerpen van) Investor Readiness. Deze voucher vergoedt eveneens tot 100% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 10.000 euro.

Het budget voor deze nieuwe aanvraagronde bedraagt 500.000 euro. Vouchers kunnen worden aangevraagd zolang het subsidieplafond nog niet bereikt is.

Het genoemde budget is afkomstig uit het Kansen voor West-programma, een economisch stimuleringsprogramma voor West-Nederland. Kansen voor West wordt gesteund door de Europese Commissie (via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, EFRO) en het Rijk.

Meer weten?

Werkt ú aan technologische oplossingen voor de zorg? Misschien in Zuid-Holland, of in een ander deel van Nederland? De experts van PNO vertellen u graag over de subsidiemogelijkheden. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via onderstaand formulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement