Innovatie

Jaarlijks maken ruim 20.000 bedrijven gebruik van de populaire WBSO-subsidie om hun R&D-kosten te verlagen.
De MIT-regeling is een mooie subsidie voor innoverende mkb's om gebruik te maken van het topsectorenbeleid van de overheid.
EFRO is subsidie voor projecten op het gebied van innovatie en koolstofarme economie. Elke Nederlandse EFRO-regio vult de regeling anders in.
Interreg is een subsidieregeling voor innovatieve en duurzaamheidsprojecten die Europa versterken, waarbij over de grens wordt samengewerkt.
Het SME-instrument is bedoeld voor ambitieuze en innovatieve mkb’s. Alleen de beste innovaties maken kans op subsidie. De innovatie én de aanvraag moeten dus 100% in orde zijn!
Maakt u winst met uw innovatie? Bijvoorbeeld uit een octrooi of WBSO-activiteiten? Dan komt u misschien in aanmerking voor korting op de vennootschapsbelasting via de innovatiebox.