Diensten

Visie en Roadmap development
PNO beschikt over ruime expertise om uw markt en innovatiekansen voor de langere termijn in kaart te brengen.
Ambitie: echnologie- en marktanalyse
Informatie is essentieel voor wie succesvol wil innoveren. Met de Technologie- en marktanalyse van PNO weet u zeker dat u de de juiste antwoorden krijgt.
ERC beurs voor wetenschappers
Met onze bewezen en systematische aanpak van Innovation intelligence helpen we u in vijf stappen van idee tot aan marktintroductie.
Innovatie Calibratie
Met Innovatie Kalibratie van PNO Consultants toetst u uw strategie aan de actuele feiten.
Staatssteuntoets
Een Staatssteuntoets van PNO geeft vooraf zekerheid dat de subsidie of publieke financiering niet in strijd is met het Europese mededingingsrecht.
Innovatiebox WBSO
Bij een innovatie is het van belang om al vroegtijdig de benodigde financiële middelen te identificeren. Onze fundingscan geeft u inzicht in de beschikbare funding.
Fiscaal advies
Onze fiscalisten voelen zich bij innovatieve bedrijven als een vis in het water. Zij hebben talloze bedrijven geholpen aan bovengemiddeld fiscaal voordeel.
Ontwikkeling: Innovation Place
Met ons Innovation Place-platform komt u op een effectieve manier in contact met innovators in Europa, zodat u uw projecten kunt managen en aanvullen met de juiste experts.
projectontwikkeling diensten
PNO helpt u met de ontwikkeling van uw ambitie tot een concreet project(plan), inclusief de benodigde samenwerkingspartners en financiering.
Open Innovatie en linken
Bij succesvol innoveren werkt u samen met nationale en internationale partners. Wij zoeken en verbinden partners die een innovatieve oplossing zoeken om zich nog beter in de markt te zetten.
Patent & Subsidie
In samenwerking met octrooibureau Arnold & Siedsma verstrekken wij u een uniek en integraal advies waarbij IP, kosten, subsidies en fiscaliteiten volledig op elkaar aansluiten.
Met een businessplan werkt u gestructureerd toe naar resultaat. Wij helpen u met een sterk en goed onderbouwd businessplan waarmee uw kans op succes aanmerkelijk wordt vergroot.
Vragenbrief beantwoorden
Heeft u naar aanleiding van uw subsidieaanvraag aanvullende vragen gekregen van de subsidieverstrekker? PNO helpt u graag bij het beantwoorden daarvan.
Positieve uitspraak Hoge Raad in Whk-zaak verwacht
PNO heeft juristen in dienst die zijn gespecialiseerd in subsidierecht, en veel proceservaring hebben. Dat kan u goed van pas komen, bijvoorbeeld als u het niet eens bent met een beschikking op uw subsidieaanvraag.
Subsidie aanvragen
Succesvol subsidie aanvragen vereist kennis van uw activiteiten, van alle actuele subsidies én van de regels die daarbij horen. Daarvoor bent u bij onze sector- en subsidie-experts aan het juiste adres.
subsidieadministratie diensten
Een subsidieadministratie is een verplichting waar je als subsidieaanvrager niet omheen kunt. Waarom? Omdat het succes van de subsidie mede afhangt van kwaliteit van deze administratie. PNO helpt u met het opzetten en inrichten van uw subsidieadministratie.
Project Develop,emnt Assistance
Waarom zelf uw subsidieadministratie uitvoeren als u het kunt uitbesteden? Dat scheelt u (veel) tijd, en uw weet zeker dat uw project voldoet aan de regels.
Impact: WBSO-realisatiecheck
Met de WBSO-realisatiecheck weet u zeker dat u een juiste, tijdige en volledige WBSO-mededeling kunt doen.
innovatie-exploitatieplan
Wij helpen u uw kennis of innovatie succesvol te exploiteren met een sterk en goed onderbouwd innovatie-exploitatieplan.
Door een sterke disseminatie- en communicatiestrategie krijgt uw innovatie de aandacht die het verdient en neemt de kans op een succesvolle implementatie toe.
Juridisch advies bij samenwerking
Aan internationale samenwerking kunnen veel juridische haken en ogen zitten. Onze juristen hebben veel ervaring op dat gebied, bijvoorbeeld met IP, NDA en samenwerkingsovereenkomsten.