SDE ++ subsidie

 

Het is een van de belangrijkste subsidieregelingen op weg naar een beter klimaat: de SDE. In 2020 startte een bredere versie van deze populaire regeling, onder de nieuwe naam SDE++ (of voluit: de ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie’). De eerste aanvraagronde liep van 24 november tot en met 17 december en had een subsidiebudget van 5 miljard euro. In het najaar van 2021 gaat vermoedelijk een nieuwe aanvraagronde van start.

SDE

De SDE++ is een brede subsidie voor een brede doelgroep

De SDE++ regeling is breder dan zijn voorganger (de SDE+). De subsidie kan nog steeds worden aangevraagd voor het opwekken van duurzame energie, maar óók voor bepaalde CO2-reducerende installaties die bijdragen aan de energietransitie en de reductie van broeikasgassen in Nederland. De stimuleringsregeling biedt (meerjarige) exploitatiesubsidies, bedoeld als vergoeding voor de ‘onrendabele top’ van de betreffende techniek.

Ook de doelgroep van de subsidieregeling is breed: de SDE++ geldt in principe voor bedrijven en instellingen uit alle sectoren (met uitzondering van rijksoverheid). Wel moet het gaan om projecten met enige omvang (zo is een grootverbruikersaansluiting vereist). De vernieuwde SDE++ is extra interessant voor bijvoorbeeld de industrie en andere bedrijven met energie-intensieve processen.

De subsidie-categorieën van de SDE++

In 2020 kon de SDE++ worden aangevraagd voor de volgende categorieën:

  • Hernieuwbare elektriciteit:  installaties voor het opwekken van energie via Waterkracht, Osmose, Wind (installaties op land, in meer en op primaire waterkeringen), Zon (fotovoltaïsche zonnepanelen, bij vermogen van minstens 15 kWp met grootverbruikersaansluiting).
  • Hernieuwbare warmte (WKK): installaties voor het opwekken van warmte of  het gecombineerd opwekken van warmte en elektriciteit (WKK), door middel van: Zonthermie (bijvoorbeeld PVT, geen PV), Geothermie (diep/ondiep),  Biomassa (vergisting en verbranding), Slibgisting (bij rioolwaterzuiveringsinstallaties), Ketel-biomassa (vloeibare of vaste), Ketels op B-hout, Ketels op houtpellets, Houtpellet-branders voor industriële toepassingen, en Composteringsinstallaties op champost (champignon-afval).
  • Hernieuwbaar gas:  installaties voor het produceren van groen gas door middel van vergisting (allesvergisting/monomestvergisting), of slibgisting (bij Rioolwaterzuiveringsinstallaties).
  • CO2-reducerende technologieën:  installaties voor CO2-arme warmteopwekking via: Aquathermie (uit oppervlaktewater, drinkwater, afvalwater), Daglichtkassen (glastuinbouw), Electroboilers (E-boilers), industriële Warmtepompen (minstens 500 kWth). Maar ook het benutten van Restwarmte (bijvoorbeeld vanuit industrie of datacenters, voor stadsverwarming/woningen). Maar ook voor installaties voor: Waterstof-productie (via Elektrolyse), en voor CCS-producten (afvang en permanente opslag van CO2).

Deze lijst wordt in het 2021 mogelijk nog aangevuld met andere technieken, zoals kunststof-recycling, biobased productie, geavanceerde duurzame brandstoffen voor vervoer, CCU bij glastuinbouw, en elektrificatie op offshore platformen.

Wanneer kunt u de SDE++ subsidie aanvragen?

Het aanvragen van de SDE++ subsidie kan alleen binnen officiële aanvraagrondes. Er is elk jaar één aanvraagronde. De subsidieregeling werkt met een ‘gefaseerde openstelling’.  Dit komt er op neer dat de aanvrager een indieningsmoment moet kiezen dat afhangt van de ‘subsidie-intensiteit’ (subsidiebehoefte) van zijn project. In elke fase geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. In het najaar van 2021 gaat vermoedelijk een nieuwe aanvraagronde van start.

Wat is de optimale strategische timing van uw aanvraag?

De verschillende fasen van de SDE++ regeling moeten ervoor zorgen dat de subsidiegelden terecht komen bij de projecten met de beste kostenefficiency om CO2 te reduceren. Dit betekent dat subsidieaanvragers hun aanvraagmoment ‘strategisch’ moeten timen. Want: projecten die veel subsidie nodig hebben, komen pas later aan bod, en lopen het risico dat het budget is uitgeput. Het eerder indienen van een aanvraag kan dus strategisch raadzaam zijn (de subsidie is dan lager, maar de slaagkansen beter).

Het meest gunstige indieningsmoment van een SDE++ aanvraag kan per project/technologie verschillen. Onze experts hebben daar veel ervaring mee en geven u graag advies over de beste strategische timing voor uw project. Werkt u aan plannen voor een investeringsproject rondom energie-innovatie en/of CO2-reductie? Onze experts vertellen graag meer over de subsidiemogelijkheden, en kunnen ondersteunen bij het voorbereiden of opstellen van uw subsidieaanvraag. EGEN, het energieteam van PNO,  helpt u graag verder. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    * = verplicht veld.

    Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement