Tip: plaats uw energie- of klimaatproduct op een subsidielijst

Veel bedrijven fabriceren of verkopen innovatieve apparaten die goed zijn voor ons klimaat. Zij kunnen dergelijke producten soms laten plaatsen op de ‘subsidielijst’ van de EIA- of de MIA/Vamil-regeling. Hun klanten kunnen die producten dan aanschaffen met een aantrekkelijke overheidssubsidie. Lees hier hoe het werkt.

Hoe werken de subsidielijsten van de EIA en MIA?

Nederlandse bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen op het gebied van energie en milieu. Het gaat dan om machines/apparaten die staan vermeld op de ‘Energielijst‘ van de EIA-subsidie of de ‘Milieulijst‘ van de MIA\Vamil. Beide lijsten worden elk jaar geactualiseerd. Op dit moment wordt al gewerkt aan de nieuwe lijsten, en is het al mogelijk om nieuwe producten voor te stellen voor op de investeringslijsten van 2025.

Wie kunnen producten aanmelden?

Een verzoek tot plaatsing op de nieuwe EIA of MIA-lijst is dus iets anders dan een gewone EIA- of MIA-subsidieaanvraag (voor eigen investeringen). Zo’n productvoorstel is alleen interessant voor partijen die zelf nieuwe energiebesparende of milieuvriendelijke producten op de markt zetten. Zoals ontwikkelaars en fabrikanten/producenten, en soms ook leveranciers, installateurs en importeurs.

En voor alle duidelijkheid: de verkoper van het betreffende product ontvangt zelf geen subsidie: die is voor het aankopende bedrijf. Maar ook zo’n indirect voordeel is erg aantrekkelijk: producten die met een overheidssubsidie kunnen worden aangeboden zijn voor afnemers natuurlijk extra interessant, en het benadrukt tegelijk het groene imago van uw bedrijf of product.

Om welke nieuwe producten kan het gaan?

Welke producten komen in aanmerking voor plaatsing op een van de nieuwe EIA- of MIA-subsidielijsten voor 2025? Denk aan nieuwe duurzame of energiebesparende producten op het gebied van mobiliteit, transportmiddelen, grondstof- of watergebruik, voedselvoorziening, duurzame landbouw, gebouwde omgeving (‘duurzaam bouwen’), bedrijfsgebouwen of bedrijfsprocessen.

Het moet in elk geval gaan om een product (machine/apparaat/installatie) dat:

  • aantoonbare energie- of milieuvoordelen biedt (ten opzichte van traditionele producten)
  • is gebaseerd op een nieuwe, innovatieve (of sterk verbeterde) techniek of technologie
  • niet reeds verplicht, te gangbaar of nog te experimenteel is
  • wordt aangeboden door meer dan één partij, en dat niet beperkt is tot toepassing bij slechts één partij/toepasser.

Het aanmelden van nieuwe producten voor de Milieu-lijst 2025 kan tot en met 15 augustus 2024 (zie nadere informatie). Voor de Energielijst 2025 is de deadline: 1 september 2024 (zie ook hier).

Wat kan PNO voor u doen?

Fabriceert of verkoopt uw bedrijf innovatieve producten op het gebied van duurzame energie, energiebesparing, CO2-reductie, milieu en klimaat? En wilt u deze aanmelden voor plaatsing op de lijst met subsidiabele voorzieningen voor de EIA- of MIA-regeling in 2025? PNO verzorgt dit graag voor u! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via het aanmeldformulier.