VEKI-subsidie

CO2-besparende investeringen zijn over het algemeen niet rendabel vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Ondernemers zijn terughoudend vanwege de hoge investeringskosten, technische barrières en lange terugverdientijden. Is dit herkenbaar voor u? Dan is de VEKI-subsidie (Versnelde klimaatinvesteringen industrie) wellicht interessant. 

VKI-subsidie

Doel van de VEKI-subsidie

Met de subsidie ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie’ wil de overheid investeringen in CO2-reducerende maatregelen in de industrie versnellen. De subsidie richt zich op investeringen in activa die zich al bewezen hebben en op korte termijn tot CO2-reductie zouden kunnen leiden.

Voor wie is de VEKI-subsidie?

Bedrijven die horen tot de volgende hoofdgroepen van bedrijven uit de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) komen in aanmerking voor subsidie:

 • industrie
 • productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom en gekoelde lucht, specifiek de distributiebedrijven
 • winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringen, specifiek de bedrijven die afval en afvalwater verwerken.

Welke projecten komen in aanmerking?

Ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor een project dat is gericht op het doen van investeringen in de eigen bedrijfsvoering die bijdragen aan de reductie van de uitstoot van CO2. Het gaat om projecten die investeren in:

 1. energie-efficiëntie
 2. recycling en hergebruik van afval
 3. lokale infrastructuur
 4. CO2-reducerende maatregelen.

De subsidie ondersteunt CO2-reducerende projecten in de industrie. Bij investeringen die CO2-uitstoot reduceren, gaat het om technologieën die breed toepasbaar zijn in tal van bedrijven zoals:

 • midden-temperatuur warmtepompen
 • magnetische aandrijfkoppelingen
 • opslag en hergebruik van restwarmte
 • warmtekoppelingen
 • inzet van andere grondstoffen en
 • droogtechnieken.

Bijdrage, deadline en budget

De VEKI-subsidiepercentages liggen doorgaans tussen de 30 en 70% van de subsidiabele kosten.  De subsidie kan oplopen tot een bedrag van 30 miljoen euro. Aanvragen kan alleen binnen officiële rondes. Het indienen van VEKI-subsidieaanvragen is mogelijk van 22 april 2024 tot en met 31 januari 2025, echter zolang het budget reikt (first come, first serve). Het budget bedraagt 130 miljoen euro.

VEKI-subsidie aanvragen?

Bent u geïnteresseerd in ondersteuning voor het aanvragen van de VEKI-subsidie? Onze experts helpen u graag bij het opstellen van een kansrijke aanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement