SDE

Met de SDE-subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) kunt u financiële steun ontvangen voor het opwekken van duurzame energie, zoals zonnepanelen, windenergie en duurzame warmte uit bijvoorbeeld biomassa. In 2019 is voor deze regeling 10 miljard euro beschikbaar. Erg belangrijk bij de SDE-subsidie is een indieningsstrategie met een slimme timing. Dit kan de subsidiekansen aanzienlijk vergroten.

voorjaarsronde SDE+ 2019

Doel van de SDE-subsidie

Met de populaire SDE-subsidie (beter bekend als SDE+) wil de overheid de productie van duurzame energie rendabel maken. Zo kan duurzame energie concurreren met fossiele energie. Ondernemers kunnen in 2019 subsidie aanvragen voor het opwekken van de volgende typen duurzame energie:

 • hernieuwbare warmte:
   • zonthermie (zonnewarmte)
   • warmte die vrijkomt bij verbranding en vergisting van biomassa
   • diepe geothermie (aardwarmte)
 • hernieuwbare elektriciteit:
   • elektriciteit uit fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV)
   • windenergie (wind op land, wind op waterkering, wind in meer)
   • waterkracht (inclusief renovatie van bestaande waterkrachtcentrales)
   • vrije stromingsenergie
   • osmose (energieopwekking uit verschil in zoutconcentraties in water)
 • hernieuwbaar gas:
   • vergisting van biomassa
   • vergisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties
   • biomassavergassing

De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie.

Voor wie is SDE?

De subsidie kan interessant zijn voor alle bedrijven en nonprofit-instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren en wordt verstrekt voor een periode van 8, 12 en soms wel 15 jaar.

SDE-subsidie aanvragen: wees strategisch

U kunt op twee momenten subsidie aanvragen: in het voorjaar en in het najaar. In het najaar van 2019 vindt een allerlaatste ronde plaats van de huidige SDE+ regeling. Van 29 oktober tot en met 14 november kunnen partijen aanvragen indienen voor projecten die duurzame energie opleveren. De fasen en bijbehorende bedragen deze SDE+ najaarsronde zijn als volgt:

 • fase 1: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,090/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,064/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 29 oktober 2019 (9.00 uur)
 • fase 2: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,110/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,078/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 4 november 2019 (17.00 uur)
 • fase 3: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,130/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,092/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 11 november 2019 (17.00 uur).

Met ingang van 2020 geldt een nieuwe verbrede regeling met de naam SDE++. De systematiek van de SDE-subsidie is vrij complex: de overheid stelt specifieke eisen per type productie-installatie, en daarnaast bepaalt het moment van indienen de slaagkans en de hoogte van de subsidie. Het is dus van belang om zorgvuldig de juiste aanvraagstrategie te bepalen. PNO heeft zeer veel ervaring met het (succesvol) aanvragen van SDE-subsidie. De slaagkans van onze aanvragen ligt zelfs ruim boven 90%! Een mooi voorbeeld is de SDE+ subsidieaanvraag voor een biogasinstallatie op het chemiepark Chemelot in Geleen. Vraag gerust om advies bij onze SDE-specialisten. Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons uw bericht


* = verplicht veld | Het PNO Privacy Statement is van toepassing