Subsidies voor het oplossen van personeelstekorten

Veel sectoren hebben te maken met een forse tekorten aan (goed opgeleid) personeel. De overheid probeert het probleem op verschillende manieren te verhelpen, en maakt daarbij gebruik van verschillende subsidie-instrumenten. In dit artikel zetten we een aantal van de belangrijkste subsidiemogelijkheden voor u op een rijtje.

Zorgsector en Energiesector

Al vóór de coronacrisis hadden veel sectoren te maken met dreigende personeelstekorten. Door de coronacrisis zijn die problemen groter en ingewikkelder geworden. Gelukkig zijn sommige ’tekort-sectoren’ (zoals de horeca) weer langzaam aan het opkrabbelen. Maar andere sectoren kampen nog steeds met ongekende personeelstekorten, met de zorgsector als misschien wel het meest sprekende voorbeeld.

Ook de energiesector is zo’n sector met forse personeelstekorten. Om de klimaatdoelen te halen zijn er nu en in de toekomst ongeveer 23.000 tot 28.000 extra werknemers nodig (ECORYS 2021). In 2018 benoemde Mariëtte Hamer, Voorzitter SER en momenteel informateur, het als volgt:

“De energietransitie biedt kansen op meer werk, innovatie en een duurzamer klimaat. Daarvoor zijn investeringen nodig in mensen, in technologie en scholing. Knelpunten op de arbeidsmarkt moeten dringend worden opgelost. Er moet veel gebeuren, en gelukkig is er ook al veel gaande. Samen werken aan scholing, aan werkgelegenheid en innovatie, met werkgevers, werknemers, overheid, onderwijsinstellingen, landelijke en regionale organisaties is cruciaal voor het succes. Zodat iedereen mee kan blijven doen”.

Maakindustrie, HighTech, Metaal

Ook de maakindustrie kampt met stevige personeelstekorten, vooral binnen de hightech en de metaal (UWV, 2020). Het invullen van die tekorten wordt een belangrijke factor voor het herstel van de Nederlandse economie. Een van de beste en meest beproefde methoden om dat te doen is middels onderwijs (SER, 2019). Zo is het mogelijk om structureel aan goed gekwalificeerd personeel te komen door een slimme inzet van zij-instromers, via opleidingspoules of (digitale) skills centers.

Een Levenlang Ontwikkelen

De overheid financiert dit soort vernieuwende initiatieven via verschillende subsidieregelingen. Bijvoorbeeld via de subsidies die zijn gebundeld onder de paraplu van ‘Leven Lang Ontwikkelen’, zoals de SLIM-subsidie (voor mkb’s of voor samenwerkingsverbanden). Of een programma als MKB!dee. Deze subsidieregelingen zijn specifiek gericht op het proces om te komen tot (structurele) ontwikkeling van medewerkers. Organisaties of samenwerkingsverbanden in alle sectoren kunnen hier bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het uitvoeren van nulmetingen, of voor het opzetten van academies of digitale leeromgevingen.

Leerwerk-situaties: Subsidieregeling Praktijkleren

Het opleiden van de medewerkers zelf wordt op een andere manier gefinancierd. Dit gebeurt vooral vanuit de Subsidieregeling Praktijkleren. Hiervoor is in 2021 en 2022 extra budget beschikbaar. Belangrijke voorwaarde bij deze regeling is dat het moet gaan om een ‘leerwerk-situatie’. De subsidie bestaat namelijk uit een tegemoetkoming voor de praktijkbegeleiding van de leerling of student. In juni start weer een nieuwe aanvraagronde voor de Subsidie Praktijkleren.

Wat kan PNO voor u doen?

Belangstellenden voor de Subsidieregeling Praktijkleren vinden meer informatie op onze speciale website Praktijkleren-Online (of bel naar 0900-0401369). Heeft u als werkgever, brancheorganisatie of samenwerkingsverband plannen om personeelstekorten te verminderen? En zoekt u daarvoor een passende subsidie? Leg ons uw plannen voor en wij vertellen u graag meer. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement