Nog ruim budget voor aardgasvrije huurwoningen

In 2020 ging er een nieuwe subsidieregeling van start, die ervoor moet zorgen dat bestaande huurwoningen versneld ‘van het gas af’ kunnen. De regeling is vooral interessant voor woningcorporaties en andere grote verhuurders. Met name bij plannen voor het aansluiten van een woningcomplex op een warmtenet en bijbehorende aanpassingen.

Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen

Bestaande woningen moeten sneller ‘aardgasvrij’ worden gemaakt. Dat was een belangrijke doelstelling uit het Klimaatakkoord van 2019. Zo moeten vóór 2024 minstens 100.000 woningen aardgasvrij of aardgasvrij-ready worden gemaakt. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de SAH-subsidie. Waarbij SAH staat voor ‘Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen’.

Voor welke woningverhuurders is dit interessant?

De SAH-regeling kiest voor grootschaligheid. De subsidies zijn niet bedoeld voor individuele woningen, maar voor projecten met een gebundelde aanpak. Dit maakt de regeling vooral interessant voor partijen met een flinke woningvoorraad, zoals woningcorporaties en andere grote verhuurders. In aanmerking komen alleen bestaande huurwoningen (zowel sociale huur als vrije sector).

Welke kosten vallen binnen de SAH-subsidie?

Bij het ‘aardgasvrij’ maken van woningen moet er sprake zijn van een aansluiting op een extern warmtenet. Ook zijn er aanpassingen nodig aan de woningen zelf. Al deze kosten samen kunnen de verhuurder flink op kosten jagen. De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen biedt dan een tegemoetkoming, via een bijdrage aan de volgende kosten:

  • het aansluiten van de woningen op een warmtenet (de kosten die de warmteleverancier berekent voor het aansluiten van het woningcomplex)
  • bijbehorende woningaanpassingen (zoals verwijderen/vervangen van gasfornuizen, gasmeters, CV-ketels en warmtapwatersystemen)
  • andere bouwkundige aanpassingen (bijvoorbeeld aan het inpandige leidingnet, de meterkast, of koppeling van de warmtapwater-afleverset).

Ook voor woningen die reeds zijn aangesloten op een warmtenet kan deze subsidie worden aangevraagd. Wel moet dan sprake zijn van verdere investeringen die erop zijn gericht om de woningen geheel aardgasvrij te maken (zoals het afkoppelen van gasfornuizen/-boilers).

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie kan in totaal oplopen tot 5.000 euro per woning. De subsidie voor de aansluitkosten vergoedt 30% van de kosten (en maximaal 3.800 euro per woning). De subsidievergoeding voor de woningaanpassingen bedraagt 40% van de kosten (en maximaal 1.200 euro per woning).

Het kabinet heeft een aanzienlijk budget uitgetrokken voor de nieuwe subsidieregeling: in totaal bijna 200 miljoen euro. Het aanvragen van de subsidie is mogelijk zolang het budget reikt (en uiterlijk tot eind 2023). Begin oktober 2023 is er nog ruim 90 miljoen euro vrij beschikbaar voor nieuwe aanvragen, zo meldt RVO. De resterende 53% is reeds toegekend of gereserveerd voor ‘lopende’ subsidieaanvragen.

Wat kan PNO voor u doen?

Bent u verhuurder van huurwoningen en werkt u aan het aardgasvrij maken van woningen? Of overweegt u een aansluiting op een warmtenet? De energie- en milieuexperts van PNO vertellen u graag over alle subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld via de nieuwe Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen. Vanzelfsprekend kunnen zij helpen bij het opstellen van een subsidieaanvraag met optimale kansen. Wij zijn u graag van dienst! Bel 088-838 13 81 of stuur een kort bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement