Energie, milieu en duurzame mobiliteit

EGEN

De maatschappelijke opgave is enorm en wereldomvattend. Energietransitie, vermindering van CO2 uitstoot, het oplossen van waterschaarste, een slimme en duurzame mobiliteitsinfrastructuur. Voor deze en nog heel veel andere uitdagingen is innovatie noodzakelijk. Eén van de redenen waarom wij voor energie, milieu en duurzame mobiliteit samenwerken met EGEN.

Sustainable innovation matters

Bij EGEN werken meer dan 30 experts, stuk voor stuk met een sterke motivatie om hun kennis en ervaring in dienst te stellen van een beter klimaat en milieu. Dat doen zij onder meer door u te helpen met het realiseren van uw groene transitie, investering of innovatie. Van onderzoek en strategisch innovatieadvies, projectontwikkeling en het aanvragen van subsidies en financiering tot en met de begeleiding bij de exploitatie en realisatie van impactvolle projecten.

Belangrijk voor deze sector in 2020 zijn innovaties op het gebied van:

Opwekking van hernieuwbare elektriciteit op zee, gericht op innovaties als:

 • Zero breakdown & Robotisation voor offshore windparken
 • Balance of Plant optimization (windpark-onderdelen m.u.v. turbines
 • Floating Solar, Next Generation windturbines, Optimal Wind Farm Design
 • Verbeteren Integratie in het energiesysteem en/of de omgeving

Opwekking van hernieuwbare elektriciteit op land, gericht op innovaties als:

 • Zonnestroomsystemen op grote daken
 • Zon- en windenergiesystemen voor het buitengebied (landschap, op water, op infra)
 • Nieuwe technologie voor zon of wind (zonnecellen, panelen/folies, turbines/rotoren).

Versnelling van energierenovaties in gebouwen, gericht op innovaties als:

 • Opschaalbare renovatieconcepten voor belangrijke gebouwtypen
 • Beslissingsondersteuningstools voor renovatieconcepten
 • Digitalisering van het renovatieproces (tools, ketensamenwerking) etc.

Gebouwde omgeving en duurzame warmte- en koude componenten en systemen, gericht op innovaties als:

 • Verbeterde warmtepompen (stiller, compacter, slimmer en kostenefficiënter)
 • Verbeterde systemen voor integrale ventilatie, tapwater en afgifte
 • Innovatieve warmte-batterij (efficienter, slimmer, compacter, stabieler etc)
 • Duurzame warmtenetten
 • Grootschalige thermische opslag (ondergronds) en geothermie
 • Laagtemperatuur bronnen (zoals aquathermie)

Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving, gericht op innovaties als:

 • Betere (zelflerende) regelsystemen voor efficiënt energiegebruik
 • Demand-side management, opslag en conversie van elektriciteit.
 • Lokale uitwisseling van elektriciteit (zoals peer-to-peer levering
 • Nieuwe/verbeterde functionaliteiten voor huidige lokaal energiesysteem
 • Tools voor ontwerp van lokaal elektriciteitssysteem (en systeemontwerp)

Sluiting van industriële ketens, gericht op innovaties als:

 • Circulaire kunststoffen (materiaal- en productinnovaties)
 • Biobased grondstoffen voor producten en transportbrandstoffen
 • Carbon Capture and Usage (CCU, gebruik van CO2 als grondstof
 • Circulaire non-ferro metalen
 • technologie voor opschaling van CCS in de industrie.

Een 100% CO2-vrij industrieel warmtesysteem, gericht op innovaties als:

 • Maximalisering van proces-efficiency (o.a. scheiding, drogen, restwarmte)
 • Warmte-hergebruik, -opwaardering en -opslag (warmtepompen
 • Geothermie (diepe en ultradiepe toepassingen voor industrie
 • Toepassing klimaatneutrale brandstoffen (verbrandingstechnologie
 • Systeemconcepten voor warmte en koude (o.a. CO2-vrije productielijnen)

Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen, gericht op innovaties als:

 • Water-elektrolyse (voor elektrificatie van huidige waterstofproductie
 • Elektrificatie van productie van brandstoffen en basischemicalieen
 • Flexibilisering en digitalisering (o.a. DC-systemen, digital twinning
 • Vernieuwde processen (watervrij papier, ijzerproductie, HT-fornuizen).

Wilt u meer weten?

Wilt u direct contact met EGEN of met een van de EGEN specialisten? Ga naar de website van EGEN of neem dan contact op met Mark Broekman (06-13145505) of Simone Zwijnenberg (06-29558880).