SDE++ subsidie

Het is een van de belangrijkste subsidieregelingen op weg naar een beter klimaat: de SDE++ (of voluit: ‘Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie’). De aanvraagronde van 2023 loopt van 6 juni tot en met 6 juli. Het budget bedraagt dit jaar 8 miljard euro.

SDE

De SDE++ is een brede subsidie voor een brede doelgroep

Bedrijven kunnen SDE++ subsidie aanvragen voor het opwekken van duurzame energie. Ook CO2-reducerende installaties die bijdragen aan de energietransitie en de reductie van broeikasgassen in Nederland komen in aanmerking. De stimuleringsregeling biedt (meerjarige) exploitatiesubsidies, bedoeld als vergoeding voor de ‘onrendabele top’ van de betreffende techniek. De doelgroep van de subsidieregeling is breed. De SDE++ geldt in principe voor bedrijven en instellingen uit alle sectoren (met uitzondering van de rijksoverheid). Wel moet het gaan om projecten van enige omvang, zo is bij een aantal technieken een grootverbruikersaansluiting vereist. De SDE++ is extra interessant voor bijvoorbeeld de industrie en andere bedrijven met energie-intensieve processen.

De subsidiecategorieën van de SDE++

In 2023 kunnen partijen SDE++ aanvragen voor de volgende categorieën:

 • Hernieuwbare elektriciteit
  • Osmose
  • Waterkracht
  • Wind
  • Zon-PV
 • Hernieuwbare warmte (WKK)
  • Hernieuwbare warmte uit biomassa
  • Compostering
  • Geothermie (ultra)diep
  • Zonthermie
 • Hernieuwbaar gas
  • Hernieuwbaar gas uit biomassa
 • CO2-arme warmte
  • Aquathermie (TEO, TEA en TED)
  • Daglichtkas
  • Zon-PVT panelen met warmtepomp
  • Elektrische boiler
  • Geothermie ondiep
  • Restwarmte
  • Industriële warmtepomp
  • lucht-water-warmtepompen (nieuw in 2023!)
 • CO2-arme productie
  • Afvang en opslag van CO2
  • Afvang en gebruik van CO2
  • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
  • Waterstof uit elektrolyse

Wanneer kunt u de SDE++ subsidie aanvragen?

Het aanvragen van de SDE++ subsidie kan alleen binnen officiële aanvraagrondes. Er is elk jaar één aanvraagronde. De aanvraagronde van 2023 loopt van 6 juni (9:00 uur) tot 6 juli (17:00 uur) 2023 en heeft een subsidiebudget van 8 miljard euro. De subsidieregeling werkt met een ‘gefaseerde openstelling’. Dit komt erop neer dat de aanvrager een indieningsmoment moet kiezen dat afhangt van de ‘subsidie-intensiteit’ (subsidiebehoefte) van zijn project. De fasering is in 2023 als volgt:

Fase Bedrag Openstelling
1 90 euro per ton CO2 6 juni 09:00 uur tot en met 12 juni 17:00 uur
2 180 euro per ton CO2 12 juni 17:00 uur tot en met 19 juni 17:00 uur
3 240 euro per ton CO2 19 juni 17:00 uur tot en met 26 juni 17:00 uur
4 300 euro per ton CO2 26 juni 17:00 uur tot en met 3 juli 17:00 uur
5 400 euro per ton CO2 3 juli 17:00 uur tot en met 6 juli 17:00 uur

Wat is de optimale strategische timing van uw aanvraag?

De verschillende fasen van de SDE++ regeling moeten ervoor zorgen dat de subsidiegelden terechtkomen bij de projecten met de beste kostenefficientië om CO2 te reduceren. Dit betekent dat subsidieaanvragers hun aanvraagmoment ‘strategisch’ moeten timen. Want: projecten die veel subsidie nodig hebben, komen pas later aan bod, en lopen het risico dat het budget is uitgeput. Het eerder indienen van een aanvraag kan dus strategisch raadzaam zijn. De subsidie is dan weliswaar lager, maar de slaagkansen zijn beter. Het meest gunstige indieningsmoment van een SDE++ aanvraag kan per project/techniek verschillen. Onze experts hebben daar veel ervaring mee. Ze geven u graag advies over de beste strategische timing voor uw project en ondersteunen u bij het voorbereiden en opstellen van uw subsidieaanvraag. Het energieteam van PNO en de experts van EGEN (onderdeel van PNO Group) helpen u graag verder! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement