Subsidies helpen gebouwde omgeving verduurzamen

Voor het realiseren van het Klimaatakkoord in 2030 is de gebouwde omgeving een belangrijke sector. Bent u een zakelijke gebouweigenaar en investeert u in de verduurzaming van uw gebouw(en) en/of huurwoningen? Dan helpen subsidies u verduurzamen. In dit artikel geven we een actueel overzicht van de belangrijkste subsidieregelingen van de (rijks)overheid.

Gebouwde omgeving: cruciale sector in Klimaatakkoord

In 2030 wil de Nederlandse overheid 49% minder CO2 uitstoten in vergelijking met 1990. Dit percentage moet 95% zijn in 2050. Alleen zo kunnen we de maximale temperatuurstijging op aarde beperken tot anderhalve graad en lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar. Voor het behalen van deze doelstellingen heeft de overheid samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties het nationale Klimaatakkoord gesloten. Hierin staan afspraken over welke maatregelen de overheid de komende tien jaar neemt. Een belangrijke sector hierbij is de gebouwde omgeving.

Subsidies voor zakelijke gebouweigenaren

Download het subsidieoverzicht

De overheid ondersteunt zakelijke gebouweigenaren die hun gebouw(en) en/of huurwoningen willen verduurzamen met subsidies. In onze recente download geven we een actueel overzicht van de belangrijkste verduurzamingssubsidies voor zakelijke gebouweigenaren. In dit artikel lichten we er enkele uit:

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de Energie-investeringsaftrek krijgt u als ondernemer een fiscale korting van ruim 11% op uw energiebesparende investeringen. Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft onlangs de EIA jaarcijfers voor 2020 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat Nederlandse bedrijven in 2020 samen voor ruim 1,74 miljard euro aan investeringen in energiezuinige maatregelen hebben gemeld. Ondanks corona investeerden ondernemers meer in energiebesparing dan in 2019. Dit leverde een fiscaal voordeel op van 144 miljoen euro. De verdeling van het investeringsbedrag is als volgt:

Sectoren Investeringsbedrag (in miljoenen euro)
Industrie 696,5
Gebouwde omgeving 572,4
Duurzame energie 249,9
Land- en tuinbouw 120
Transport 105

 

Wanneer we inzoomen op de gebouwde omgeving zien we dat ondernemers in de volgende bedrijfsmiddelen hebben geïnvesteerd:

Investeringen gebouwde omgeving Investeringsbedrag (in miljoenen euro)
Systeem voor benutting van afvalwarmte 130,7
Warmtepomp (lucht gerelateerd) 46,9
LED-armaturen 34,6
LED-spots of LED-downlighters 23,4
Isolatie voor bestaande constructies 19,3
Overige investeringen 317,5

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Bent u een verhuurder en wilt u uw bestaande huurwoningen aardgasvrij maken? Dan biedt de subsidie Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) goede kansen. Verhuurders van huurwoningen – woningcorporaties, institutionele beleggers en particuliere verhuurders – komen in aanmerking voor deze subsidie.

De SAH stimuleert zowel opschaling als versnelling van het:

 • aardgasvrij maken van huurwoningen
 • aansluiten op warmtenetten van die aardgasvrije huurwoningen
 • volledig aardgasvrij maken van huurwoningen die al zijn aangesloten op een warmtenet.

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

 • afkoppelen van de aardgasaansluiting door de netbeheerder
 • aanpassen of vervangen van het ruimteverwarmingssysteem en de voorzieningen voor koken en warmtapwater
 • andere bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken van de huurwoning of het aansluiten van de woning op een warmtenet
 • aansluiten van de huurwoning op het warmtenet door de warmteleverancier.

Voor de regeling is tot en met 31 december 2023 nog een subsidiebudget van ruim 118 miljoen euro beschikbaar.

Download subsidieoverzicht verduurzaming gebouwde omgeving

Bent u een zakelijke gebouweigenaar en investeert u in de verduurzaming van uw gebouw(en) en/of huurwoningen? En bent u benieuwd naar welke subsidies er nog meer voor u zijn? Download dan het complete subsidieoverzicht verduurzaming gebouwde omgeving! Of neem direct contact op met de gebouwde omgeving experts van PNO. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement