Samenwerken met subsidie in grensregio Vlaanderen-Nederland

Via het subsidieprogramma CrossRoads is de grensregio Vlaanderen-Nederland op zoek naar zo’n 50 innovatieprojecten waarin Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’s met elkaar samenwerken. De thema’s zijn breed en de subsidie aanzienlijk, maar een veelbelovend project vraagt wel om een goede samenwerking.

Wat is CrossRoads Vlaanderen-Nederland?

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een initiatief binnen het Europese Interreg-programma om samenwerking tussen ondernemingen in de grensregio te bevorderen. In de praktijk blijkt het vaak nog lastig om bij interessante innovatieprojecten complementaire partners bij elkaar te zoeken. Gelet op het grote aantal kennisintensieve bedrijven in deze regio en de synergetische waarde van samenwerken in een innovatieproject blijft hierdoor veel innovatiepotentieel onbenut. Het CrossRoads-programma wil hier verandering in aanbrengen.

Subsidie voor vier thema’s

De thema’s waarop CrossRoads Vlaanderen-Nederland zich richt sluiten aan bij de maatschappelijke transitieprioriteiten van België en Nederland, namelijk duurzaam gebruik van grondstoffen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid. Voor innovatieprojecten, die binnen een van deze prioriteiten vallen en bovendien een toegevoegde waarde bieden aan de Vlamingen en Zuid-Nederlanders, kan een beroep worden gedaan op deze subsidie. Binnen die thema’s zijn tal van voorbeelden te bedenken waarvoor innovatieve oplossingen nog altijd zeer gewenst zijn, zoals:

  • duurzaam gebruik van grondstoffen: innovaties om gebruik van alternatieve en hernieuwbare (bijvoorbeeld biogebaseerde) grondstoffen te bevorderen (denk aan verpakkingen), bioraffinage van agrarische en natuurlijke basis- en reststromen naar grondstoffen voor nieuwe toepassingen op grote schaal, het verlengen van de levensduur van producten en materialen
  • duurzame energie: innovaties gericht op reductie van de energiebehoefte en de ontwikkeling van energieopslag, klimaatneutrale voedselproductie, duurzame verwarming van kassen, duurzame opwekking in de gebouwde omgeving
  • industrie 4.0: verslimming van productieprocessen, procesinnovaties, smart maintenance & services (bijvoorbeeld met sensoren, drones, …); additive en advanced manufacturing, digitale optimalisering van supply chain management
  • gezondheid: Innovaties die inzetten op predictie (bijvoorbeeld het voorspellen van risico’s met behulp van smart data en AI, preventie, gepersonaliseerde zorg, zorg op afstand.

De subsidie voor een innovatieproject dat binnen een van deze thema’s valt bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal 250.000 euro. Kosten die onder deze subsidie vallen zijn personeelskosten, kosten voor verbruiksgoederen en externe kosten/onderaannemers.

De kracht zit in de samenwerking – en PNO kan daarbij helpen

Kmo’s en mkb’s uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, eventueel aangevuld met een kennisinstelling en/of grote onderneming, die samen een passend innovatieproject willen starten dat past binnen de thematiek van het CrossRoads-programma, kunnen dus in aanmerking komen voor deze subsidie. Bedenk daarbij dat de kracht van het samenwerkingsverband een van de criteria is waarop de aanvraag wordt beoordeeld. Hier wordt in de praktijk vaak het kaf van het koren gescheiden. Dat is omdat het vinden van volledig complementaire partners al geen sinecure is – laat staan het komen tot een open en effectieve samenwerking op een gevoelig en vaak met veel onzekerheden omgeven terrein als innovatie.

Vanuit onze vooraanstaande positie in de regio’s, landelijk en Europees, onze ruime ervaring met het bouwen en managen van innovatieprojecten en ons omvangrijke en zeer diverse netwerk kunnen wij hier aantoonbaar het verschil maken. Aantoonbaar, doordat wij vaak ook zelf met projectinitiatieven partijen bij elkaar weten te brengen en gezamenlijk EU-funding weten te realiseren.

Oproep: leg uw idee in de regio Vlaanderen-Nederland aan ons voor

Onze oproep aan u, als kmo in Vlaanderen en mkb in Zuid-Nederland, is dan ook niet om een volledig uitgewerkt innovatieplan aan ons voor te leggen (hoewel dat wel mag natuurlijk!). Wij adviseren u vooral om, als u plannen heeft die aansluiten op de doelen van CrossRoads, deze voor een snelle (en uiteraard vrijblijvende) toets aan ons voor te leggen. Mogelijk kunnen wij u helpen de samenwerking tot stand te brengen die nodig is om uw innovatieproject – en subsidiesucces – tot stand te brengen. En een telefoontje naar +31(0)88 838 13 81 is zo gepleegd, toch? Een bericht sturen mag ook:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement