Stimuleringsregeling voor milieu-investeringen verlengd

Wegens succes geprolongeerd! Dat kun je zeggen van de populaire MIA\Vamil-regeling voor ondernemers die investeren in duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Het effect van de regeling is onlangs kritisch onderzocht. In dit artikel praten we u kort bij.

Over de MIA\Vamil-regeling

De Nederlandse MIA\Vamil regeling is een belangrijke en brede stimuleringsregeling voor ondernemers die investeren in duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De regeling werkt met een Milieulijst van circa 340 investeringen, die elk jaar wordt geactualiseerd. Ondernemers die investeren in zo’n bedrijfsmiddel, komen in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het gaat hier om twee fiscale regelingen die onderling nauw samenhangen en die meestal in één adem worden genoemd (als MIA\Vamil).

Populaire regeling: doelmatig en doeltreffend

De MIA\Vamil regeling is ‘doelmatig en doeltreffend’, zo bleek deze zomer al uit een verder behoorlijk kritisch onderzoek naar 116 fiscale regelingen. En vorige maand verscheen nog een aparte evaluatie van de MIA\Vamil, met een terugblik op de jaren 2017-2021. Om een indruk te geven: in dat tijdvak ging er voor zo’n 11 miljard euro aan MIA\Vamil-steun naar 110.000 milieuvriendelijke investeringen!

De belangrijkste uitkomsten van de MIA\Vamil-evaluatie luidden:

  • De regeling draagt met succes bij aan het realiseren van de milieudoelen en stimuleert nieuwe milieu-investeringen. Ter indicatie: één euro aan overheidssteun via de MIA\Vamil zorgt voor 6 tot ruim 11 euro aan milieu-investeringen.
  • De meeste ondernemers ervaren de administratieve lasten van een MIA\Vamil-aanvraag als ‘acceptabel’. Ook de uitvoeringskosten voor de overheid zijn zelf relatief laag in vergelijking met andere regelingen.

Ook andere factoren dragen bij aan de populariteit van de regeling, zoals een toenemende belangstelling voor het thema duurzaamheid en klimaat, en de bijbehorende investeringsbereidheid bij ondernemers. Ook groeit het besef dat de overheid (na jaren van subsidies voor koplopers) in de toekomst steeds vaker zal kiezen voor ‘negatieve prikkels’, zoals strengere milieuverplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan de huidige energiebesparingsplicht voor bedrijven.

De toekomst van de MIA\Vamil

De evaluatie van de MIA\Vamil is overwegend positief, maar bevat ook een drietal aanbevelingen voor de toekomst. Zo moet er een beter inzicht komen naar het verschil in effect tussen ‘fiscale’ regelingen (zoals MIA en EIA) en ‘directe’ subsidies. Het kabinet gaat dit nader onderzoeken. Daarnaast zou ook de bezwaarprocedure mogelijk worden gestroomlijnd en verbeterd (naar voorbeeld van de EIA). Tot slot moet de jaarlijkse Milieulijst strikter worden geactualiseerd. Deze lijst bevat soms technieken die (teveel) overlap hebben met andere regelingen. Of bedrijfsmiddelen die zo gangbaar en gewild zijn, dat ondernemers ze ook zonder subsidie wel zouden aanschaffen. Dergelijke opties zouden voortaan eerder moeten worden ‘afgevoerd’ van de lijst, zo vinden de onderzoekers.

Wat kunnen we verder verwachten?

Op basis van de positieve evaluatie heeft het kabinet al laten weten dat de MIA en Vamil in elk geval worden voortgezet tot 31 december 2028. Ook komt er structureel meer geld beschikbaar: 48 miljoen euro in 2024, en 50 miljoen euro vanaf 2025. Welke gevolgen de evaluatie zal hebben voor de nieuwe Milieulijst van 2024 is nog even afwachten: de nieuwe ‘subsidielijst’ wordt pas in de laatste week van 2023 bekendgemaakt. Uiteraard houden wij u op de hoogte!

Wat kan PNO voor u doen?

De subsidie-experts van PNO Consultants, EGEN en PNO Chemistry werken dagelijks aan projecten op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Heeft uw bedrijf plannen voor investeringen en/of innovaties op dit gebied? Laat geen subsidiekansen onbenut. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement