Impulsaanpak Winkelgebieden zet in op leefbaarheid van kernen

Veel gemeenten hebben te maken met structurele leegstand in binnenstedelijke winkelgebieden. Leegstand maakt winkelgebieden minder aantrekkelijk, zeker in combinatie met verloedering of onveiligheid. De ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ helpt gemeenten bij de aanpak van deze problemen. De vierde en laatste aanvraagronde is open van 21 mei tot en met 1 juli 2024 met een budget van 22 miljoen euro.

Doel en doelgroep van deze subsidie-impuls

De ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ is een subsidie-impuls van 100 miljoen euro. Alleen gemeenten kunnen de subsidie aanvragen. Het moet dan gaan om projecten gericht op herstructurering van bestaande winkelgebieden, met bijvoorbeeld de volgende elementen:

 • sloop/nieuwbouw van (winkel)panden
 • renovaties en kwaliteitsverhogende verbeteringen (zoals isolatie)
 • het ‘omvormen’ van winkelpanden naar woningen
 • openbare voorzieningen in het projectgebied.

De betreffende gemeente moet de herstructureringsplannen (samen met private investeerders) uitwerken in een gedetailleerd projectplan, dat binnen zeven jaar gerealiseerd zal moeten worden.

Andere belangrijke voorwaarden

We noemen hier nog enkele andere belangrijke subsidievoorwaarden:

 • Het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van één gemeente en ten minste twee private partijen (investeerders).
 • Het is een ‘integraal project’ gericht op de herstructurering van een aaneengesloten binnenstedelijk winkelgebied (dus geen solitaire objecten, maar samenhangende winkelstraten of delen daarvan).
 • De locatie is niet in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht.
 • Het project heeft een onrendabele top van minstens 1 miljoen euro.

Bij de beoordeling van alle subsidieaanvragen wordt onder andere gelet op de mate waarin uw plannen een positief effect hebben op de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van het winkelgebied. Alleen de beste projecten ontvangen subsidie. Een gemeente met meerdere projecten mag ook meerdere subsidieaanvragen indienen!

Subsidiebedragen, -budgetten en termijnen

De Impulsaanpak Winkelgebieden heeft een budget van 100 miljoen euro. De subsidie vergoedt maximaal 25% van de projectkosten en kan oplopen tot 5 miljoen euro per project. Kosten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen zijn onder meer: kosten voor het vrijmaken van aangepakt vastgoed, grondkosten en vastgoedkosten (verbouw-/renovatiekosten). Het aanvragen van deze subsidie kan alleen binnen officiële aanvraagrondes. De vierde en laatste ronde is open van 21 mei tot en met 1 juli 2024 met een budget van 22 miljoen euro.

Meer weten over Impulsaanpak Winkelgebieden?

Bent u als gemeente bezig met plannen voor het aanvragen van een subsidie uit de Impulsaanpak Winkelgebieden? PNO helpt u graag bij het opstellen van een optimale aanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement