Subsidieregeling praktijkleren met vijf jaar verlengd

Met de Subsidieregeling praktijkleren komen werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten die zij maken voor de begeleiding van een leerling of student. Het doel van de regeling: beter opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van een positieve evaluatie verlengt het ministerie van OCW de regeling voor een periode van vijf jaar.

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren subsidieert leerwerktrajecten, waarbij de leerling of student in de praktijk een opleiding volgt. Het is een tegemoetkoming in de kosten die u als erkend leerbedrijf maakt voor de begeleiding van de leerling of student. Dit geldt voor alle opleidingsniveaus: van praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs tot en met promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio). Erkende leerbedrijven die de praktijk- of werkleerplaats hebben verzorgd, kunnen maximaal 2.700 euro subsidie per leerling per schooljaar aanvragen. De Subsidie praktijkleren vraagt u altijd achteraf (na afloop van het studiejaar en de gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats) aan.

Vanaf 3 juni tot en met 17 september 2024 kunnen erkende leerbedrijven aanvragen voor het studiejaar 2023-2024 indienen via Praktijkleren Online waar u eenvoudig in vier stappen subsidie voor leerwerkplaatsen aanvraagt, beheert en administreert.

Praktijkleren met vijf jaar verlengd

De in mei van dit jaar uitgevoerde evaluatie laat zien dat stakeholders, werkgevers en opleidingen, groot belang hechten aan de subsidieregeling:

  • 99% van de werkgevers geeft aan de subsidie opnieuw te gaan aanvragen.
  • De evaluatie wijst bovendien uit dat de regeling doelmatig, rechtmatig en uitvoerbaar is. Dit blijkt onder meer uit het feit dat dat met name het mkb (mbo: 95,4%) en werkgevers in tekortsectoren (mbo: ongeveer 75%) gebruikmaken van de subsidie.

Naar aanleiding van deze positieve evaluatie verlengt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de regeling met vijf jaar. Deze bestaat sinds 2014 en zou eind 2023 aflopen, maar loopt nu door tot en met 31 december 2028. Dit komt overeen met de wens van de Tweede Kamer om de subsidieregeling bij een positieve evaluatie te verlengen voor een periode van vijf jaar.

Wat verandert er verder?

Naast verlenging van de regeling heeft het ministerie enkele andere wijzigingen aangebracht in de subsidieregeling:

  • Verwijzingen naar wet- en regelgeving zijn geactualiseerd.
  • In de regeling is als voorwaarde opgenomen dat een leerling of student ingeschreven moet zijn in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit is al wettelijk verplicht op grond van de onderwijswetgeving en vergemakkelijkt de uitvoering van de regeling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is dus van belang om goed te controleren of alle leerlingen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ingeschreven staan bij DUO.

Meer weten?

Heeft u werknemers in dienst die een praktijkopleiding volgen in het mbo, hbo of een andere erkende opleiding? Neem dan contact met PNO Consultants op om te kijken of u in aanmerking komt voor subsidie. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement