DUMAVA-subsidie

Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, overheidsgebouwen en rijksmonumenten, is van belang om de klimaatdoelstellingen te halen. Om deze verduurzaming te bevorderen heeft het kabinet de ‘Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed’ in het leven geroepen, kortweg DUMAVA. Op 3 juni 2024 gaat de DUMAVA-subsidie opnieuw open voor aanvragen. Wees er snel bij, want op is op!

Doel van de DUMAVA-subsidie

Belangrijkste doel van de meerjarige DUMAVA-subsidieregeling is het stimuleren van eigenaren van maatschappelijk vastgoed om te investeren in verduurzamingsmaatregelen. Dit moet leiden tot een verbetering van de energieprestatie en een vermindering van de CO2-uitstoot.

Voor wie is de DUMAVA-subsidie?

De doelgroep van de DUMAVA-subsidieregeling – eigenaren van maatschappelijk vastgoed – is groot en divers. De regeling is gericht op bestaand vastgoed dat eigendom is van maatschappelijke instellingen binnen de volgende sectoren:

 • decentrale overheid (provincies, gemeenten en waterschappen)
 • onderwijs
 • zorg
 • cultuur
 • rijksmonumenten zonder woonfunctie
 • religieuze instellingen
 • overige gebouwen met een publieksfunctie zoals stichtingen en verenigingen.

De sportsector valt buiten de regeling, hiervoor bestaat al de subsidieregeling BOSA.

Waarvoor is de DUMAVA-subsidie bestemd?

U kunt DUMAVA-subsidie aanvragen voor:

 • het laten opstellen van een energieadvies
 • één tot maximaal drie verduurzamingsmaatregelen die op de maatregelenlijst van RVO staan zoals het plaatsen van HR-glas, isoleren van bestaande gebouwen, het installeren van een waterpomp of zonnepanelen.
 • het laten opstellen van een Duurzame Monumenten-advies (voor rijksmonumenten)
 • een integraal verduurzamingsproject (vier of meer maatregelen)
 • het laten opstellen van een energielabel (na uitvoering van de maatregelen).

Een voorwaarde is dat uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Is het opgeleverd ná 2012, dan is subsidie alleen mogelijk als het vastgoed daarmee wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting.

Aanvraagronde, budget en bedragen

Op 3 juni 2024 gaat de DUMAVA-subsidie opnieuw open voor aanvragen. Er is dan ruim 237 miljoen subsidie beschikbaar. Eind april 2024 beslist het demissionaire kabinet of het subsidiebudget met nog eens 150 miljoen euro omhoog gaat. Bij het verdelen van de subsidie wordt de volgende budgetverdeling gehanteerd:

 • 70% van het totale budget is bestemd voor integrale renovaties (166,25 miljoen euro)
 • 30% van het budget is bestemd voor aanvragen met losse maatregelen (71,25 miljoen euro).

De aangepaste subsidiepercentages en -bedragen zijn de volgende:

 • Voor projecten met een, twee of drie verduurzamingsmaatregelen bedraagt de subsidie 20% van de projectkosten, met een minimum van 5.000 euro en een maximum van 1,5 miljoen euro.
 • Voor een integraal verduurzamingsproject bedraagt de subsidie 30% van de projectkosten, het energieadvies en het energielabel samen. Dit kan oplopen tot maximaal 40% van de kosten wanneer het integrale project leidt tot een hoge energieprestatie. De subsidiebedragen liggen tussen minimaal 25.000 euro en maximaal 1,5 miljoen euro.
 • Voor een energieadvies, een Duurzame Monumenten-advies of een portefeuilleroutekaart met energielabel bedraagt de subsidie 50% van de kosten.

Belangstelling?

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Bijvoorbeeld een schoolgebouw, ziekenhuis, gezondheidscentrum of buurthuis? Of een rijksmonument zonder woonfunctie? Denkt u erover om verduurzamingsmaatregelen te treffen en zoekt u naar financieringsmogelijkheden? Onze experts adviseren u graag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement