SDE++ subsidie

De subsidieregeling SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) is een belangrijke aanjager voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 55% ten opzichte van 1990. Ze stimuleert bedrijven om grootschalig hernieuwbare energie op te wekken en de uitstoot van CO2 te verminderen. In 2024 komt er weer een nieuwe ronde die openstaat van 10 september tot en met 10 oktober. Het budget bedraagt 11,5 miljard euro.

SDE

Brede subsidie voor een brede doelgroep

Bedrijven kunnen SDE++ subsidie aanvragen voor het opwekken van duurzame energie. Ook CO2-reducerende installaties die bijdragen aan de energietransitie en de reductie van broeikasgassen in Nederland komen in aanmerking. De stimuleringsregeling biedt (meerjarige) exploitatiesubsidies, bedoeld als vergoeding voor de ‘onrendabele top’ van de betreffende techniek. De doelgroep van de subsidieregeling is breed. De SDE++ geldt in principe voor bedrijven en instellingen uit alle sectoren (met uitzondering van de rijksoverheid). Wel moet het gaan om projecten van enige omvang, zo is bij een aantal technieken een grootverbruikersaansluiting vereist. De SDE++ is extra interessant voor bijvoorbeeld de industrie en andere bedrijven met energie-intensieve processen.

Subsidiecategorieën van de SDE++

In 2023 konden partijen SDE++ aanvragen voor de volgende categorieën:

 • Hernieuwbare elektriciteit
  • Osmose
  • Waterkracht
  • Wind
  • Zon-PV
 • Hernieuwbare warmte (WKK)
  • Hernieuwbare warmte uit biomassa
  • Compostering
  • Geothermie (ultra)diep
  • Zonthermie
 • Hernieuwbaar gas
  • Hernieuwbaar gas uit biomassa
 • CO2-arme warmte
  • Aquathermie (TEO, TEA en TED)
  • Daglichtkas
  • Zon-PVT panelen met warmtepomp
  • Elektrische boiler
  • Geothermie ondiep
  • Restwarmte
  • Industriële warmtepomp
  • lucht-water-warmtepompen
 • CO2-arme productie
  • Afvang en opslag van CO2
  • Afvang en gebruik van CO2
  • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
  • Waterstof uit elektrolyse

Wanneer kunt u de SDE++ subsidie aanvragen?

Het aanvragen van de SDE++ subsidie kan alleen binnen officiële aanvraagrondes. Er is elk jaar één aanvraagronde met een ‘gefaseerde openstelling’. Dit komt erop neer dat de aanvrager een indieningsmoment moet kiezen dat afhangt van de ‘subsidie-intensiteit’ (subsidiebehoefte) van zijn project. De subsidie-intensiteit – het bedrag in euro’s per ton CO2 – loopt per fase op. In 2024 komt er weer een nieuwe ronde die openstaat van 10 september tot en met 10 oktober.

Introductie van ‘hekjes’

De SDE++ regeling werkte in 2023 voor het eerst met zogenaamde ‘hekjes’. Deze hekjes zorgen ervoor dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen (doordat daarvoor binnen het hekje budget is gereserveerd). Het gaat daarbij om technieken die weliswaar op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar die op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, en waarvan de kosten kunnen dalen naarmate ze meer worden ingezet.

Deze hekjes hebben betrekking op drie categorieën:

 • lagetemperatuurwarmte (zoals zon- en aquathermie)
 • hogetemperatuurwarmte (zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers)
 • moleculen (bijvoorbeeld groen gas en hernieuwbare brandstoffen).

Voor elk van deze drie categorieën was in 2023 is een bedrag gereserveerd van 750 miljoen euro. Ook wordt binnen deze domeinen de maximale subsidie-intensiteit verhoogd (van 300 euro per ton CO2 naar 400 euro per ton CO2). De introductie van de ‘hekjes’ betekent dus een belangrijke nuancering op de voorrang voor technieken met een lagere subsidie-intensiteit. Binnen de hekjes blijft overigens het concurrerende principe gelden waarbij kosteneffectieve projecten eerder aan bod komen.

Wat is de optimale strategische timing van uw aanvraag?

De verschillende fasen van de SDE++ regeling moeten ervoor zorgen dat de subsidiegelden terechtkomen bij de projecten met de beste kostenefficientië om CO2 te reduceren. Dit betekent dat subsidieaanvragers hun aanvraagmoment ‘strategisch’ moeten timen. Want: projecten die veel subsidie nodig hebben, komen pas later aan bod, en lopen het risico dat het budget is uitgeput. Het eerder indienen van een aanvraag kan dus strategisch raadzaam zijn. De subsidie is dan weliswaar lager, maar de slaagkansen zijn beter. Het meest gunstige indieningsmoment van een SDE++ aanvraag kan per project/techniek verschillen. Onze experts hebben daar veel ervaring mee. Ze geven u graag advies over de beste strategische timing voor uw project en ondersteunen u bij het voorbereiden en opstellen van uw subsidieaanvraag. Het energieteam van PNO, PNO Chemistry en de experts van EGEN (onderdeel van PNO Group) helpen u graag verder! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement