Onderwijs & Arbeid

 

Onderwijs en arbeidsmarkt zijn nauw met elkaar verweven. Zit een sector in de lift, dan neemt de vraag naar goed opgeleide mensen in die sector toe. De zorg en techniek zijn twee voorbeelden van sectoren die momenteel kampen met een groot tekort aan goed opgeleide mensen. Onderwijsvernieuwing, samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, stimuleren van bepaalde opleidingsrichtingen: overheden zien de oplossingsrichtingen wel en stellen daarvoor diverse stimuleringsregelingen beschikbaar.

PNO in Onderwijs & Arbeid

Overheden zijn zich bewust van het belang van een goed opgeleide beroepsbevolking. Zij sluiten daarom het Sociaal Akkoord of het Techniekpact, passen wetten aan en introduceren subsidieregelingen op gebieden als jeugdwerkloosheid, praktijkleren, werkgelegenheid, employability, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, opleidingsfondsen, samenwerkingsverbanden van werkgevers- en werknemers en arbeidsmarktregio’s worden zoveel mogelijk hierbij betrokken. PNO Consultants staat met beide benen stevig in deze onderwijs- en arbeidsmarkt met als doel om, waar mogelijk, met zijn expertise een duwtje in de goede richting te geven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onderwijs- en arbeidsmarktthema’s of wat PNO voor u kan doen? Bel 088-838 13 81 of stuur ons een bericht.