Tip: plaats uw energie- of klimaatproduct op een subsidielijst

 

Steeds meer bedrijven fabriceren of verkopen innovatieve producten die goed zijn voor ons klimaat. Dergelijke producten kunnen soms worden geplaatst op de ‘subsidielijst’ van de EIA– of de MIA/Vamil-regeling. Ondernemers kunnen deze producten dan aanschaffen met een aantrekkelijke overheidssubsidie. Lees hier hoe het werkt.

Hoe werken de subsidielijsten van de EIA en MIA?

Nederlandse bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen op het gebied van energie en milieu. Het gaat dan om apparaten die staan vermeld op de Energielijst (van de EIA-subsidie) of de Milieulijst (MIA/Vamil-subsidie). Deze ‘subsidielijsten’ worden jaarlijks aangepast. Op dit moment zijn de nieuwe lijsten in voorbereiding: tot 1 september 2020 is het nog mogelijk om nieuwe producten aan te melden voor plaatsing op de nieuwe investeringslijsten voor het jaar 2021.

Wie kunnen producten aanmelden?

Het plaatsen van een product op de EIA- of MIA-subsidielijst is interessant voor partijen die nieuwe energiebesparende of milieuvriendelijke producten op de markt zetten. Dat zijn met name ontwikkelaars en fabrikanten/producenten, soms ook leveranciers en installateurs. Voor alle duidelijkheid: de verkoper van het betreffende product ontvangt zelf geen subsidie (die is voor het aankopende bedrijf). Toch zijn ook de voordelen voor de verkoper erg aantrekkelijk. Bedrijven die producten ‘met een overheidssubsidie’ aanbieden zijn voor afnemers natuurlijk extra interessant. En dat is goed voor de omzet van de verkopende partij, die hiermee tegelijkertijd zorgt voor een aantoonbaar ‘groen’ imago van zijn producten.

Voorwaarden bij de subsidielijsten EIA en MIA

Welke producten komen in aanmerking voor plaatsing op de lijst met subsidiabele investeringen? Het moet gaan om een product (machine/apparaat/installatie) dat in ieder geval moet voldoen aan de volgende punten:

  • aantoonbare energie- of milieuvoordelen (ten opzichte van traditionele producten)
  • gebaseerd op een nieuwe innovatieve (of sterk verbeterde) techniek of technologie
  • marktrijp of al verkrijgbaar in de markt (het mag niet te gangbaar of verplicht zijn)
  • het wordt aangeboden door meer dan één partij, en is niet beperkt tot toepassing bij slechts één partij/toepasser.

Zeer succesvolle subsidieregelingen

Zowel de EIA en de MIA/Vamil worden gezien als succesvolle subsidie-instrumenten. Dat bleek ook uit de recent verschenen evaluatie van de EIA-regeling over 2019. Dat jaar meldden Nederlandse bedrijven in totaal voor ruim 1,7 miljard euro aan investeringen in energiezuinige maatregelen. Erg populair waren bijvoorbeeld: ledverlichtingssystemen, warmtepompen, zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, en isolatie van gebouwen. Sinds 2019 wordt bij de EIA niet alleen gelet op energie- maar ook op CO2-reductie. En dat biedt interessante nieuwe mogelijkheden voor onder meer de industrie. Bijvoorbeeld rondom industriële processen, koelinstallaties en elektrificatie.

Wat kan PNO voor u doen?

Fabriceert of verkoopt uw bedrijf innovatieve producten op het gebied van duurzame energie, energiebesparing, CO2-reductie, milieu en klimaat? En wilt u deze aanmelden voor plaatsing op de lijst met subsidiabele voorzieningen voor de EIA- of MIA-regeling in 2021? PNO verzorgt dit graag voor u! Bel 088-838 1381 of stuur een bericht via het aanmeldformulier.