Impulsaanpak Winkelgebieden zet in op leefbaarheid van kernen

Veel gemeenten hebben te maken met structurele leegstand in binnenstedelijke winkelgebieden. Zo zijn door de corona-lockdowns veel winkels uit het straatbeeld verdwenen. De vele leegstand maakt winkelgebieden minder aantrekkelijk, zeker als dat leidt tot verloedering of gevoelens van onveiligheid. De ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ (IW) helpt gemeenten bij de aanpak van deze problemen. In november start een nieuwe aanvraagronde van dit subsidieprogramma.

Doel van Impulsaanpak Winkelgebieden

In april 2022 lanceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het subsidieprogramma ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’. Het gaat daarbij om een subsidie-impuls van 100 miljoen euro, die verloopt via verschillende aanvraagrondes in 2022, 2023 en 2024. Dit artikel gaat in op de belangrijkste kenmerken en subsidievoorwaarden van de regeling.

Wie kunnen aanvragen?

Alleen gemeenten kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit de Impulsaanpak Winkelgebieden. Zij kunnen deze subsidie aanvragen voor het ‘herstructureren’ van bestaande winkelgebieden. Bij die herstructurering kan het bijvoorbeeld gaan om:

 • sloop/nieuwbouw van (winkel)panden
 • renovaties en kwaliteitsverhogende verbeteringen (zoals isolatie)
 • het ‘omvormen’ van winkelpanden naar woningen
 • openbare voorzieningen in het projectgebied.

De betreffende gemeente moet de plannen (samen met private investeerders) uitwerken in een gedetailleerd projectplan, dat binnen zeven jaar gerealiseerd moet worden.

Waaraan moet een project voldoen?

Projecten komen in aanmerking voor de Impulsaanpak Winkelgebieden wanneer zij onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het beoogde project moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van één gemeente en ten minste twee private partijen (investeerders).
 • Het moet gaan om een ‘integraal’ project, gericht op de herstructurering van een aaneengesloten binnenstedelijk winkelgebied (geen solitaire objecten, maar samenhangende winkelstraten, of delen daarvan).
 • Het project vindt vooralsnog niet plaats in een G4 gemeente (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht).
 • De onrendabele top van het project bedraagt minstens 1 miljoen euro.

Beste projecten krijgen subsidie

Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) toetst de projectvoorstellen op basis van een aantal criteria. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de mate waarin de plannen een positief effect hebben op de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van het betreffende winkelgebied. Een degelijk projectplan met een uitstekende financiële onderbouwing is essentieel voor een kansrijke aanvraag. Overigens mag een gemeente met meerdere projecten ook meerdere subsidieaanvragen indienen!

Budget en subsidiebedrag

Het totaal beschikbare budget voor de Impulsaanpak Winkelgebieden is 100 miljoen euro. De subsidie vergoedt ten hoogste 25% van de toerekenbare, subsidiabele kosten en maximaal 5 miljoen euro per project. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn onder meer kosten voor het vrijmaken van aangepakt vastgoed, grondkosten en vastgoedkosten (verbouw-/renovatiekosten).

Aanvraagperiode en deadlines

Het indienen van subsidieaanvragen bij de Impulsaanpak Winkelgebieden kan alleen binnen officiële aanvraagrondes (‘tranches’). Er zijn vier van die rondes, elk met een budget van ongeveer 22 miljoen euro. Het gaat om:

 • 1e tranche: 9 tot en met 30 mei 2022
 • 2e tranche: 14 november tot en met 5 december 2022
 • 3e tranche: 26 juni tot en met 14 juli 2023
 • 4e tranche: 8 tot en met 26 april 2024.

Meer weten over Impulsaanpak Winkelgebieden?

Bent u een gemeente en heeft u plannen voor het aanvragen van een subsidie uit de Impulsaanpak Winkelgebieden? Alleen uitmuntende projecten ontvangen subsidie. Begin dus tijdig met het opstellen van een optimaal projectplan. De experts van PNO zijn u graag van dienst. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement