EIA

Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) krijgt u als ondernemer een fiscale korting van bijna 12% op uw energiebesparende investeringen. Investeert u in energiebesparing in uw kantoorpand? Of heeft u plannen voor andere investeringen die zorgen voor energiebesparing of toepassing van duurzame energie in uw bedrijf? Onze specialisten helpen u graag om de slaagkans van uw aanvraag te vergroten.

EIA Energie Investerings aftrek

Doel van Energie-investeringsaftrek

Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) wil de overheid bedrijven helpen met het besparen van energie en het toepassen van duurzame energie. Wilt u in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel? Dan moet uw geplande investering een energievoordeel opleveren. De subsidieverstrekker hanteert de volgende categorieën:

 • bedrijfsgebouwen
 • processen
 • transportmiddelen
 • duurzame energie
 • energiebalancering
 • energietransitie
 • energieadvies, maatwerkadvies en CO2-emissiereductieplan

Op de jaarlijks bijgewerkte Energielijst kunt u per categorie zien welke investeringen voor EIA-subsidie in aanmerking komen. De Energielijst 2022 bevat diverse wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie naar een klimaatneutrale samenleving. Ter ondersteuning van deze ontwikkeling heeft RVO drie nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd die zich richten op waterstof:

 • waterstofproductie door middel van elektrolyse
 • stationaire opslag van waterstof
 • aansluiting op private waterstofnetwerken.

Een aantal andere bedrijfsmiddelen is vervallen of gewijzigd in 2022.

Voor wie is de EIA?

De Energie-investeringsaftrek is geschikt voor alle ondernemers, die een investering doen die op de Energielijst staat. Dit geldt ook voor overheidsondernemingen zoals gemeenten, provincies en waterschappen die vennootschapsbelastingplichtig zijn. Een energie-investering kan u netto ruim 11,7% belastingvoordeel opleveren, uitgaande van een vast aftrekpercentage van 45,5% en 25,8% vennootschapsbelasting. Als voorwaarde voor de fiscale korting geldt:

 • U bent een ondernemer of overheidsonderneming die vennootschapsbelasting betaalt.
 • De investering wordt gedaan in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan.
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen op de Energielijst.
 • U vraagt de EIA aan binnen drie maanden na het geven van de opdracht.

Veruit de meeste bedrijfsmiddelen hebben een specifieke omschrijving. Er zijn echter ook generieke bedrijfsmiddelen die geen specifieke omschrijving hebben. Deze moeten wel voldoen aan een besparingsnorm die per categorie anders is. Onze experts kunnen u meer vertellen over deze (minder bekende) mogelijkheid binnen de EIA.

Energie-investeringsaftrek aanvragen

U kunt het hele jaar door energie-investeringsaftrek aanvragen. Heeft u een vraag of wilt u hulp bij het aanvragen? Onze experts helpen u graag. Zeker als u een aanzienlijke energiebesparing wilt realiseren in bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen of productieprocessen is overleg met PNO Consultants een aanrader. Wij kunnen uw subsidieopbrengst zeer waarschijnlijk optimaliseren.

EIA, MIA of Vamil? Wij helpen u kiezen

Met uw energie-investering bent u al op de goede weg. Maar wat als u ook investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u ook gebruikmaken van de MIA Vamil. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.
  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement