Meer kans voor nieuwe aanvragers door wijziging SLIM-regeling

De SLIM-regeling, die leren en ontwikkelen binnen bedrijven stimuleert, wordt aangepast. Het subsidiebudget gaat omhoog en voor een tweede keer aanvragen is in bepaalde situaties niet meer mogelijk. Hierdoor wordt de kans op SLIM-subsidie voor bedrijven die nog niet eerder hebben aangevraagd groter.

Populaire regeling bij mkb’s en grootbedrijven in landbouw, horeca en recreatie

De SLIM-subsidie is bedoeld om het bedrijfsleven te helpen investeren in structurele ontwikkeling van de mensen die er werken. De regeling en diens voorlopers hebben aangetoond dat investeren in een ‘leven lang ontwikkelen’ bedrijven verder helpt en werknemers duurzamer inzetbaar maakt en weerbaarder op de arbeidsmarkt. Het is dan ook een populaire regeling voor bedrijven die een project willen starten dat leidt tot structurele ontwikkeling van hun medewerkers. Zo populair dat het aantal aanvragen meermaals het beschikbare subsidiebudget oversteeg.

Al eerder SLIM-subsidie verkregen? Dan niet opnieuw aanvragen binnen de lopende projecttijd

Een van de recentelijk aangekondigde wijzigingen heeft daarom betrekking op een beperking van de mogelijkheid om opnieuw SLIM-subsidie aan te vragen binnen een lopende projectperiode waarvoor al SLIM-subsidie is verleend. Het gaat hierbij specifiek om

 • onderzoek en advies met betrekking tot het opzetten van een opleidings- of ontwikkelplan
 • hulp bij het ontwikkelen en implementeren van programma’s die medewerkers helpt hun kennis en competenties verder te ontwikkelen.

Bedrijven die voor een tweede keer voor (een van) deze activiteiten SLIM-subsidie willen aanvragen, moeten dus eerst wachten tot de subsidie voor de nog lopende activiteit wordt vastgesteld.

Verhoging subsidiebudget 2023

Daarnaast wordt het subsidiebudget voor het juni/juli tijdvak – voor samenwerkingsverbanden – verhoogd met 3 miljoen euro. Het budget voor het tijdvak september 2023, dat is bedoeld voor individuele mkb’s, wordt opgehoogd met 370.000 euro.

Andere aanpassingen

Ook op andere onderdelen worden wijzigingen doorgevoerd:

 • Indien minder dan 60% van de begrote projectkosten wordt gerealiseerd, wordt voortaan bekeken of de subsidie in plaats van op nihil, lager kan worden vastgesteld.
 • Aanvragers zijn voortaan verplicht een mkb-verklaring te overleggen.
 • Een evaluatieverslag hoeft pas te worden ingediend bij een verleend subsidiebedrag van meer dan 25.000 euro. Dit betekent automatisch dat individuele mkb’s geen evaluatieverslag meer hoeven in te dienen omdat zij niet meer dan 25.000 euro SLIM-subsidie kunnen ontvangen per activiteit.

Veranderingen bieden kansen voor nieuwe aanvragers

Resumerend betekenen deze wijzigingen derhalve dat de kansen op SLIM-subsidiesucces voor nieuwe aanvragers toenemen. Maar ook voor bedrijven met concrete ‘SLIM-ervaring’ blijven er nog ruime mogelijkheden over om SLIM-subsidie met kans van slagen aan te vragen. PNO Consultants kan daarbij, gebaseerd op ruime ervaring en expertise, goede diensten bewijzen. Neem contact met ons op als uw vragen heeft of ideeën voor een project dat is gericht op leven lang ontwikkelen. Stuur een bericht of bel 088-838 13 81.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement