SITI regeling werpt vruchten af in Groningen

De Subsidieregeling Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI), de Groningse subsidie voor vergroening en verduurzaming van de industrie, vervult zijn stimulerende rol met verve. Zo ontving Eurus Energy recent 3 miljoen euro voor de bouw van een groene waterstoffabriek in Delfzijl. PNO Consultants heeft deze aanvraag met succes begeleid.

Vergroening en verduurzaming Groningse industrie

De in 2021 opgezette Subsidieregeling Investeren in een Toekomstbestendige Industrie heeft als doel de economische structuur te versterken en werkgelegenheid te creëren door het verduurzamen van de bestaande industrie in het werkingsgebied, het aantrekken naar het werkingsgebied van nieuwe bedrijven, en door uitbreidingsinvesteringen in het industriële ecosysteem die bijdragen aan het uitbouwen van de koploperpositie van Groningen op het gebied van groene chemie, biobased grondstoffen, groene waterstof en circulaire economie.

Met een ondergrens van 5 miljoen euro aan subsidiabele kosten (1 miljoen voor industriële ondernemingen op de Zernike-campus) komen alleen grotere projecten in aanmerking voor deze regeling. Subsidie kan worden verkregen voor investeringen in bedrijfsmiddelen en bijbehorende bedrijfsgebouwen bij het vestigen van een industriële onderneming, het uitbreiden van de activiteiten en het ombouwen van bestaande installaties. De maximale subsidie bedraagt 3 miljoen euro.

Maximale subsidie voor waterstoffabriek Eurus Energy

Dat SITI doet waarvoor het is opgezet bewijst het groene waterstofproject ‘Oosterhorn Hydrogen’ van Eurus Energy. Dit project omvat de bouw van een elektrolyse-installatie van 20MW in Farmsum, waarmee groene waterstof moet worden opgewekt voor de chemische industrie in en rond Delfzijl. Voor dit project ontvangt Eurus het maximale subsidiebedrag van 3 miljoen euro. De installatie, die naar verwachting in 2026 in bedrijf wordt genomen, gebruikt wind-energie voor de productie van groene waterstof en wordt direct gekoppeld aan de bestaande infrastructuur. Op deze manier wordt netcongestie verminderd.

Arjen Duiker van PNO Consultants in Groningen: “Wij hebben met veel genoegen samengewerkt met Eurus Energy om deze subsidie te realiseren. Dat dit is gelukt is absoluut een mooi resultaat, maar dat het project bijdraagt aan de groene ontwikkeling van onze provincie is eigenlijk de kers op de taart. Langzaam maar zeker ontwikkelt de regio Delfzijl zich tot de waterstofhub van Nederland! Wat ons betreft smaakt dit naar meer!”

SITI verlengd, aanvragen kan tot en met april 2025

Inmiddels is bekend gemaakt dat de SITI-regeling met een jaar is verlengd. De Groningse industrie kan nu tot en met april 2025 subsidie aanvragen voor investeringen in de groene grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en de elektrificatie van bedrijfsprocessen. Heeft u (vergevorderde) plannen voor de bouw of uitbreiding van industriële activiteiten in Groningen? Informeer dan bij onze consultants in Groningen naar de mogelijkheden voor het aanvragen van SITI-subsidie. Vul dit formulier in of neem contact met ons op via 088-838 13 81.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement