Juridisch subsidieadvies

De dienstverlening van PNO gaat verder dan het verzorgen van subsidie-aanvragen. Zo beschikken wij als marktleider in subsidie- en innovatieadvies over een uitgebreid team van ervaren subsidiejuristen. Zij bieden adequate ondersteuning bij juridische vraagstukken die te maken hebben met de verschillende aspecten van subsidie en innovatie. Op deze pagina een overzicht van enkele veelgevraagde juridische diensten.

Juridisch subsidieadvies

Op deze pagina een overzicht van enkele veelgevraagde diensten voor juridisch subsidieadvies:

Bezwaar en beroep

Stel: uw subsidieaanvraag is afgewezen, of u bent het niet eens met een ander subsidiebesluit. Dan kan het zinvol zijn om bezwaar of beroep te maken. Onze juristen adviseren wat uw kansen zijn en wat de beste aanpak is. Er zijn ook andere partijen die dat aanbieden, maar PNO heeft een beslist een streepje voor omdat:

  • onze juristen zijn gespecialiseerd in subsidierecht en -regelgeving;
  • we hebben veel ervaring met succesvolle procedures rondom subsidies;
  • PNO heeft niet alleen juridische expertise, maar ook inhoudelijke kennis van de betreffende (technische) vakgebieden.

Lees meer informatie over bezwaar en beroep bij subsidies.

Staatssteun en staatssteun-toetsing

Bij subsidieverlening mag geen sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun, zo bepaalt de Europese Unie. Deze regel is zowel van belang voor de subsidieverstrekker als voor de subsidieontvanger. Wij ondersteunen klanten bij het uitvoeren van een staatssteuntoets. Dit is met name van belang bij:

  • de voorbereidingsfase van nieuwe subsidieaanvragen;
  • samenwerkingsprojecten met meerdere partners;
  • het ‘stapelen’ van verschillende subsidies (voor eenzelfde project of organisatie);
  • overheden die hun subsidieregelgeving of subsidieverlening ‘staatssteun-proof’ willen maken.

Lees meer informatie over staatssteun en staatssteun-toetsing.

Lokaal Stimuleringsbeleid

Gemeenten en andere overheidspartijen die subsidie (willen) verstrekken kunnen een beroep doen op de juridische expertise van PNO. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden of opstellen van een nieuwe subsidieregeling. Of bij het ontwikkelen van een nieuw steunfonds in het kader van publiek-private-samenwerking (PPS). Maar u kunt ook bij ons terecht voor ondersteuning bij het uitvoeren van een subsidieregeling, een deskundige evaluatie, of voor advies en/of toetsing bij voorgenomen wijzigingen.

PNO onderscheidt zich van andere partijen door een unieke combinatie van juridische subsidie-expertise en actuele inhoudelijke vakkennis van subsidiespecialisten op verschillende gebieden. U kunt denken aan energie, transport, industrie, regionale ontwikkeling, scholing en meer.

Lees meer informatie over lokaal stimuleringsbeleid.

Samenwerkingsovereenkomsten en subsidie

Samenwerking is een harde voorwaarde bij veel subsidieregelingen. Daarbij spelen vaak lastige kwesties die vragen om goede juridische afspraken in een samenwerkingsovereenkomst. Denk daarbij aan afspraken op het gebied van vertrouwelijkheid (NDA), intellectueel eigendom (IP) of rondom aansprakelijkheid. De juristen van PNO hebben hier veel ervaring mee en kunnen u optimaal ondersteunen. Onze subsidiejuristen zijn uitstekend thuis in de wereld van (internationale) samenwerking en innovatie.

Lees meer informatie over samenwerkingsovereenkomsten en subsidie.

Contact over juridisch subidieadvies

Is uw organisatie actief op het gebied van subsidie en zit u met juridische vragen die u graag wil voorleggen aan een deskundige partij? De subsidiejuristen van PNO zijn u graag van dienst! Leg ons vrijblijvend uw juridisch subsidieadvies vraag voor op 088-838 13 81 of stuur een kort bericht via het onderstaande formulier:

Stuur ons uw berichtJa, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

* = verplicht veld.

Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons Privacy Statement