MIA-subsidielijst voor milieu-investeringen in 2024 fors opgeschoond

De nieuwe Milieulijst 2024 is bekend: de ‘subsidielijst’ met milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de MIA- en Vamil- regeling. Laten we er niet omheen draaien: de lijst is ingrijpend opgeschoond! In dit artikel praten we u bij.

Over de MIA/Vamil-regeling

De MIA\Vamil is een populaire fiscale regeling voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Strikt genomen gaat het om twee aparte regelingen: de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Beide regelingen werken met dezelfde Milieulijst: een ‘subsidielijst’ met honderden bedrijfsmiddelen die ondernemers kunnen aanschaffen met een aantrekkelijke belastingkorting: bij de MIA gaat het om een aftrek op uw fiscale winst (tot 45% van de investeringskosten), en met de Vamil mag u tot 75% van de investering afschrijven op een gunstig moment dat u zelf kiest. Het totale MIA\Vamil belastingvoordeel kan zo oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Update van jaarlijkse ‘milieu-subsidielijst’

We zullen er niet omheen draaien: de Milieulijst voor 2024 is ingrijpend opgeschoond! Liefst 108 bedrijfsmiddelen zijn geschrapt, terwijl slechts 6 nieuwe duurzame investeringen zijn toegevoegd. Verder is van 112 bedrijfsmiddelen de omschrijving gewijzigd.
De ‘opschoning’ van de Milieulijst komt niet helemaal onverwacht. Zo bevatte de (overwegend positieve) evaluatie van de MIA\Vamil-regeling uit 2023 al kritische opmerkingen over het strikter actualiseren van de jaarlijkse Milieulijst: deze zou soms teveel ‘overlap’ hebben met andere stimuleringsregelingen, en bovendien teveel bedrijfsmiddelen bevatten die inmiddels al zo gangbaar en gewild zijn dat ondernemers ze ook zonder subsidie wel zouden aanschaffen (de ‘freeriders-problematiek’). Ook de gewijzigde AGVV-regelgeving uit Europa speelde een rol bij de aanpassingen. Toch moet de opschoning van de Milieulijst primair worden gezien als een efficiencyslag en geen bezuinigingsoperatie. Het totale MIA-budget in 2024 bedraagt 192 miljoen euro, en voor de Vamil gaat het om een bedrag van 25 miljoen euro.

Wat is nieuw in de Milieulijst 2024?

Ondernemers kunnen in 2024 MIA\Vamil-subsidie aanvragen voor duurzame investeringen die staan genoemd op de Milieulijst 2024. Kort gezegd gaat het daarbij om investeringen (‘bedrijfsmiddelen’) op het gebied van: 1. Grondstoffen- en watergebruik; 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie; 3. Mobiliteit; 4. Klimaat en lucht; 5. Ruimtegebruik; 6. Gebouwde omgeving. Wij kunnen niet ingaan op alle investeringen en wijzigingen, en beperken ons hier tot het noemen van enkele belangrijke punten (voor een volledig overzicht zie de Milieulijst 2024 in PDF).

Zo bevat de MIA\Vamil met ingang van 2024 ook kansen voor de volgende 6 nieuw-toegevoegde bedrijfsmiddelen:

 • Tapsysteem voor water en frisdranken (bestemd voor horeca, kantoren, sportkantines en kiosken)
 • Mechanische bestrijdingsapparatuur voor plagen in land- en tuinbouwgewassen in de open teelt
 • Apparatuur voor het verminderen van ammoniak- en methaanemissies tijdens het uitrijden van dierlijke mest.
 • Klimaatsysteem op basis van dauwpuntkoeling (koelsysteem voor serverruimtes, schakelkasten of bedrijfsgebouwen).
 • Selectieve NOx-reductie-installatie voor een crematieoven (met een ammoniak- of ureuminjectiesysteem);
 • Voorzieningen voor het versterken van biodiversiteit (zoals kweekkasten, nestelvoorzieningen, vijvers, landschapselementen).

Enkele andere opvallende punten rondom de MIA/Vamil in 2024:

 • Vervoer: géén subsidie meer voor vervoersmiddelen met fossiele brandstofmotoren (zoals hybride en dual-fuel-varianten), voor elektrische taxi’s en voor waterstof-aangedreven werktuigen.
 • oplaadpunten: alléén nog subsidie voor laadpunten voor zwaar vervoer (maar niet meer voor licht vervoer, zoals bestelauto’s).
 • duurzame landbouw: een verhoging van het maximale investeringsbedrag voor belastingvoordeel bij stallen en kassen.
 • grondstoffenbesparing: in 2024 alléén voor productieapparatuur met biomassa als afvalstof of bijproduct (maar géén brandstof).
 • stikstof: versoepeling bij ‘NOx-emissie reducerende techniek’ (50% minder uitstoot dan wettelijk vereist. Dit was eerder: 70%).
 • de MIA voor gebouwen met een ‘industriefunctie’ wordt in 2024 beperkt tot een bruto-vloeroppervlak van maximaal 30.000 m2.

Wat kan PNO voor u doen?

De experts van PNO Consultants, PNO Chemistry en EGEN werken dagelijks aan projecten op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Heeft uw bedrijf plannen voor investeringen en/of innovaties op dit gebied? Onze experts vertellen graag meer over de subsidiemogelijkheden. Bel 088-8381381 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement