phone +31 (0)88 - 838 13 81

SDE

Met de SDE-subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) kunt u financiële steun ontvangen voor het opwekken van duurzame energie, zoals zonnepanelen, windenergie en duurzame warmte uit bijvoorbeeld biomassa. In 2018 is voor deze regeling 12 miljard euro beschikbaar. Erg belangrijk bij de SDE-subsidie is een indieningsstrategie met een slimme timing. Dit kan de subsidiekansen aanzienlijk vergroten. De SDE-experts van PNO vertellen u er graag meer over.

 

SDE subsidie

Doel van de SDE subsidie

Met de populaire SDE subsidie (SDE+) wil de overheid de productie van duurzame energie rendabel maken. Zo kan duurzame energie concurreren met fossiele energie. Voor het produceren van de volgende typen duurzame energie kan SDE worden aangevraagd:

  • biomassa (vergisting, verbranding, vergassing en afvalverbranding)
  • geothermie (aardwarmte)
  • water (waterkracht, vrije stromingsenergie en osmose)
  • windenergie (wind op land, wind in meer en wind op dijk)
  • zonne-energie (zonnestroom en zonthermie)

De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie.

Voor wie is SDE+?

SDE subsidie kan interessant zijn voor alle bedrijven en nonprofit-instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren. De subsidie wordt verstrekt voor een periode van 8, 12 en soms wel 15 jaar.

SDE subsidie aanvragen: wees strategisch

U kunt op twee momenten SDE subsidie aanvragen: in het voorjaar en in het najaar. De systematiek van de SDE+ is vrij complex: de overheid stelt specifieke eisen per type productie-installatie, en daarnaast bepaalt het moment van indienen de slaagkans en de hoogte van de subsidie. Het is dus van belang om zorgvuldig de juiste aanvraagstrategie te bepalen.

PNO heeft zeer veel ervaring met het (succesvol) aanvragen van SDE subsidie. De slaagkans van onze aanvragen ligt zelfs ruim boven 90%! Vraag gerust om advies bij onze SDE+ specialisten.