Subsidie praktijkleren

Met de Subsidie praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden. De subsidie biedt bedrijven een tegemoetkoming voor het begeleiden van een vmbo-, mbo-bbl-, hbo-leerling of promovendus. Het voordeel in het studiejaar 2023-2024 bedraagt maximaal 2.700 euro per leerwerkplaats.

Subsidie Praktijkleren aanvragen voor leerwerkplaatsen

Doel van de Subsidie praktijkleren

De overheid wil dat leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen bij bedrijven terecht kunnen in leerwerkplaatsen. Zo kunnen ze zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Via de Subsidie praktijkleren geeft de overheid bedrijven een tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding. De regeling is bedoeld voor begeleiding van leerlingen in alle sectoren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de regeling met vijf jaar verlengd tot en met 31 december 2028.

Voor wie is de subsidie?

U komt in aanmerking voor de Subsidie praktijkleren als u een leerwerkplaats aanbiedt. De exacte criteria verschillen per opleidingsniveau. U kunt subsidie aanvragen voor de volgende opleidingsniveaus:

 • vmbo
  • De leerling zit in het derde of vierde jaar en gaat wekelijks naar school.
  • Het aantal uren van het praktijkonderwijs van de Basisberoepsopleiding ligt tussen de 640 en 1.280 klokuren per schooljaar, verdeeld over 40 weken.
  • Uw bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn.
 • mbo-bbl 
  • De mbo-opleiding van de leerling is opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleiding (Crebo).
  • De mbo-opleiding moet minimaal 200 theorie- of lesuren hebben.
  • Deze lessen worden gegeven door docenten van een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) of erkende mbo-instelling.
  • Er worden minimaal 610 praktijkuren gemaakt bij uw bedrijf.
 • hbo
  • De hbo-opleiding is opgenomen in het domein techniek, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij of landbouw en natuurlijke omgeving van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).
  • De leerling volgt een duaal- of deeltijdopleiding.
  • De leerling moet minimaal 42 weken begeleid in dienst zijn bij uw bedrijf.
 • promovendi en toio’s
  • De subsidie is alleen beschikbaar voor privaatrechtelijke rechtspersonen. Dit betekent dat bijzondere universiteiten, daaraan verbonden academische ziekenhuizen of onderzoeksorganisatie niet in aanmerking komen.
  • De promovendus of toio moet 12 maanden onderzoek doen. Een toio is een technisch ontwerper in opleiding.
  • De promovendus of toio moet een arbeidscontract hebben van 36 uur per week om voor het volledige subsidiebedrag in aanmerking te komen.

Subsidiebedragen 2023-2024

De subsidie bedraagt maximaal 2.700 euro per per leerplaats, maar RVO moet de verwachte subsidiebedragen voor het studiejaar 2023/2024 nog bekendmaken.  Berekening van het definitieve subsidiebedrag vindt plaats op basis van het beschikbare budget én het aantal ingediende subsidieaanvragen per onderwijscategorie (vo, mbo, hbo, wo).

Subsidie praktijkleren succesvol aanvragen

Werkgevers die een leerwerkplaats aanbieden, kunnen een aanvraag indienen van 3 juni tot en met 17 september 2024. Een sluitende administratie is een vereiste voor de subsidieaanvraag. Wij zien vaak dat documenten bij verschillende afdelingen zijn opgeslagen. Hierdoor is het niet mogelijk om de subsidieaanvraag administratief te onderbouwen. Sla uw documenten daarom centraal op. Met Praktijkleren Online vraagt u snel en gemakkelijk subsidie aan voor uw leerlingen en studenten. Daarnaast biedt Praktijkleren Online u de mogelijkheid om het subsidiedossier voor de verantwoording van de subsidieregeling digitaal bij te houden!

Belangstelling?

Biedt u een leerwerkplaats aan en wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Subsidie praktijkleren? Bel 0900-0401369 of ga naar Praktijkleren Online.