ISDE-subsidie

De ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing) helpt zakelijke gebruikers bij het verduurzamen van hun productieproces, gebouw of te verhuren woning. Diverse investeringen komen voor deze subsidie in aanmerking. Wat zijn de ISDE-kansen voor ondernemers in 2024?

ISDE Zonneverwarmer

Wie kunnen ISDE aanvragen?

De ISDE bevat subsidies voor verschillende doelgroepen, van woningeigenaren tot zakelijke gebruikers. Dit artikel beschrijft de ISDE-subsidiemogelijkheden voor zakelijke gebruikers (‘bedrijven’). Met ingang van 2024 kunnen zij de ISDE-subsidie aanvragen voor warmtepompen, zonneboilers en windturbines (echter niet meer voor zonnepanelen).

Warmtepompen

De aanschaf van een zakelijke warmtepomp levert een ISDE-subsidie op van 500 euro of meer. De hoogte hangt af van het type warmtepomp. Met ingang van 2024 zijn de voorwaarden aangescherpt en is er alléén subsidie voor warmtepompen met energielabel A++ (of beter). Deze eis geldt overigens niet voor warmtepompen met een vermogen vanaf 71 kW en voor warmtepompboilers. In 2024 zijn de subsidiebedragen voor warmtepompen verhoogd (met 450 euro), en voor warmtepompen met een A+++ label geldt een extra bonus (225 euro).

Zonneboilers

De ISDE-subsidie is ook aan te vragen voor de aanschaf van een zonneboiler. Het subsidiebedrag wordt bepaald door het gekozen type. Met ingang van 2024 zijn sommige subsidiebedragen verlaagd. Dit geldt alleen voor grotere zonneboilers met veel collectoren (een apertuuroppervlakte van 5 m² of meer). De subsidie voor een bijbehorende warmtenetaansluiting is in 2024 verhoogd naar 3.775 euro.

Kleinschalige windturbines

Via de ISDE is ook subsidie mogelijk voor kleine windturbines: dit zijn windturbines (met een rotoroppervlak van 50 m² of meer) die met kleinverbruikersaansluiting zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Deze subsidiemogelijkheid blijft de komende tijd bestaan, dankzij een extra subsidiebudget van 20 miljoen euro voor de jaren 2024 tot en met 2027. De subsidie bedraagt maximaal 66 euro per m² rotoroppervlak.

De ISDE-subsidie aanvragen

Het aanvragen van een ISDE-subsidie kan in principe doorlopend (echter zolang het jaarbudget reikt). Maar let op: zakelijke partijen kunnen deze subsidie alleen vooraf aanvragen. Dat wil zeggen: alleen vóór het sluiten van de koopovereenkomst of het accorderen van de offerte. U vraagt de ISDE-subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).