Samenwerken met subsidie in grensregio Vlaanderen-Nederland

‘CrossRoads2′ is een speciaal subsidieprogramma voor de Vlaams-Nederlandse grensregio. De subsidies zijn bestemd voor mkb’s met grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten rondom thema’s als duurzaamheid en CO2-reductie. In september start een nieuwe aanvraagronde. Lees hier meer over de kansen.

Wat is CrossRoads Vlaanderen-Nederland?

Het subsidieprogramma ‘CrossRoads2’ is onderdeel van het Europese Interreg-programma. De subsidies zijn bestemd voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten waarin Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’s met elkaar samenwerken.

In de praktijk blijkt het vaak nog lastig om bij interessante innovatieprojecten complementaire partners bij elkaar te zoeken. Gelet op het grote aantal kennisintensieve bedrijven in deze regio en de synergetische waarde van samenwerken in een innovatieproject blijft hierdoor veel innovatiepotentieel onbenut. Het CrossRoads-programma wil daar verandering in brengen.

Subsidie voor vier thema’s

Het CrossRoads-programma biedt kansen voor innovatieprojecten die goed passen binnen de volgende vier thema’s:

  • Duurzaam ondernemen: innovaties gericht op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en/of schonere alternatieven (bijvoorbeeld biobased verpakkingen), bioraffinage van agrarische en natuurlijke basis- en reststromen naar grondstoffen voor nieuwe toepassingen op grote schaal, en het verlengen van de levensduur van producten en materialen
  • Duurzame energie: innovaties gericht op reductie van de energiebehoefte en CO2-uitstoot, energieopslag, klimaatneutrale voedselproductie, duurzame verwarming van kassen, duurzame opwekking in de gebouwde omgeving
  • Industrie 4.0: verslimming van productieprocessen, procesinnovaties, smart maintenance & services (bijvoorbeeld met sensoren, drones, …); additive en advanced manufacturing, digitale optimalisering van supply chain management
  • Gezondheid: innovaties die inzetten op predictie (bijvoorbeeld het voorspellen van risico’s met behulp van smart data en AI, preventie, gepersonaliseerde zorg, zorg op afstand.

De subsidie bestaat uit een bijdrage van 50% aan de projectkosten en kan oplopen tot 250.000 euro per innovatieproject. Kosten die onder deze subsidie vallen zijn: personeelskosten, kosten voor verbruiksgoederen en externe kosten/onderaannemers. Een project mag een doorlooptijd hebben van maximaal 24 maanden.

Wie kunnen subsidie aanvragen? Wanneer?

Alleen samenwerkingsverbanden kunnen deze subsidie aanvragen. Zo’n samenwerkingsverband moet in ieder geval bestaan uit twee mkb’s: minstens één mkb aan de Zuid-Nederlandse kant van de grens (Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant of Limburg), en minstens één mkb/kmo uit Vlaanderen.

Kennisinstellingen of grote bedrijven kunnen in principe ook meedoen aan een samenwerkingsproject (bijvoorbeeld als externe dienstverlener of op offertebasis) maar krijgen zelf geen subsidie.

Het aanvragen van deze subsidie kan alleen binnen officiële ‘openstellingsrondes’. De eerstvolgende ronde wordt verwacht van 1 september tot en met 13 oktober 2023 (15:00 uur). Het subsidiebudget voor deze ronde bedraagt 2,5 miljoen euro.

De kracht zit in de samenwerking – en PNO kan daarbij helpen

De ‘kracht’ van een samenwerkingsverband is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de subsidieaanvragen. Hier wordt in de praktijk vaak het kaf van het koren gescheiden. Dat is omdat het vinden van volledig complementaire partners al geen sinecure is – laat staan het realiseren van een open en effectieve samenwerking op een gevoelig en vaak met veel onzekerheden omgeven terrein als innovatie.

Vanuit onze vooraanstaande positie in de regio’s, landelijk en Europees, onze ruime ervaring met het bouwen en managen van innovatieprojecten en ons omvangrijke en zeer diverse netwerk kunnen wij hier aantoonbaar het verschil maken. Aantoonbaar, doordat wij vaak ook zelf met projectinitiatieven partijen bij elkaar weten te brengen en gezamenlijk EU-funding weten te realiseren.

Oproep: leg uw idee in de regio Vlaanderen-Nederland aan ons voor

Onze oproep aan u, als kmo in Vlaanderen en mkb in Zuid-Nederland, is dan ook niet om een volledig uitgewerkt innovatieplan aan ons voor te leggen (hoewel dat wel mag natuurlijk!). Wij adviseren u vooral om, als u plannen heeft die aansluiten op de doelen van CrossRoads, deze voor een snelle en vrijblijvende toets aan ons voor te leggen. Mogelijk kunnen wij u helpen de samenwerking tot stand te brengen die nodig is om uw innovatieproject – en subsidiesucces – tot stand te brengen. Een telefoontje naar +31(0)88 838 13 81 is zo gepleegd, toch? Een bericht sturen mag ook:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement