Goede ideeën gezocht voor subsidieronde ‘Regio Deals’

Nederland kent veel regionale uitdagingen die vragen om een oplossing. De knelpunten kunnen per regio verschillen, en dat geldt ook voor een goede aanpak ervan. Het initiatief ‘Regio Deals’ gaat elk jaar op zoek naar nieuwe ideeën voor de aanpak van deze regionale uitdagingen. De beste (samenwerkings)voorstellen maken kans op forse subsidies. PNO kan helpen.

Regio Deals: sterk in de regio

De jaarlijkse aanvraagronde voor de Regio Deals subsidies is begin juli gestart en loopt nog tot eind oktober 2023. Als PNO geloven wij beslist in de kracht van regionale oplossingen, en de toegevoegde waarde van slimme samenwerkingen. Daarom komen wij graag in contact met partijen met goede ideeën/plannen rondom regionale uitdagingen.

Regio Deals: welke projecten maken kans?

De Regio Deals regeling kent een brede opzet, maar daarbij gelden ook nogal wat voorwaarden. Kort gezegd moet een goed projectidee in elk geval bestaan uit de volgende elementen:

  • Een regionale focus. Uw projectvoorstel moet draaien om een concrete regionale uitdaging, die u wilt aanpakken met regionale partners. De ‘kracht van de regio’ moet daarbij centraal staan.
  • Thema & Onderwerp. Een project moet altijd passen binnen het thema ‘Brede Welvaart’. Daaronder vallen onderwerpen als wonen, gezondheid, klimaat, natuur, onderwijs, veiligheid en de aanpak van belangrijke knelpunten op die gebieden.
  • Samenwerking centraal. Elk voorstel moet draaien om samenwerking tussen regionale partijen (bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties). De ‘sterkte’ van het beoogde samenwerkingsverband weegt zwaar mee voor de subsidiekansen.
  • Projectplan. De projectdoelen, doelgroep en aanpak moeten helder worden omschreven en onderbouwd in een projectplan. Ook moet sprake zijn van een aanzienlijke projectomvang (zie verderop) en een forse impact voor de regio.

De conclusie zal duidelijk zijn: de lat ligt hier hoog! Niet alleen wordt gekeken naar het doel van het project, maar ook naar de kwaliteit van het consortium, de rol van de partners, de uitvoerbaarheid van het plan en het belang voor de regio. Alleen de allerbeste samenwerkingsprojecten maken kans op subsidie.

Regio Deals: subsidiebedragen en termijnen

De ‘Regio Deal’ zelf is een partnerschap tussen het Rijk en de projectregio die wordt ‘bekroond’ met een subsidie van het Rijk. Hoeveel: de subsidie vergoedt maximaal 50% van de projectkosten en kan oplopen tot liefst 40 miljoen euro per project.

Een project moet dus altijd een aanzienlijke omvang hebben. Denk aan minstens zo’n 10 miljoen euro aan projectkosten. En minstens 50% van de kosten komt dus voor eigen rekening van (publieke of private) partijen uit de regio zelf. Voor extra ‘kwetsbare’ regio’s kan dit soms worden versoepeld.

De huidige (vierde) aanvraagronde van de Regio Deals heeft een budget van 384,6 miljoen euro. De ronde staat nog open tot en met 31 oktober 2023. Begin 2024 worden de uitslagen bekendgemaakt. Voorbeelden van reeds toegekende Regio Deal-projecten zijn te vinden in een eerder artikel uit maart 2023.

Wat kan PNO voor u doen?

PNO heeft zeer veel ervaring met regionale samenwerkingsprojecten, en kan u als geen ander helpen bij het uitwerken van een goed idee naar een volwaardig projectplan (met subsidieaanvraag). Wij zijn met name op zoek naar partijen die zich oriënteren op samenwerking rondom concrete uitdagingen zoals beschreven in dit artikel. Ook bestaande consortia kunnen contact opnemen. Dit geldt óók voor consortia die al eerder hebben gewerkt aan een Regio Deals aanvraag (al dan niet met succes) of een andere subsidieaanvraag op regionaal, nationaal of Europees niveau. Neem contact op via 088-838 13 81 of het contactformulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement