DUMAVA-subsidie

Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, overheidsgebouwen en rijksmonumenten, is van belang om de klimaatdoelstellingen te halen. Om deze verduurzaming te bevorderen heeft het kabinet de ‘Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed’ in het leven geroepen, kortweg DUMAVA.

DUMAVA

Doel van de DUMAVA-subsidie

Belangrijkste doel van de meerjarige DUMAVA-subsidieregeling is het stimuleren van eigenaren van maatschappelijk vastgoed om te investeren in verduurzamingsmaatregelen. Dit moet leiden tot een verbetering van de energieprestatie en een vermindering van de CO2-uitstoot.

Voor wie is de DUMAVA-subsidie?

De doelgroep van de DUMAVA-subsidieregeling – eigenaren van maatschappelijk vastgoed – is groot en divers. De nieuwe regeling is gericht op bestaand vastgoed dat eigendom is van maatschappelijke instellingen binnen de volgende sectoren:

 • decentrale overheid
 • onderwijs
 • zorg
 • cultuur
 • stichtingen en verenigingen
 • rijksmonumenten zonder woonfunctie
 • religieuze instellingen
 • overige gebouwen met een publieksfunctie.

De sportsector valt buiten de regeling, hiervoor bestaat al de subsidieregeling BOSA.

Waarvoor is de DUMAVA-subsidie bestemd?

U kunt DUMAVA-subsidie aanvragen voor:

 • één tot maximaal drie verduurzamingsmaatregelen zoals vermeld op de maatregelenlijst van RVO
 • een integraal verduurzamingsproject
 • het laten opstellen van een energieadvies
 • het laten opstellen van een Duurzame Monumenten-advies
 • het laten opstellen van een energielabel (na uitvoering van de maatregelen).

Een voorwaarde is dat uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Is het opgeleverd ná 2012, dan is subsidie alleen mogelijk als het vastgoed daarmee wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting.

Aanvraagrondes, budget, bijdragen

De eerste DUMAVA-aanvraagronde loopt van 3 oktober 2022 tot en met 31 december 2023 (17:00 uur). Voor deze ronde is een budget beschikbaar van 150 miljoen euro, maar let op: op de eerste dag van openstelling is dit budget al overtekend! Volgens planning gaat de regeling op 1 januari 2024 opnieuw open, met een nieuw budget (200 miljoen euro), maar uitvoerder RVO wil proberen deze openstelling nu naar voren te halen.

Voor de verduurzamingsmaatregelen bedraagt de subsidie 30% van de projectkosten, met een minimum van 5.000 euro (één tot maximaal drie maatregelen) of 25.000 euro (integraal project) en een maximum van 2,5 miljoen euro. Voor een energieadvies, een Duurzame Monumenten-advies of een portefeuilleroutekaart met energielabel bedraagt de subsidie 50% van de advies- of certificeringskosten.

Belangstelling?

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Bijvoorbeeld een schoolgebouw, ziekenhuis, gezondheidscentrum of buurthuis? Of een rijksmonument zonder woonfunctie? Denkt u erover om verduurzamingsmaatregelen te treffen en zoekt u naar financieringsmogelijkheden? Onze experts adviseren u graag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement