phone +31 (0)88 - 838 13 81

Subsidies

Subsidie aanvragen voor uw bedrijf

Heeft u subsidie nodig voor een project? Overheden stellen verschillende subsidies beschikbaar voor bedrijven, mkb en kennisinstellingen. Hier vindt u de subsidies overzichtelijk geordend per onderwerp. Een subsidie aanvragen heeft soms nogal wat voeten in de aarde. Wij helpen u graag met deskundig advies en praktische ondersteuning. Neem voor een succesvolle subsidie-aanvraag gerust contact met ons op.

meest populaire subsidies

Jaarlijks maken ruim 20.000 bedrijven gebruik van de populaire WBSO-subsidie om hun R&D-kosten te verlagen.
SDE
Met SDE subsidie kunt u financiële steun krijgen voor het opwekken van duurzame energie, zoals zonnepanelen, windenergie en duurzame warmte uit bijvoorbeeld biomassa.
Horizon 2020 is het grootste EU-programma voor onderzoek en innovatie. In totaal is er in voor deze subsidie bijna 80 miljard euro beschikbaar.
De overheid stimuleert de noodzakelijke transitie naar duurzame energie met een grote diversiteit aan energie subsidies.
Als uw innovatieplannen aansluiten op doelen van overheden dan is er een grote kans dat u gebruik kunt maken van deze subsidies.
Samenwerken over de grens kan veel opleveren: behalve subsidies ook kennis, netwerken en bekendheid.
Als uw activiteiten zich concentreren in een regio dan is er een grote kans dat u kunt profiteren van een regionale subsidie.
Overheden wil samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en sectorfondsen investeren in een goed opgeleide beroepsbevolking.
De groeiende behoefte aan mobiliteit vraagt om subsidie voor infrastructuur en slimme technologieën. Klimaat en veiligheid spelen hierbij een belangrijke rol.