Juridisch advies bij samenwerking

Aan een samenwerking met meerdere partijen kunnen ongemerkt veel juridische haken en ogen zitten. Denk aan het vastleggen van intellectueel eigendom (IP). Het opstellen van een NDA of samenwerkingsovereenkomst. Of het adviseren over een Horizon 2020 Grant Agreement. Gelukkig kunt u hiervoor bij PNO terecht, want onze juristen zijn volledig thuis in de wereld van (internationale) samenwerking en innovatie.

Juridisch advies bij samenwerking

Voldoet uw project aan de eisen?

In een samenwerkingsovereenkomst spreekt u met de partners of het consortium af hoe u het project gaat uitvoeren en hoe er moet worden omgegaan met de bestaande en ingebrachte kennis. Wat is of blijft uw eigendom, zeker als het gaat om de projectresultaten. Ook tijdens de projectperiode kunnen zich situaties voordoen waarbij de vraag opkomt of uw project nog wel aan de eisen voldoet. Denk daarbij aan fusies, overnames of een wijziging in uw juridische structuur.

Onze ervaren juristen borgen de voortgang van uw project

Onze ervaren juristen weten maar al te goed hoeveel hobbels een een project vanaf de start moet nemen. Het is hen er dan ook alles aan gelegen die hobbels vóór te zijn, en u te voorzien van raad en ondersteuning, mochten die zich voordoen. Hierbij kunt u denken aan:

  • het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, een Project Consortium Agreement, intentieverklaringen, geheimhoudingsovereenkomsten, enzovoort
  • adviseren over Horizon 2020 Grant Agreements
  • het namens u onderhandelen over concepten en opstellen van de uiteindelijke overeenkomsten
  • het verstrekken van advies over de implementatie en het geven van een toelichting op de juridische consequenties van de overeenkomsten

Van belang is dat u en de projectpartners zich kunnen focussen op de kerntaken, geschillen worden voorkomen en de kans op een succesvolle samenwerking aanzienlijk wordt vergroot.

Juridisch advies? Neem contact op

Onze juristen helpen u graag en vooral zorgvuldig. Overigens kunt u ook een beroep op hen doen bij een bezwaar- of beroepsprocedure (bijvoorbeeld als uw subsidieaanvraag wordt afgekeurd) en een staatssteuntoets. Wilt u weten hoe u gebruik kunt maken van onze juridische expertise? Onze juridisch experts staan voor u klaar. Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement