Nieuwe EIA-subsidielijst voor energie-investeringen in 2024

De nieuwe Energielijst voor 2024 is bekend. Voor welke energiezuinige investeringen kunnen ondernemers dit jaar de Energie-investeringsaftrek (‘EIA-subsidie’) aanvragen? En wat zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte van 2023? Onze experts praten u bij.

Over de EIA-subsidie en de energielijst

De Energieinvesteringsaftrek (EIA) is bedoeld om bedrijven te stimuleren om energiezuinige investeringen te doen. Ondernemers kunnen deze fiscale subsidie aanvragen voor investeringen op de ‘energielijst’. Deze lijst wordt elk jaar geactualiseerd. Kort gezegd gaat het om investeringen (bedrijfsmiddelen) op het gebied van: a) bedrijfsgebouwen, b) processen, c) transport, d) duurzame energie, e) energiebalancering; f) energietransitie; g) energie- of maatwerkadvies, CO2-emissiereductieplan en blowerdoortest.

Wat verandert er bij de EIA in 2024?

Enkele opvallende veranderingen bij de EIA-regeling voor 2024 zijn:

 • Lager voordeel: in 2024 kunnen ondernemers via de EIA 40% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst (in 2023 was dat nog: 45,5%). De verlaging was al eerder aangekondigd en hangt samen met de grote populariteit van de regeling.
 • Ruimere jaarbudgetten: het EIA-subsidiebudget voor 2024 wordt verhoogd naar 259 miljoen euro. Daarna staan nog enkele andere budgetverhogingen op de planning: de EIA in 2025 krijgt een budget van 441 miljoen euro, en in 2026 een budget van 470 miljoen euro!
 • Verder is de nieuwe Energielijst geactualiseerd met betrekking tot de (gedaalde) energieprijzen. Deze zijn nu gelijk aan de prijzen uit het Activiteitenbesluit. De energieprijzen zijn van belang voor het berekenen van de terugverdientijd van een energie-investering.
 • De EIA voor 2024 bevat ook een belangrijke beperking die te maken heeft met de energiebesparingsplicht. Daardoor kunnen bedrijven géén EIA-voordeel meer aanvragen voor energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij overheidssubsidies: gewenste ontwikkelingen worden eerst een tijdlang beloond met subsidies voor innovaties en koplopers, maar daarna stoppen de subsidies en wordt het gedrag verplicht gesteld als ‘nieuwe norm’.

Wat is nieuw op de energielijst van 2024?

De energielijst voor 2024 bevat diverse veranderingen ten opzichte van 2023. Er zijn bedrijfsmiddelen geschrapt, nieuw toegevoegd, of voorzien van een vernieuwde omschrijving. Hieronder volgt een kleine selectie van in het oog springende veranderingen.

Enkele belangrijke verruimingen bij de EIA 2024:

 • voor renovaties van bedrijfsgebouwen conform Energielabel A++ (en hoger) is het maximum-investeringsbedrag verhoogd.
 • apparatuur in horeca en grootkeukens: komt eerder in aanmerking voor de EIA (vanwege een nieuwe, bredere omschrijving).
 • mobiele elektriciteitsvoorziening: de term lithiumaccu is nu vervangen door het bredere ‘accu’s die geen lood bevatten‘.

Daarnaast geldt het EIA-voordeel met ingang van 2024 ook voor een aantal nieuw toegevoegde bedrijfsmiddelen, zoals: vacuümkoelers (voor bakkerijen), beregeningssystemen (landbouwgewassen), en installaties voor CO2-winning uit de buitenlucht (glastuinbouw).

De EIA hanteert in 2024 aangescherpte eisen voor onder meer:

 • Warmtepompen: het EIA-voordeel geldt alleen nog maar bij bestaande bouw (en niet meer voor lucht-lucht warmtepompen).
 • Energiesystemen voor verwarmen en koelen van gebouwen: ook hier wordt het EIA-voordeel beperkt tot bestaande gebouwen.
 • Energiezuinige ventilator: valt alleen nog binnen de EIA als het gaat om ventilatie of luchtcirculatie in bewaarloodsen.
 • Zonnepanelen voor kleinverbruikers: het EIA-voordeel geldt alleen voor systemen met een vermogen van maximaal 55 kW).
 • Energieschermen in tuinbouwkassen: alleen de investering in een derde scherm komt nog in aanmerking (het tweede scherm niet meer).

Verder vervalt met ingang van 2024 het EIA-voordeel voor onder andere: HR-luchtverwarmers, HR-elektromotoren, luchtgordijnen, warmtekrachtinstallatie, systemen voor benutting van afvalwarmte, swillvergisters, lichtgewicht laadbakken voor bedrijfswagens.

Wat kan PNO voor u doen?

De energie-experts van PNO, PNO Chemistry en EGEN werken dagelijks aan projecten op het gebied van energie-efficiency en duurzaamheid. Heeft uw bedrijf plannen voor innovaties of investeringen op dit gebied, en zoekt u passende subsidies? Wij helpen u graag verder. Bel 088-8381381 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement