Energie

Dé uitdaging van deze tijd is energie en de voorziening daarvan duurzaam, betrouwbaar en goedkoop te maken. Deze transitie gaat de hele wereld aan, van particuliere huishoudens tot bedrijven tot overheden. Klimaatdoelen worden gesteld en inspanningen worden verricht om deze te halen. Maar zonder innovatie zal dit immense proces maar moeizaam verlopen. Als innoverend bedrijf of organisatie kunt u hierin een belangrijke rol vervullen.

PNO in de energiesector

PNO Consultants ondersteunt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die individueel of gezamenlijk de energietransitie willen invullen. Dit kan op talloze gebieden, zoals het verminderen en verduurzamen van energiegebruik in de gebouwde omgeving, de ontwikkeling en verbetering van nieuwe technologieën zoals wind, zon, water en biomassa, en slimme IT-toepassingen. Onze energie-experts verstrekken innovatieadvies, verbinden partijen, zetten projecten op en realiseren subsidies.