Subsidies

meest populaire subsidies
Jaarlijks maken ruim 20.000 bedrijven gebruik van de populaire WBSO-subsidie om hun R&D-kosten te verlagen.
SDE
Met SDE subsidie kunt u financiële steun krijgen voor het opwekken van duurzame energie, zoals zonnepanelen, windenergie en duurzame warmte uit bijvoorbeeld biomassa.
Horizon 2020 is het grootste EU-programma voor onderzoek en innovatie. In totaal is er in dit programma bijna 80 miljard euro beschikbaar.
De overheid stimuleert de noodzakelijke transitie naar duurzame energie met een grote diversiteit aan subsidie-instrumenten.
Als uw innovatieplannen aansluiten op doelen van overheden dan is er een grote kans dat u gebruik kunt maken van hun stimuleringsbeleid.
Samenwerken over de grens kan veel opleveren: behalve subsidies ook kennis, netwerken en bekendheid.
Als uw activiteiten zich concentreren in een regio dan is er een grote kans dat u kunt profiteren van regionaal stimuleringsbeleid.
Overheden wil samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en sectorfondsen investeren in een goed opgeleide beroepsbevolking.
De groeiende behoefte aan mobiliteit vraagt om investeringen in infrastructuur en slimme technologieën. Klimaat en veiligheid spelen hierbij een belangrijke rol.