VEKI-subsidie voor klimaatinvesteringen in industrie

Organisaties in de industrie zijn soms terughoudend met het doen van CO2-besparende investeringen, bijvoorbeeld vanwege de hoge kosten en een lange terugverdientijd. Met de subsidieregeling ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie’ helpt de overheid deze investeringen versnellen. De subsidie is bedoeld voor ‘bewezen’ CO2-reducerende investeringen die zorgen voor duurzaamheidsresultaten op korte termijn.

Wie kunnen VEKI aanvragen?

Bedrijven uit de volgende hoofdgroepen uit de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) kunnen VEKI– subsidie aanvragen:

 • industrie (hoofdgroep C)
 • productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom en gekoelde lucht, specifiek de distributiebedrijven (hoofdgroep D)
 • winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringen, specifiek de bedrijven die afval en afvalwater verwerken (hoofdgroep E).

Welke projecten komen in aanmerking?

Ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor een project dat is gericht op het doen van investeringen in de eigen bedrijfsvoering die bijdragen aan de reductie van de uitstoot van CO2. Het gaat om projecten die betrekking hebben op:

 • milieubescherming
 • energie-efficiëntiemaatregelen anders dan voor gebouwen
 • energie uit hernieuwbare bronnen of uit hernieuwbare waterstof, met uitzondering van uit hernieuwbare waterstof geproduceerde elektriciteit
 • energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling
 • circulaire economie
 • lokale infrastructuur.

Hoogte subsidie, budget en subsidiabele kosten

Het subsidiebedrag kan oplopen tot maximaal 30 miljoen euro per project. Het beschikbare subsidiebudget bedraagt 130 miljoen euro. De subsidie vergoedt 30% tot 70% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn de extra investeringskosten van een investering ten opzichte van een realistische referentie-investering/nulscenario die minder milieuvriendelijk is dan de in het project opgevoerde investering.

Belangrijkste voorwaarden

Een project moet voldoen aan diverse subsidievoorwaarden (deels hier al beschreven). Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) wijst een aanvraag onder meer af als de:

 • terugverdientijd van de investering zonder subsidie minder is dan vijf jaar afgezet tegen een referentie-investering/nulscenario
 • kwaliteit van het project onvoldoende is (gelet wordt op onder meer de uitwerking van de aanpak en methodiek, omgang met risico’s, uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen en de mate waarin de onderneming de beschikbare middelen effectief en efficiënt inzet)
 • te verlenen subsidie minder dan 125.000 euro is
 • aanvrager onvoldoende aannemelijk maakt dat het een project betreft ten behoeve van een investering die zich al bewezen heeft bij soortgelijke projecten in de industrie in Nederland.

VEKI-subsidie aanvragen

Het indienen van VEKI-subsidieaanvragen is mogelijk van 22 april 2024 tot en met 31 januari 2025, echter zolang het budget reikt (first come, first serve). Wacht dus niet af en kom in actie!

Meer weten over VEKI?

Wilt u meer weten over de VEKI-subsidie? De specialisten van PNO, de chemiespecialisten van PNO Chemistry en de energiespecialisten van EGEN (onderdeel van PNO Group) hebben veel ervaring met innovatietrajecten op het gebied van procesindustrie, chemie en energie. Heeft uw bedrijf plannen voor nieuwe investeringen en innovaties, en bent u daarvoor op zoek naar subsidies zoals de VEKI? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement