Samenwerken met subsidie in grensregio Vlaanderen-Nederland

Het CrossRoads-programma biedt subsidies voor innovatieve samenwerkingsprojecten in de Nederlands-Vlaamse grensregio. Met interessante kansen voor mkb’s in Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Zeeland, die (willen) samenwerken met partners in Vlaanderen. In 2024 zijn er twee aanvraagrondes.

Wat is CrossRoads Vlaanderen-Nederland?

De CrossRoads-subsidies zijn al jaren een bekend begrip in Zuid-Nederland. Het huidige programma heet ‘CrossRoads Vlaanderen-Nederland’ (met financiering vanuit Interreg). Deze regio beschikt over veel kansrijke, innovatieve en kennisintensieve bedrijven. Maar in de praktijk blijkt de landsgrens nog vaak een lastig obstakel. Het CrossRoad-programma wil daar verandering in brengen. Want innovaties mogen niet ophouden bij een landsgrens, en soms ligt de ideale samenwerkingspartner nét aan de andere kant van de grens!

Doelgroep en subsidiethema’s

Het CrossRoads-programma richt zich dus op het aanjagen van grensoverschrijdende samenwerkingen. De subsidies zijn specifiek bestemd voor projecten waarbij Zuid-Nederlandse mkb’s en Vlaamse kmo’s over de grens met elkaar samenwerken.

De focus ligt op innovatieprojecten op het gebied van:

 • Duurzaam ondernemen: innovaties gericht op gebruik van hernieuwbare grondstoffen en/of schonere alternatieven (bijvoorbeeld biobased verpakkingen), bioraffinage van agrarische en natuurlijke basis- en reststromen naar grondstoffen voor nieuwe toepassingen op grote schaal, en het verlengen van de levensduur van producten en materialen
 • Duurzame energie: innovaties gericht op reductie van de energiebehoefte en CO2-uitstoot, energieopslag, klimaatneutrale voedselproductie, duurzame verwarming van kassen, duurzame opwekking in de gebouwde omgeving
 • Industrie 4.0: het ‘slimmer’ maken van productieprocessen, procesinnovaties, smart maintenance & services (bijvoorbeeld met sensoren, drones, …); additive en advanced manufacturing, digitale optimalisering van supply chain management
 • Gezondheid: innovaties die inzetten op predictie (bijvoorbeeld het voorspellen van risico’s met behulp van smart data en AI, preventie, gepersonaliseerde zorg, zorg op afstand.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bestaat uit een bijdrage van 50% aan de projectkosten en kan oplopen tot 250.000 euro per innovatieproject. Kosten die onder deze subsidie kunnen vallen zijn: personeelskosten, kosten voor verbruiksgoederen en externe kosten/onderaannemers. Projecten mogen een doorlooptijd hebben van maximaal twee jaar.

Wie kunnen subsidie aanvragen? Wanneer?

Alleen samenwerkingsverbanden kunnen deze subsidie aanvragen. Zo’n samenwerkingsverband moet in ieder geval bestaan uit twee mkb’s: minstens één mkb aan de Zuid-Nederlandse kant van de grens (Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant of Limburg), en minstens één mkb/kmo uit Vlaanderen.

Bron: Interreg Vlaanderen-Nederland

Kennisinstellingen of grote bedrijven kunnen in principe ook meedoen aan een samenwerkingsproject (bijvoorbeeld als externe dienstverlener of op offertebasis) maar krijgen zelf geen subsidie.

Het aanvragen van deze subsidie kan alleen binnen officiële rondes. In het tijdvak 2023-2024 zijn er drie oproeprondes:

 • ronde 1: 1 september tot en met 13 oktober 2023
 • ronde 2: 1 maart tot en met 26 april 2024
 • ronde 3: een nog te bepalen tijdvak in najaar 2024.

Wat kan PNO voor u doen?

Is uw bedrijf gevestigd in de Crossroads-regio Vlaanderen-Nederland en werkt u aan (plannen voor) innovaties die aansluiten op een of meer van de bovengenoemde thema’s? Onze experts adviseren u graag over de subsidiekansen voor uw innovatie, of over het realiseren van een optimale samenwerking (een belangrijk beoordelingscriterium bij deze subsidie). Belangstelling? Leg uw plannen aan ons voor: bel +31(0)88 838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement