Energie en klimaat

De overheid stimuleert de noodzakelijke transitie naar duurzame energie met een grote diversiteit aan subsidie-instrumenten. Ook voor uw project is er ongetwijfeld een energiesubsidie beschikbaar. Bekijk eens deze subsidies voor energieprojecten.

Horizon Europe is het ambitieuze EU-onderzoeks- en innovatieprogramma van ruim 95 miljard euro.
De SDE++ subsidie stimuleert investeringen in duurzame energieopwekking en CO2-reductie.
DUMAVA bevordert de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.
De VEKI-subsidie is specifiek bedoeld voor het 'versnellen' van CO2-reducerende investeringen door Nederlandse industriebedrijven.
Het Innovation Fund financiert klimaatinnovaties en koolstofarme technologieën.
De MOOI-subsidie is voor stevige 'integrale' samenwerkingsprojecten, gericht op innovaties die bijdragen aan de energietransitie en de Nederlandse klimaatdoelen.
EIA
Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) krijgt u als ondernemer een fiscale korting van ruim 10% op uw energiebesparende investeringen.
De MIA/Vamil-regelingen geven u korting op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
DEI+ staat voor Demonstratie energie- en klimaatinnovatie en is bedoeld voor innovaties op het gebied van energie en CO2-reductie.
Met de subsidies voor Topsector Energie-projecten kunt u als innoverend bedrijf financiële én kennisondersteuning krijgen voor baanbrekend energieonderzoek.
Werkt u aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor het nieuwe LIFE subsidieprogramma.
De ISDE helpt zakelijke gebruikers bij het verduurzamen van hun productieproces, gebouw of te verhuren woning.
De Green Deal is interessant voor bedrijven die werken aan innovaties die Europa schoner en duurzamer maken.