Erasmus+ verdeelt 3,2 miljard voor beter onderwijs

 

Het Erasmus+ programma ondersteunt onderwijsvernieuwing – in Europees verband – van mbo, hbo, wo, primair en voortgezet onderwijs. In 2020 zijn er nieuwe subsidies voor relevante en kwalitatief goede onderwijsprojecten. Het beschikbare budget is 3,2 miljard euro.

Erasmus+ voor versterking van kenniseconomie

Het Erasmus+ programma streeft naar versterking van de Europese kenniseconomie. Dat doet het programma met drie kernacties die zijn gericht op kennisdeling en innovatie binnen het onderwijs:

 • Kernactie 1 (KA1) – Individuele leermobiliteit:
  Kernactie 1 ondersteunt individuele mobiliteit op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken. Daarnaast richt ze zich op gezamenlijke mastertitels in het kader van Erasmus Mundus.
 • Kernactie 2 (KA2) – Samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken
  Kernactie 2 ondersteunt strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken; Europese Universiteiten; kennisallianties; allianties voor sectorale vaardigheden; capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs; capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken.
 • Kernactie 3 (KA3) – Ondersteuning van beleidshervormingen
  Kernactie 3 focust op projecten in het kader van de dialoog met jongeren (Youth Dialogue).

Samenwerking tussen (hoger) onderwijsinstellingen en bedrijven

Binnen het Erasmus+ programma biedt Kernactie 2 de beste kansen voor samenwerkingsprojecten tussen (hoger) onderwijsinstellingen en bedrijven. De belangrijkste deadline is die voor ‘Strategische partnerschappen het gebied van onderwijs en opleiding’ op 24 maart 2020. Strategische partnerschappen ontwikkelen en delen vernieuwende methoden en stimuleren samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, opleiding en jongerenwerk.

Strategische partnerschappen zijn gericht op innovatie of op de uitwisseling van beproefde methoden met activiteiten zoals het samenwerken en netwerken tussen organisaties; het ontwikkelen, testen en toepassen van vernieuwende methoden of het erkennen en valideren van kennis, vaardigheden en bekwaamheden. Bij een project moeten minstens drie organisaties uit verschillende programmalanden betrokken zijn; één daarvan dient de aanvraag in. Projecten hebben een looptijd die varieert tussen een half jaar en maximaal drie jaar. Projecten krijgen maximaal 150.000 euro subsidie per jaar.

Meer weten over Erasmus+?

Wilt u meer weten over Erasmus+ of uw samenwerkingsprojecten en ideeën aan ons voorleggen? Neem contact op met onze onderwijsexperts. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement