Erasmus+

Wilt u kennis delen binnen mbo, hbo en wo en het onderwijs vernieuwen in Europees verband? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit het programma Erasmus+. In dit EU-programma is tussen 2014 en 2020 ruim 16 miljard euro beschikbaar voor het vergroten en versterken van kennisdeling en -innovatie. U kunt subsidie krijgen voor partnerschappen, kennisallianties, beleidshervorming of allianties voor sectorspecifieke vaardigheden.

Erasmus+ subsidie aanvragen

Doel van Erasmus+

Erasmus+ wil de kenniseconomie van Europa versterken. Dat doet het programma met drie kernacties die zijn gericht op kennisdeling en innovatie binnen het onderwijs:

  • Mobiliteit van individuen. Onder meer studenten en docenten krijgen de kans om leer- of werkervaring in een ander land op te doen
  • Samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken. Hierbij gaat het om:
    • strategische partnerschappen die zijn gericht op kennisdeling en -overdracht tussen bedrijven en onderwijsinstellingen om het onderwijs te ¬†vernieuwen. Kennisallianties tussen instellingen voor hoger onderwijs en bedrijven.
    • allianties voor sectorspecifieke vaardigheden om het beroepsonderwijs te moderniseren.
    • capacity building projecten gericht op het ondersteunen van organisaties in hun moderniserings- en internationaliseringsproces.
  • Steun voor beleidshervormingen zoals ondersteuning voor de Open Co√∂rdinatie Methode en samenwerking met internationale organisaties.

Elk actie heeft eigen eisen en doelstellingen. Bij de strategische partnerschappen is samenwerking in het mbo, hbo en/of wo essentieel.

Voor wie is Erasmus+ subsidie?

Erasmus+ staat open voor iedereen die het onderwijs wil innoveren. Hoeveel subsidie u kunt krijgen, verschilt per project.

Erasmus+ subsidie aanvragen

Het aanvragen van Erasmus+ is niet de makkelijkste taak. Wij helpen u graag om uw project en uw aanvraag tot een succes te maken. Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons uw bericht