DUMAVA-subsidie

Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, overheidsgebouwen en rijksmonumenten, is van belang om de klimaatdoelstellingen te halen. Om deze verduurzaming te bevorderen heeft het kabinet de ‘Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed’ in het leven geroepen, kortweg DUMAVA. Eerder dan gepland gaat een nieuwe ronde van deze populaire regeling al in september weer open. Met het oog op verruiming van de regeling stelt subsidieverstrekker RVO een aantal wijzigingen voor. 

Doel van de DUMAVA-subsidie

Belangrijkste doel van de meerjarige DUMAVA-subsidieregeling is het stimuleren van eigenaren van maatschappelijk vastgoed om te investeren in verduurzamingsmaatregelen. Dit moet leiden tot een verbetering van de energieprestatie en een vermindering van de CO2-uitstoot.

Voor wie is de DUMAVA-subsidie?

De doelgroep van de DUMAVA-subsidieregeling – eigenaren van maatschappelijk vastgoed – is groot en divers. De regeling is gericht op bestaand vastgoed dat eigendom is van maatschappelijke instellingen binnen de volgende sectoren:

 • decentrale overheid
 • onderwijs
 • zorg
 • cultuur
 • stichtingen en verenigingen
 • rijksmonumenten zonder woonfunctie
 • religieuze instellingen
 • overige gebouwen met een publieksfunctie.

De sportsector valt buiten de regeling, hiervoor bestaat al de subsidieregeling BOSA.

Waarvoor is de DUMAVA-subsidie bestemd?

U kunt DUMAVA-subsidie aanvragen voor:

 • het laten opstellen van een energieadvies
 • één tot maximaal drie verduurzamingsmaatregelen zoals vermeld op de maatregelenlijst van RVO
 • het laten opstellen van een Duurzame Monumenten-advies
 • een integraal verduurzamingsproject
 • het laten opstellen van een energielabel (na uitvoering van de maatregelen).

Een voorwaarde is dat uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Is het opgeleverd ná 2012, dan is subsidie alleen mogelijk als het vastgoed daarmee wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting.

Aanvraagronde, wijzigingen, budget en bijdragen

De eerste ronde van de DUMAVA-subsidie ging op 3 okober 2022 open met een budget van 150 miljoen euro. Dit was op de eerste dag van openstelling al ruimschoots overvraagd. Daarom gaat eerder dan gepland een nieuwe ronde van deze populaire regeling al in september 2023 weer open. Met het oog op verruiming van de regeling stelt subsidieverstrekker RVO een aantal wijzigingen voor.

 • 30% van het totale subsidiebedrag komt beschikbaar voor aanvragen lager dan 500.000 euro, en 70% voor aanvragen boven dit bedrag.
 • het opnemen van de SBI-codes van scouting, muziekverenigingen en stichtingen, zodat zij ook in aanmerking kunnen komen voor subsidie.

Het budget voor de nieuwe ronde is verruimd en bedraagt 190 miljoen euro. Voor de verduurzamingsmaatregelen bedraagt de subsidie 30% van de projectkosten, met een minimum van 5.000 euro (één tot maximaal drie maatregelen) of 25.000 euro (integraal project) en een maximum van 2,5 miljoen euro. Voor een energieadvies, een Duurzame Monumenten-advies of een portefeuilleroutekaart met energielabel bedraagt de subsidie 50% van de advies- of certificeringskosten.

Belangstelling?

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Bijvoorbeeld een schoolgebouw, ziekenhuis, gezondheidscentrum of buurthuis? Of een rijksmonument zonder woonfunctie? Denkt u erover om verduurzamingsmaatregelen te treffen en zoekt u naar financieringsmogelijkheden? Onze experts adviseren u graag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement